Skip Navigation Links Historie 2. Verdenskrig tidslinje 1941

Tidslinje over året 1941

Med sange, taler, breve og beretninger

Om morgenen den 11. december erklærede Tysklands regering, som dermed fortsætter ad vejen mod verdensherredømmet, De Forenede Stater krig.
Hitlers Krigsmagt er nu spredt ud over hele Europa. Vor Offensiv er nu som en Fjeder, der langsomt er ved at blive trykket i Bund, og vi maa beslutsomt og metodisk forberede os paa 1941's og 1942's Felttog. To-tre Aar er ikke nogen lang Tid, selv i vort korte, usikre Liv.
En tidslinke (Wiki) med dokumentariske beretninger og filmklip.
Om slaget og brugen af tanks i det.
Den således afsluttede Overenskomst har selvsagt ingen folkeretslig Gyldighed, da den er bleven til, uden at Kongen eller den af ham udnævnte lovlige danske Regering har medvirket eller overhovedet haft noget som helst Kendskab dertil.
Lad os sige til demokratierne: Jert forsvar for friheden er et vitalt anliggende for os amerikanere ... Vi vil sende jer et stadigt voksende antal skibe, flyvemaskiner, tanks og kanoner. Det er vort formål og det er vort løfte.
Flådens Nybygningsprogrammer har været kontinuerlige under Krigen, idet alle Beddinger er blevet taget i Brug, så snart de er blevet tomme. Det er ikke desto mindre belejligt på dette Tidspunkt, at Marineministeriet redegør for sine nuværende Behov for Nybygning og opnår Kabinettets Sanktion af dets Retningslinjer.
En tidslinke (Wiki) med dokumentariske beretninger og filmklip.
Det var i marts måned for et år siden, Finland sluttede sin smertelige fred med Sovjetrusland efter mere end tre måneders hård og tapper modstand mod den både tal og materiel mange gange overlegne fjende.
Nu som tidligere deltager Danmark ikke i dette krigeriske Opgør, men ud fra denne fælles europæiske Interesse kan Udviklingen ikke være ligegyldig for Danmark.
Søslag i Danmarks Strædet mellem Hood og Bismarck.
Jeg så mig om. Bag mig lå ubåden. Foran mig kunne jeg se en skare af besætningsmedlemmer, så jeg svømmede hen mod dem.
En Celle, i Vestre Fængsel,
en Vask, en Træbænk, et Bord.
To Celler ved Siden af mig
sad en, der var fængslet for Mord.
Æble-og pæretræerne blomstrede.
Tågen svævede over floden.
På den stejle bank gik Katyusha,
På den høje bank hun vandrede.
Engelsk appel til kvinderne


Vore unge frivillige, der i dag kæmper i Rusland, fortæller, at de der har fundet gravhøje i stort antal. Naturligvis har vore unge soldater spekuleret over den tanke, at de her står på en jord, hvor vore forfædre har kæmpet og blødt.
I selskab med andre har den gode Anne altså aldrig nogensinde vist sig, men når jeg er alene, er det altid hende, der fører det store ord.
I slutningen af november var jeg i Berlin tilkaldt til en tjenstlig konference i Eichmanns kontor sammen med hele »jødeafdelingen«.
Næsten samtidig modtog vi admiral Yamamotos budskab: "Imperiets skæbne står og falder med dette angreb. Enhver må gøre sin pligt af yderste evne."
Jeg har den Ære at underrette Deres Excellence om, at der er indtrådt Krigstilstand mellem Deres Excellences Land og Japan fra idag.
Vi fortsatte til kl. 14.15 med en repræsentant fra Udenrigsministeriet, diskuterede alle de mulige scenarier der kunne føre til krig og forsøgte at sikre at USA under alle omstændigheder ikke forblev ude af krigen.
At et overraskelses-masseangreb på Pearl Harbor planlægges af den japanske krigsmagt i tilfælde af ”vanskeligheder”.
Pearl Harbour-katastrofens omfang var utvivlsomt for ham en stor fryd. Den var netop, hvad han ønskede, for at kunne drive sine landsmænd ud i en total krig og udslette de sidste rester af opposition i sit eget land.
Hele Planen om det engelsk-amerikanske Forsvar og Angreb må nu udarbejdes i Belysning af Realiteterne.
Med Nationens og Imperiets fulde Billigelse gav jeg for en Månedstid siden Storbritanniens Ord på, at hvis de Forenede Stater skulde komme i Krig med Japan; vilde en engelsk Krigserklæring straks følge efter. Jeg talte derfor i Går Aftes med Præsident Roosevelt i Telefon over Atlanten for at fastlægge Tidspunkterne for vore to Landes Erklæringer.
Flådens troppetransportskibe var intakte, simpelthen fordi de ikke havde været ved Pearl Harbor, da angrebet fandt sted.
There'll be bluebirds over
The white cliffs of Dover,
Tomorrow
Just you wait and see.
Dokumentarfilm om belejringen.
Let's remember Pearl Harbor
As we go to meet the foe
Let's remember Pearl Harbor
As we did the Alamo.

