Skip Navigation Links Historie 2. Verdenskrig Politik Churchill Muligheden for kemisk krigsførelse

Mulighed for kemisk krigsførelse

Brev fra J. Stalin til W. Churchill

amerikansk valgplakat for Harry Truman
Jeg må forklare farerne og vanskelighederne ved disse konvoj operationer, når den fjendtlige kampeskadre stationeres højt mod nord.
We hear how the Germans have, by the use of poison gas, driven a French army corps out of the line, creating a huge gap.
Operationerne i det europæiske område vil blive foretaget med det Mål for øje i 1943 at tilføje Tyskland et nederlag og med den størst mulige styrke, som de forenede Nationer er i stand til at indsætte imod det.
Samtidig med, at situationen i Tunis nærmer sig det kritiske punkt, diskuterer man i Berlin Muligheden af en allieret invasion i Europa i Forårstiden.
Stalin frygter, at der vil blive brugt kemisk krigsførelse overfor U.S.S.R., og at Churchill sender kemiske våben til U.S.S.R. Endvidere nævnes en anden front i Europa
Jeg takker Dem, fordi De er villig til at true Tyskland og Finland med gasangreb imod dem, hvis Tyskland og Finland anvender dette våben i krigen mod U.S.S.R.

Jeg er taknemmelig over, at De er villig til at forsyne os med 1.000 tons sennepsgas og 1.000 tons blegekalk. Men da U.S.S.R. har et mere presserende behov for andre kemikalier, ville Sovjetregeringen i stedet for de ovennævnte produkter foretrække at få 1.000 tons kalciumhypoklorit og 1.000 tons kloramin, eller hvis disse produkter ikke kan leveres, 2.000 tons blegevand i beholdere.

Sovjetregeringen har i sinde at sende vicefolkekommissær for den kemiske industri Andrej Georgiyevich Kasatkin til London som sin ekspert i kemisk forsvar og gengældelse.

2. For nogle dage siden modtog Sovjetregeringen fra Mr. Eden udkast til to traktater mellem U.S.S.R. og Storbritannien, der på visse punkter afviger stærkt fra de tekster til traktaterne, som blev diskuteret under Mr. Edens ophold i Moskva). Da denne omstændighed medfører nye meningsforskelle, som det er svært at udjævne pr. korrespondance, har Sovjetregeringen besluttet trods vanskelighederne derved at sende V. M. Moletov til London, for at han ved personlige samtaler kan få en ordning på de spørgsmål, der sinker underskriften af traktaterne. Dette er også vigtigt, fordi spørgsmålet om en anden front i Europa, der blev rejst af Præsident Roosevelt i hans sidste telegram til mig, hvori han indbød V. M. Molotov, til Washington for at diskutere sagen, kræver en forhåndsdrøftelse mellem repræsentanter for vore to regeringer.

Modtag mine venligste hilsener og Ønsker om fremgang i kampen mod Storbritanniens fjender.

22. april 1942


Følg History Watch på :
Facebook Twitter YouTube