Skip Navigation Links Historie 2. Verdenskrig Politik Angrebsplan afsløret

Pearl Harbor angrebsplan afsløret

Telegram fra Ambassadør Joseph Grew

Amerikansk plakat fra 1942 med Admital Yamamoto
Næsten samtidig modtog vi admiral Yamamotos budskab: "Imperiets skæbne står og falder med dette angreb. Enhver må gøre sin pligt af yderste evne."
Flådens troppetransportskibe var intakte, simpelthen fordi de ikke havde været ved Pearl Harbor, da angrebet fandt sted.
Jeg har den Ære at underrette Deres Excellence om, at der er indtrådt Krigstilstand mellem Deres Excellences Land og Japan fra idag.
Vi fortsatte til kl. 14.15 med en repræsentant fra Udenrigsministeriet, diskuterede alle de mulige scenarier der kunne føre til krig og forsøgte at sikre at USA under alle omstændigheder ikke forblev ude af krigen.
Hans Majestæt Kejseren har udstedt et Reskript vedrørende Japans Antagelse af Potsdam deklarationens Bestemmelser.
Med Nationens og Imperiets fulde Billigelse gav jeg for en Månedstid siden Storbritanniens Ord på, at hvis de Forenede Stater skulde komme i Krig med Japan; vilde en engelsk Krigserklæring straks følge efter.
Her kan Lost Evidence fra Pearl Harbor ses - som er en dokumentar som giver ny viden om hvad som skete under angrebet.
En film om Grumman F6F Hellcat og dets modstander Zero'en, som det besejrede.
En spændende udsendelse om slaget ved Midway, der ændrede slagets gang i stillehavet.
Den 27. januar 1941 sendte den amerikansk Japan Ambassadør denne advarsel til den amerikanske Udenrigsminister Cordell Hull, efter han havde fået forlydender om, at Japan planlagde et angreb på USA og Pearl Harbor.

I telegrammet er kildens nationalitet udeladt, men senere er det kommet frem, at det var den peruvianske ambassadør.

Nederst kan det originale engelske telegram læses.
Min ------ kollega har meddelt en embedsmand ved ambassaden at han fra mange kilder, deriblandt en japansk, har hørt, at et overraskelses-masseangreb på Pearl Harbor planlægges af den japanske krigsmagt i tilfælde af ”vanskeligheder” mellem Japan og USA samt at angrebet vil komme til at involvere brug af alle japanske militære styrker. Min kollega udtalte at han følte sig foranlediget til at lade sin viden gå videre, fordi meddelelsen var kommet til ham fra mange kilder, uagtet planen forekom fantastisk.
GREW

Det originale telegram

A member of the Embassy was told by my ------ colleague that from many quarters, including a Japanese one, he had heard that a surprise mass attack on Pearl Harbor was planned by the Japanese military forces, in case of "trouble” between Japan and the United States; that the attack would involve the use of all the Japanese military facilities. My colleague said that he was prompted to pass this on because it had come to him from many sources, although the plan seemed fantastic.
GREW


Japan - Hvide race De europæiske Lande ingen Planer fostrer mod Japans Sikkerhed og Velstand.
Japan - USA Politiske datoer mellem Japan og USA.
Følg History Watch på :
Facebook Twitter YouTube