Januar:

03. januar 1941:
Italienske tropper indledte en offensiv mod Albanien.

05. januar 1941:
Den VIII armé ført af Archiball Wawell erobrede Bardia i Cyrenaica og tog 45.000 italienske krigsfanger.

09. januar 1941:
6.000 rumænske jøder blev dræbt ved en pogrom i Bukarest.
Lancasteren foretog dets jomfruflyvning.

10. januar 1941:
Tyskland og Sovjetunionen blev enige om en fælles grænse, og enedes om at udveksle industri udstyr.
Lend-lease blev officielt introduceret for den amerikanske kongres.

11. januar 1941:
Adolf Hitler beordrede nogle tyske enheder til at være klar til at blive sendt til Nordafrika.

19. januar 1941:
Engelske tropper indledte en offensiv rettet mod Eritrea (Italiensk Østafrika).

20. januar 1941:
Benito Mussolini mødes med Adolf Hitler og får tilbudt hjælp til Italiens krig mod Albanien og Grækenland.

21. januar 1941:
USA ophævede forbudet mod salg af våben til Sovjetunionen.

22. januar 1941:
Engelske og australske tropper erobrede Tobruk fra italienerne.

27. januar 1941:
England og USA startede med militære samtaler på højt niveau.

29. januar 1941:
Den græske regeringschef Ioannis Metaxas begik selvmord.

Februar:

05. februar 1941:
Tyskland tvang Danmark til at aflevere 8 torpedobåde.

06. februar 1941:
Engelske tropper besejrede italienske ved Beda Fromm.

11. februar 1941:
Erwin Rommel ankom til Tripoli.

22. februar 1941:
Arthur Harris blev Engelsk Luftmarskal. IG Farben besluttede at bygge Buna-Werke ved Auschwitz.

Marts:

01. marts 1941:
Tyskland invaderede Bulgarien.
Bulgarien sluttede sig til Aksemagterne.
Heinrich Himmler inspekserede Auschwitz.

04. marts 1941:
Englænderne forsøgte i Operation Claymore at erobre en Enigma maskine ved raid mod den norske kyst.

07. marts 1941:
Günther Prien Kommandant på U. 47 blev dræbt i kamp.
England landsatte 50.000 soldater i Grækenland.

10. marts 1941:
Vichy Frankrig truede England med at bruge dets flåde, medmindre England lod mad slippe ind til Frankrig.

11. marts 1941:
Franklin Roosevelt underskrev loven om Lend-lease.

25. marts 1941:
Jugoslavien sluttede sig til Aksemagterne.

26. marts 1941: Italienerne brugte for første gang den bemandede torpedo Maiali, og det skete ved Kreta mod en opankret konvoj.

27. marts 1941:
Den tysk venlige Prins Paul og Præsident Dragisa Cvetkovic af Jugoslavien blev styrtet.
Adolf Hitler underskrev Direktiv 27 og igangsatte derved et angreb på Jugoslavien.
Den japanske agent Tokeo Yoshikawa ankom til Hawaii for at udspionere Pearl Harbor.

28. marts 1941:
En engelsk flåde Under Cunningham besejrede en italiensk ved Cape Matapan.

31. marts 1941:
Tysk - italienske styrker angreb Mersa Brega, - englænderne evakuerede.

April:

04. april 1941:
Tyske tropper erobrede Benghazi.

06. april 1941:
Tyske tropper gik ind i Grækenland.
Tyske tropper gik ind i Jugoslavien.

