Skip Navigation Links Historie 2. Verdenskrig Politik Adolf Hitler Heinrich Himmler

Heinrich Himmler

Tidslinje med relevante taler, breve og samtidige beretninger

Heinrich Himmler
Udenrigsministeriet har modtaget Meddelelse om, at Vicepræsidenten for det svenske Røde Kors, Grev Folke Bernadotte, har ført Forhandlinger med Rigsfører-SS. H. Himmler om Evakuering til en Samlelejr af de til tyske Fangelejre deporterede danske Statsborgere.
Reichsführer SS overværede under sit besøg i sommeren 1942 hele udryddelsesprocessen lige fra udlæsningen ved banen til ligene blev taget ud af Bunker II.
Der blev også på ny talt om de giftgastunneller, som de tog, der er fyldt med jøder, bliver kørt ind i. Det er ganske vist kun rygter, men sikkert er det, at myrderier finder sted i enorm udstrækning.
Hertz siger, at snart vil alt blive forbi, og vi vil allesammen blive dræbt. Men de fleste Mennesker tænker alligevel, at en Pogrom som den, der fandt sted i Lublin, ikke vil finde Sted her, fordi der er alt for mange Mennesker her.
Tænk derfor på, Kammerat, at du ved din indtræden i Waffen-SS eller Frikorps Danmark yder din del i kampen mod bolsjevismen - for Danmark og det germanske fællesskab.
I Krigens sidste Måned søgte Dr. Goebbels ved en voldsom Propagandakampagne at hidse det tyske Folk op til at fortsætte med en fanatisk Partisankrig, når den militære Modstand holdt op.
I forstår det ikke,
for man har fyldt jeres villige hjerner
med den kildrende løgn,
at idealet af mandigt liv
er at være en god soldat.
Heinrich Himmler var en af Adolf Hitlers mest betroede ”medarbejdere”. Han bestred nogle centrale og magtfulde poster i das Reich. Nævnes kan: Reichsführer for SS, Indenrigsminister og leder af Gestapo.
SS-Reichsführer (Chef for SS).
Politichef: 01. april 1933 -.
Leder af Gestapo: 1936 -.

Født: 20. oktober 1900.
Død: 23. maj 1945.
Dødssted: I et hus i Lüneburg.
Dødsårsag: Selvmord ved at tage cyankalium.
Gravsted: Ukendt grav på Lüneburg Heide.

Katolsk barndomshjem.

Den 01. april 1933 blev Himmler chef for politiet i Tyskland.

Den 09. juli 1934 fik Himmler kommandoen over de tyske koncentrationslejre.

Den 07. oktober 1935 besøgte Rudolf Hess, Reinhard Heydrich og Himmler Dachau.

Den 01. december 1939 startede Heinrich Himmler deportationen af de polske jøder.

Himmler beordrede Auschwitz opført den 27. april 1940.

Himmler var den 01. marts 1941 på inspektion i Auschwitz.

Himmler beordrede den 21. juli 1941 Koncentrationslejren Majdanek opført.

Den 07. juli 1942 diskuterede Himmler muligheden for, at lave medicinske sterilisations forsøg på jødiske kvinder, i koncentrationslejren Auschwitz med SS General Richard Glueks, SS Major-General Gebhardt og Professor Carl Clauberg. Adolf Hitler godkendte planen under forudsætning af, at planen blev holdt hemmelig, og det indebar at kvinderne ikke kendte noget til selve forsøget.

Den 17. juli 1942 ankom Himmler til koncentrationslejren Auschwitz, hvor han så 2.000 hollandske jøder ankomme til lejren, hvoraf ca. 500 blev gasset.

Den 22. juli 1942 beordrede Himmler at ghettoen i Warszawa skulle afvikles, og at dens beboere skulle sendes til koncentrationslejren Treblinka.

Den 08. august 1942 blev 6 tyske sabotører, der var blevet landsat i USA i Operation Pastorius henrettet i den elektriske stol. Efter sigende blev Adolf Hitler rasende, da de 8 agenter der deltog i operationen var inkarnerede nazister, og han skulle have sagt, at tyskerne skulle bruge jøder eller kriminelle i stedet.
Wilhelm Canaris og Himmler fulgte ordren. Wilhelm Canaris redede endda nogle få 100 jøder fra udryddelse.

Himmler ankom den 14. januar 1943 til Warszawa.

Den 11. juni 1943 beordrede Himmler de polske ghettoer afviklet.

Himmler beordrede den 15. november 1943 at sigøjnerne skulle fanges, og behandles som jøder.

I sommeren 1944 talte Himmler med Adolf Hitler om muligheden for at slutte en politisk fred. Adolf Hitler var imod en fred hvor Tyskland ikke kunne diktere fredsgrundlaget.

Himmler beordrede den 26. november 1944 krematorierne i Auschwitz og Birkenau ødelagt.

I 1944 mødte Himmler den danske læge og nazist Carl Værnet.

Da Hitler begik selvmord, fik Adolf Hitlers Schæferhund Blondie først cyanid (gift). Adolf Hitler havde fået giften gennem forbindelser til Heinrich Himmler, der i 2.Verdenskrigs sidste fase forhandlede med de Allierede, og Adolf Hitler frygtede derfor det var et sovemiddel.

Himmler blev den 21. maj 1945 fanget af engelske tropper.

I de første mange år granskede Himmler SS ansøgernes foto, for at sikre sig at de havde ariske træk. I 1943 opstillede tyskerne et regiment med navnet Handschar, hvor soldaterne hovedsageligt var muslimske bosniere.
Himmler kunne godt lide kamp filosofien i islam, hvor den døde soldat kom i paradis.


Følg History Watch på :
Facebook Twitter YouTube