Skip Navigation Links Historie 2. Verdenskrig Politik Brittania og Sam

Ny Målestok for Kunst

Nazistisk propaganda mod USA

Australsk plakat med australsk soldat fra 1942
Præsidenten for De forenede Stater og Premierminister Churchill, Repræsentant for Hans Majestæts Regering i Det forenede Kongerige, har afholdt en Konference og anser det derefter for rigtigt at offentliggøre visse almindelige Principper, paa hvilke de grunder deres Haab om en bedre Fremtid for hele Verden.
Om morgenen den 11. december erklærede Tysklands regering, som dermed fortsætter ad vejen mod verdensherredømmet, De Forenede Stater krig.
1. Svære bombemaskiner og flyvebåde leveres fra Amerika til England.
For at sige det endnu engang, så var det Hele intet andet end en Fornægtelse af England, dets Magtkrav og dets Maner at lede de europæiske Anliggender
Samtidig med, at situationen i Tunis nærmer sig det kritiske punkt, diskuterer man i Berlin Muligheden af en allieret invasion i Europa i Forårstiden.
Efter min Indtrædelse i det Tyske Arbejderparti overtog jeg straks Ledelsen af Propagandaen.
Vigtigst og betydningsfuldest af alt er det, at de Forenede Stater nu enige og med Liv og Sjæl er med i Krigen på vor Side.
I det nazistiske blad Horisonten fra september 1943 (blad nr. 17) kan dette lille indlæg læses, som har til hensigt at skabe splid mellem det ”fri Europa” symboliseret som værende England og USA. Vinklen er spændende, da skribenten beskylder USA for at stjæle den europæiske kultur og føre krig for egen vindings skyld. En påstand jeg har hørt mange gange siden – mest under Irak krigen.

Interessant er det også, at de Allieredes bombeangreb i Tyskland og Italien nævnes og de skader disse gør på den europæiske kultur.

Illustrationen er fra samme blad – og viser hvordan Onkel Sam hugger Brittanias tøj og gør hende til "Lady Liberty".
Det er ingen sensationel Nyhed eller politisk Afsløring vi frembærer. For vore Læsere, når Vi påstår, at Ingen sundt tænkende Englænder nogensinde vilde komme på den Ide, at de Forenede Stater er indtrådt i Krigen for at beskytte engelske interesser. Man er ikke i Tvivl om, at den snævre Kreds, der har gennemført. Beslutningen om Krigsdeltagelsen mindre har ladet sig lede af patriotiske Følelser end Ønsket om at gøre »en god Forretning". Nu er der jo som bekendt mange Måder at gøre en god Forretning på - efter Sigende ikke mindst i U.S.A.

Som Eksempel kan vi nævne, at de Forenede Stater foruden mange andre interessante Ting huser Verdens største Antikvitetsfirma - Cadoorie & Cy. Dette Firmas Indehaver bærer det forjættende Navn Pimpernell. Samme Hr. Pimpernell har siden sine ganske unge År ydet et utrætteligt Arbejde for at »værne om deri gode Kunst«. Allerede under den spanske Borgerkrig lykkedes det ham at bringe uvurderlige spanske Kulturskatte i »Sikkerhed«, idet han lod Kostbarhederne transportere i de amerikanske Forsyningsskibe - for at de ikke skulde gå tomme tilbage!

Denne Opofrelse for den sande Kunst samt Angsten for det tomme Rum synes stadig at ride Hr. Pimpernell. Han har nemlig nu ordnet det således, at de Skibe, der ellers vilde gå tomme hjem fra Sicilien, tager Kunst og Antikviteter med.

Som man vil se, gøres der i de Forenede Stater ikke så lidt for Kunst og kultur.

Ingen behøver derfor at føle sig overrasket, når det i Presse og Radio forkyndes for hele Verden, at man netop i New York føler sig kaldede til at redde Europas gamle Kulturskatte.

Vi går ud fra, at Målestokken for Kulturskatte anlægges, i Brutto-Register-Tons, og da f.eks. Bygningsmonumenter i Italien og Tyskland, der repræsenterer Højdepunkter inden for Kulturepoker og menneskelig Formåenhed, unddrager 'sig de tekniske Transportmuligheder, turde man måske her have Forklaringen på, af de amerikanske Flyvere med stedse stigende Iver lægger disse for Europa så uerstattelige Skatte i Grus og Aske.


Følg History Watch på :
Facebook Twitter YouTube