10. april 1941:
USA besatte Grønland.

12. april 1941:
Beograd i Jugoslavien blev erobret af tyske tropper.

13. april 1941:
Japan og Sovjetunionen underskrev en ikke angrebstraktat.
Tyske tropper erobrede Belgrade i Jugoslavien.

14. april 1941:
Tyskerne foretog husundersøgelser i Paris og fangede 3.600 franske jøder.
Den jugoslaviske konge Peter II forlod Jugoslavien.

17. april 1941:
Der blev underskrevet en våbenhvile imellem Jugoslavien og landene i den tyske alliance.

19. april 1941:
Bulgarske tropper invaderede Makedonien.

20. april 1941:
100 tyske bombefly angreb Athen.

21. april 1941:
Grækenland kapitulerede til Aksemagterne.

25. april 1941:
Adolf Hitler beordrede at Kreta skulle erobrers i Operation Merkur.

28. april 1940:
De sidste engelske tropper i Grækenland kapitulerede.

Maj:

02. maj 1941:
Engelske styrker i Irak kom i kamp med tysk venlige irakiske soldater.

05. maj 1941:
Hailie Selassie vendte tilbage til Addis Abeba.

09. maj 1941:
Englænderne erobrede en Enigma maskine fra U. 110.

10. maj 1941:
Rudolf Hess landede i Skotland.

15. maj 1941:
Jetjageren Gloster Meteor fløj for første gang.

19. maj 1941:
Det tyske skib Bismarck forlod Gdynia i Polen.

20. maj 1941:
Kreta blev invaderet af tyske tropper.

21. maj 1941:
Det tyske luftvåben erobrede Maleme lufthavn på Kreta.
Det første amerikanske skib SS Robin Moore blev sænket af en tysk ubåd.

22. maj 1941:
Engelske styrker angreb Bagdad i Irak.

24. maj 1941:
Den Engelske Slagkrydser Hood blev sænket af det tyske skib Bismarck.

26. maj 1941:
Fly fra Ark Royal fik øje på Bismarck.

27. maj 1941:
Det Tyske Slagskib Bismarck blev sænket.

28. maj 1941:
Den engelske evakuation af Kreta startede.

30. maj 1941:
Tyske tropper erobrede Kreta.

31. maj 1941:
Irak og England indgik en våbenhvile.

Juni:

03. juni 1941:
Tyskerne begyndte at stemple jøders pas i de besatte områder med et J.

04. juni 1941:
Den tidligere tyske Kejser Wilhelm II døde i Holland.

09. juni 1941:
Den tidligere tyske Kejser Wilhelm II blev begravet i Holland.

22. juni 1941:
Sovjetunionen blev angrebet ved indledningen af Operation Barbarossa.
Ca. 200 danske kommunister blev indsat i Horserød lejren.

25. juni 1941:
Finland erklærede Sovjetunionen krig.

29. juni 1941:
Ungarn erklærede Sovjetunionen krig.

Juli:

02. juli 1941:
Josef Stalin talte for første gang til Sovjetunionen via radioen.

05. juli 1941:
Tyske tropper krydsede floden Don i Sovjetunionen.

07. juli 1941:
Amerikanske tropper gik i land på Island, for at forhindre en nazistisk invasion.

12. juli 1941:
Moskva blev bombet for første gang af tyskerne.
De sidste Vichy styrker i Syrien overgav sig til dets engelske modstander.

13. juli 1941:
England og Sovjetunionen underskrev en gensidig bistandspagt.
Semjon Timoshenko blev leder af den centrale front, mens Semjon Budjonny blev leder af sydfronten og Klim Vorosjilov blev leder af nordfronten.

14. juli 1941:
Adolf Hitler beordrede en omstilling af den tyske krigsproduktion, så landet producerede flere ubåde på bekostning af fly, tanks og armerede køretøjer. Dette skete fordi Adolf Hitler mente krigen i øst var vundet.
England og de franske Vichy styrker i Syrien sluttede officielt en våbenhvile.

19. juli 1941:
Winston Churchill startede sin V for Victory kampagne.

21. juli 1941:
Heinrich Himmler beordrede Koncentrationslejren Majdanek opført.
Frankrig accepterede Japans krav om, at få den militære kontrol over Indokina.

23. juli 1941:
Tyske tropper erobrede Brest-Litovsk efter en måneds belejring.

