Skip Navigation Links Historie 2. Verdenskrig Dokumentar Engelsk flyveblad

Engelsk flyveblad

Nedkastet over Danmark i 1941

Allieret flyveblad, - der viser en forenet modstander i ord og i luften
Tror nogen, at vi kan indbilde Tyskerne, at vi er glade for Besættelsen.
Uten Grund og imot den tyske Regjerings og det tyske Folks oprigtige Ønske, om at leve i Fred og Venskab med det engelske og det franske Folk, har Englands og Frankrigets magthavere ifjor i September erklæret Tyskland Krigen.
DET er vort Folks første Grænsepligt at tilegne sig grundige, saglige Kundskaber om vort Grænsespørgsmål
De sidste Begivenheder har vist, at den danske Regering ikke mere er i Stand til at opretholde Ro og Orden i Danmark.
Mange engelske Venner af Tyrefægtninger støttede i Begyndelsen for Alvor den italienske Fascisme og dens Ret til at byde dem et smukt Skuespil.
Ingen sundt tænkende Englænder nogensinde vilde komme på den Ide, at de Forenede Stater er indtrådt i Krigen for at beskytte engelske interesser.
Nytårsdag 1941 stod England alene i kampen mod Aksemagterne. En modstander, som havde tvunget alle allierede med det engelske imperium til at overgive sig i 1940.

Tiltroen til Englands muligheder for, at fortsætte kampen var i Europa (og Danmark), var på det tidspunkt lav. USA havde dog knyttet bånd til England gennem nogle politiske aftaler, som gjorde at England fik en hjælp, der basalt set gjorde det var muligt at kæmpe videre.

I teksten til dette flyveblad, som blev nedkastet over Danmark i 1941, er temaet USA’s hjælp til de kæmpende demokratier og hvordan hjælpen vil betyde, at England vil vinde krigen.

Amerikas Hjælp
til Aksemagternes nederlag

Roosevelt yder hurtig hjælp
til de kæmpende demokratier

"De Forenede Stater er forpligtet til at yde fuld støtte til de modige nationer, der sætter sig til modværge mod angrebshandlinger ...
Lad os sige til demokratierne: Jert forsvar for friheden er et vitalt anliggende for os amerikanere ... Vi vil sende jer et stadigt voksende antal skibe, flyvemaskiner, tanks og kanoner. Det er vort formål og det er vort løfte."
Præsident Roosevelt til Kongressen 6. jan. 1941


Hvordan hjælpen kommer:

1. Svære bombemaskiner og flyvebåde leveres fra Amerika til England.
De bliver fløjet over Atlanten. Hver måned modtager England ad søvejen hundreder af andre maskiner: Jagere, styrtbombere og mellemstore bombemaskiner.

2. 200 skibe bliver bygget straks til England.
Under verdenskrigen byggede amerikanske værfter en 4000 tons lastdamper i løbet af 24 arbejdsdage.

3. For de kommende tre år har Amerika bevilget 125 milliarder til krigsproduktion.

4. Krigsmateriel vil blive udlånt til England i stor udstrækning.
Ifølge et lovforslag, der blev forelagt kongressen den 10 januar i år vil ammunition, flyvemaskiner, skibe og maskineri blive udlånt til England, alle militærhemmeligheder stilles til Englands disposition. Det betyder, at det berømte amerikanske Præcisions-Bombesigte bliver frigjort til England.

5. Henry Ford har lovet at begynde masseproduktion af bombemaskiner.
Ford-fabrikkerne har i fredstid en produktionskapacitet på 2700 vogne om dagen.

Bag Roosevelt står hele det amerikanske folk

I en tale til det amerikanske folk den 29. december 1940 sagde Præsidenten: "Vi må være demokratiernes arsenal ... Vi må hellige os vort arbejde med samme beslutsomhed, samme patriotiske ånd og offervilje, som hvis vi selv var i krig".
Præsidenten har talt for hele det amerikanske folk. Hans modkandidat ved præsidentvalget sagde i et interview den 13. januar i år at 80- nej 90 procent af det amerikanske folk er stemt for at hjælpe England til den yderste grænse.


Med fuld overbevisning har Roosevelt udtalt disse ord:

"Aksemagterne
kan ikke vinde denne krig"Føreren & propaganda Efter min Indtrædelse i det Tyske Arbejderparti overtog jeg straks Ledelsen af Propagandaen.
Imperiet 1942 Vigtigst og betydningsfuldest af alt er det, at de Forenede Stater nu enige og med Liv og Sjæl er med i Krigen på vor Side.
Følg History Watch på :
Facebook Twitter YouTube