Skip Navigation Links Historie 2. Verdenskrig Militæret Landgangen ved Anzio

Landgangen ved Anzio

Landgangsskibe fyldes op med køretøjer
Tidslinje for landgangen på Sicilien.
Samtidig med, at situationen i Tunis nærmer sig det kritiske punkt, diskuterer man i Berlin Muligheden af en allieret invasion i Europa i Forårstiden.
For at lette den allierede skibsfart gennem Middelhavet og som et nyt skridt mod aksemagternes nederlag er det besluttet at erobre Sicilien.
Jeg ønsker over for marskal Badoglio, idet jeg mindes vort samarbejde i gamle dage, at forsikre, at der for mit vedkommende ikke vil opstå vanskeligheder, og at jeg er parat til i alle henseender at samarbejde.
Anzio ligger 33 miles syd for Rom og 1oo km syd for Gustav linien.

Gustav linien var på landgangstidspunktet en tysk forsvarslinje. Med landgangen ville de Allierede omgå Gustav Linien og true Rom.
Allieret leder: John P. Lucas.

Den 20. 07. 1943 opgav de allierede en invasion af Sardinien, til fordel for en landgang ved Anzio.

De Allierede landsatte den 22. 01. 1944 tropper ved Anzio og Nettuno.

De landsatte tropper mødte ingen modstand, den amerikanske leder Mark Clark ville etablere et stærkt brohoved på landingsstranden, hvorved overraskelsen forsvandt.

Den 22. januar 1944 blev de landsatte tropper indsnævret af tyskerne til brohovedet.

Den 02. februar 1944 blev et Allieret angreb ved Anzio standset af tyskerne.

Den 07. februar 1944 indledte tyskerne en modoffensiv ved Anzio.

Den 16. februar 1944 opgav de tyske og italienske tropper deres angreb mod brohovedet ved Anzio.

Et tysk modangreb blev afvist den 29. februar 1944 ved Anzio.

Den 24. marts 1944 blev de allierede tropper ved Anzio beskudt med langtrækkende kanoner.

Den 23. maj 1944 brød de allierede ud fra Anzio.


Følg History Watch på :
Facebook Twitter YouTube