24. juli 1941:
USA fordømte Japans handlinger i Indokina.

25. juli 1941:
Franklin Roosevelt forbød salg af benzin og rensebenzin til Japan.

26. juli 1941:
USA indefrøs alle japanske tilgodehavender i USA.

August:

05. august 1941:
Den tyske hær tog 410.000 fanger ved Smolensk og Uman i Operation Barbarossa.

09. august 1941:
Winston Churchill og Franklin Roosevelt mødtes ved Newfoundland til et topmøde.

11. august 1941:
Winston Churchill og Franklin Roosevelt underskrev Atlanterhavs Chartret.

12. august 1941:
Henri Petain lovede at Frankrig ville samarbejde fuldt med Tyskland.

18. august 1941:
Det tyske Euthanasia program, hvor handicappede blev slået ihjel, blev indstillet efter offentlige protester.

22. august 1941:
Tyske tropper nåede frem til Leningrad.

25. august 1941:
Engelske tropper og sovjetiske tropper invaderede Iran.

27. august 1941:
Japans førsteminister Fumimaro Konoye sendte en opfordring til Franklin Roosevelt om at de skulle mødes, så der kunne komme en afgørelse uden krig.

28. august 1941:
Englænderne erobrede den tyske ubåd U. 570, som siden blev omdøbt til Graph.
Tyskerne dræbte 23.000 ukrainske jøder.

September:

03. september 1941:
Cyklon-B blev brugt for første gang til drab af koncentrationslejrfanger. Ofrene var sovjetiske krigsfanger.

04. september 1941:
Destroyer Greer fra det stadigt neutrale USA kom i kamp med den tyske ubåd U. 652.

06. september 1941:
Tyskerne meddelte at alle jøder i Tyskland ældre end 6 år skulle bære en Davidsstjerne.

08. september 1941:
Den tyske belejring af Leningrad startede.

10. september 1941:
Den tyske rigskommissær Josef Terboven indførte undtagelsestilstand i Norge.

11. september 1941:
Amerikanske skibe skulle beskyde tyske og italienske krigsskibe i amerikansk farvand.

16. september 1941:
Kiev blev omringet tyske tropper.

19. september 1941:
Tyske tropper erobrede Kiev.

23. september 1941:
Charles de Gaulle dannede en fransk eksil regering i London.

27. september 1941:
Det 1. Liberty skib Patrick Henry blev søsat.

29. september 1941:
Tyskerne skød 30.000 sovjetiske jøder i Kiev.

Oktober:

02. oktober 1941:
Tyskerne indledte et angreb mod Moskva.

06. oktober 1941:
Den tyske hær indtog Briansk i Sovjetunionen.
Den tyske hær indleder en offensiv mod Moskva.

07. oktober 1941:
Den sidste tyske Raider Komet forlod havn.
Japansk førsteminister Fumimaro Konoye blev afsat.

08. oktober 1941:
Opførelsen af koncentrationslejren Birkenau startede.

12. oktober 1941:
Den sovjetiske regering flyttede til Volga.

13. oktober 1941:
Første massedeportation fra Kowno, Lodz, Minsk og Riga.

15. oktober 1941:
Hideki Tojo dannede regering i Japan.
Jøder der blev fanget udenfor de polske ghettoer skulle dræbes.
Sovjetunionen evakuerede havnebyen Odessa ved Sortehavet.

16. oktober 1941:
Tyske tropper nåede frem til en position 60 miles fra Moskva.

17. oktober 1941:
Den amerikanske destroyer Kearney blev torpederet af en tysk ubåd.

19. oktober 1941:
Den japanske ubåd I-36 sendte et fly op for udforske Pearl Harbor.

20. oktober 1941:
Tyskerne dræbte 500 mennesker i byen Kragujevac i Serbien.

25. oktober 1941:
Tyske tropper angreb Moskva.
16.000 jøder blev dræbt i Odessa.

30. oktober 1941:
Franklin Roosevelt godkendte et Lend-lease lån på 1 milliard $ til Sovjetunionen, hvor lånet ikke skulle afdrages eller tilskrives renter før 5 år efter 2.Verdenskrigs afslutning.

31. oktober 1941:
USS Reuben blev torpederet af en tysk ubåd.

