Skip Navigation Links Historie 2. Verdenskrig Marinen Før Sicilien

Landgangsbrev før Sicilien

Bulldog ønsker flere skibe
Soldiers, Sailors and Airmen of the Allied Expeditionary Force! You are about to embark upon the Great Crusade, toward which we have striven these many months.
Operationerne i det europæiske område vil blive foretaget med det Mål for øje i 1943 at tilføje Tyskland et nederlag og med den størst mulige styrke, som de forenede Nationer er i stand til at indsætte imod det.
Lige siden Salerno har der hersket splittelse, og felttoget i Italien er blevet bragt i fare ved, at landgangsfartøjer er blevet sendt hjem (til England).
Tidslinje over den militære aktion på Sicilien.
Dette er også vigtigt, fordi spørgsmålet om en anden front i Europa.
For det første: Jeg takker Marskal Badoglio for hans omsorg for min personlige sikkerhed.
Samtidig med, at situationen i Tunis nærmer sig det kritiske punkt, diskuterer man i Berlin Muligheden af en allieret invasion i Europa i Forårstiden.
Dette er et brev som Admiral Bertram Ramsay skrev til de sømænd, som deltog i invasionen af Sicilien. Brevet blev læst op før aktionen, hvilket også for de fleste er tidspunktet hvor de finder ud af, hvor de er på vej hen. Operationer som en landgang hemmeligholdes indtil sidste øjeblik, for den som intet ved, kan intet røbe.

Denne landgang er anderledes for den engelske marine end mange af krigens tidligere flådeoperationer, da det er en offensiv aktion.
Til alle officerer og menige i Eastern Naval Task Force.

For at lette den allierede skibsfart gennem Middelhavet og som et nyt skridt mod aksemagternes nederlag er det besluttet at erobre Sicilien. Vi skal derfor deltage i en kombineret operation, og et heldigt udfald vil få vidtrækkende betydning for krigens videre forløb. Alle ved, at fællesoperationer er de vanskeligste og mest hasarderede i krigen; de kræver det nøjeste samarbejde mellem alle våbenarter og stort personligt mod, beslutsomhed og rådsnarhed af enhver. Vanskelige og uventede situationer vil opstå, vi må være forberedt på og forsone os med tab; men vi må ikke sky nogen anstrengelse.

De må hele tiden være klar over den kendsgerning, at hæren er hjælpeløs og helt afhængig af os, til den er landet. Vi lod den ikke i stikken, da den trak sig tilbage fra Dunkirk, Hellas og Kreta, og vi vil ikke gøre det nu, da den rykker frem. Under denne operation har vi den uvurderlige fordel at være knyttet til den 8. armes veterantropper, til amerikanske og canadiske hære. Vi har en overvældende luftstyrke til rådighed, vi rykker frem, mens fjenden er på tilbagetog, og vi har chance for at fremskynde hans fald. Jeg stoler derfor på, at hver eneste mand vil gøre sit yderste.

Held og lykke!
Admiral Sir Bertram Ramsay


Følg History Watch på :
Facebook Twitter YouTube