November:

02. november 1941:
Rostov blev erobret af tyske tropper.

06. november 1941:
USA lånte 1 milliard $ til Sovjetunionen.
Josef Stalin talt for anden gang til Sovjetunionen via radioen, og det skete på årsdagen for Oktober Revolutionen.

07. november 1941:
Engelsk luftangreb på Berlin og Ruhr distriktet.

12. november 1941:
De tyske tropper standsede deres forsøg på at erobre Moskva.
Sovjetunionen indsatte for første gang tropper på ski.

13. november 1941
Det engelske hangarskib Ark Royal blev torpederet af U. 81 i Middelhavet og sank den følgende dag.

17. november 1941:
Ernst Udet begik selvmord.

18. november 1941:
Engelske tropper angreb Tobruk i Nordafrika.

22. november 1941:
Den tyske raider Atlantis blev sænket af den engelske krydser Devonshire.

24. november 1941:
USA bevilgede lend-lease hjælp til de frie franske styrker.

25. november 1941:
De hollandske jøder blev erklæret Statsløse af tyskerne.
Den danske statsminister Erik Scavenius underskrev Antikomminternpagten.

26. november 1941:
Alan Cunningham blev afsat som chef for VIII Armé.
Den japanske hangarskibs eskadre sejlede mod Pearl Harbor.

28. november 1941:
De tyske tropper rømmede Rostov.
Det amerikanske hangarskib USS Enterprise afsejlede fra Pearl Harbor til Wake Island.

December:

01. december 1941:
Kejser Hirohito underskrev krigserklæringen til krigen mod USA.
Efter at englænderne havde modtaget rapporter om, at japanerne angreb i Malaya, satte englænderne Malaya i undtagelsestilstand.

05. december 1941:
Det amerikanske hangarskib Lexington sejlede fra Pearl Harbor for at aflevere flyvemaskiner på Midway.

06. december 1941:
Franklin Roosevelt sendte en personlig appel til den japanske kejser Hirohito om at undgå krig. Den japanske invasionsflåde til Singapore blev observeret af hollandske og engelske fly.


07. december 1941:
Japanske fly angreb den amerikanske flådebase Pearl Harbor.
USA indtrådte efter angrebet Pearl Harbor som allieret.
USS Ward sænkede den første japanske ubåd, der blev sænket af et amerikansk skib.

08. december 1941:
England og USA erklærede Japan krig.

09. december 1941:
Kina erklærede Italien, Japan og Tyskland krig.

10. december 1941:
Japanske tropper besatte Guam.
Japanske tropper gik i land på Nord Luzon i Filippinerne.
Slagskibene Prince of Wales og Repulse sænket ved Malaya.

11. december 1941:
Tyskland og Italien erklærede USA krig.

12. december 1941:
Tyskerne foretog en husundersøgelse i Paris for at finde jøder.

14. december 1941:
Den tyske marskal Wilhelm Keitel beordrede en forsvarslinje langs kysten skulle etableres. Winston Churchill rejste til USA ombord på HMS Duke of York.

17. december 1941:
Afrika Korpset indledte et tilbagetog i Afrika.

18. december 1941:
Japanske tropper invaderede Hong Kong.
Walther von Brauchitsch trådte tilbage som den øverste kommanderende for den tyske hær.

19. december 1941:
Adolf Hitler overtog kontrollen over den tyske hær.
Italienske frømænd kom ind havnen i Alexandria, og de beskadigede slagskibene Valiant og Queen Elizabeth.

20. december 1941:
De amerikanske piloter i Kina (Flying Tigers), kom i kamp for første gang.
Den tyske stabschef Frantz Halder fik ordre fra Adolf Hitler om, at de tyske tropper ved Moskva ikke måtte trække sig tilbage.
Frantz Halder fik at vide, at han kunne blive som stabschef, men han måtte acceptere at Adolf Hitler stod for den tyske hærs bevægelse og taktik.

22. december 1941:
Winston Churchill ankom til Washington.

23. december 1941:
Amerikanske Wake Island kapitulerede til de invaderende japanske soldater.
De tyske tropper rømmede Benghazi.

25. december 1941:
Hong Kong overgav sig til japanerne.

31. december 1941:
Tyskerne standsede deres angreb på Sevastopol.


Følg History Watch på :
Facebook Twitter YouTube