Skip Navigation Links Historie 2. Verdenskrig Dokumentar Japans kapitulation

Japans kapitulation

Togo statuette foran amerikansk soldat
I løbet af få sekunder blev de tusinder på gaderne og i haverne i byens centrum brændt eller skoldet af en bølge af ufattelig varme.
Det siger sig selv, at Nedkastningen af Atombomber over Japans militære Mål endnu ikke giver tilstrækkeligt Materiale til en alsidig Vurdering af Atombombernes Betydning for Militærvæsenet som Helhed og af deres, Virkning på Militærteknikkens Udvikling.
I guess that by now you have heard or read about this new bomb the U.S. has. Thats all a fellow can hear around here, either on the radio or the guys around here talking about it.
Betingelserne for Japans kapitulation.
Med Hensyn til Meddelelsen af 10. August vedrørende Antagelsen af Betingelserne i Potsdam Deklarationen, og Svaret fra Regeringerne i de Forenede Stater, Storbritannien, Sovjetunionen og Kina sendt af Udenrigsminister Byrnes den 11. August, har den japanske Regering den Ære at meddele de fire Magters Regeringer følgende:

(1) Hans Majestæt Kejseren har udstedt et Reskript vedrørende Japans Antagelse af Potsdam deklarationens Bestemmelser.

(2) Hans Majestæt Kejseren er villig til at bemyndige og sikre sin Regerings og den kejserlige Generalstabs Hovedkvarters Underskrift paa de nødvendige Betingelser, for at Potsdam deklarationens Bestemmelser bringes til Udførelse.

(3) Hans Majestæt er ogsaa villig til at udstede Befaling til alle japanske Autoriteter indenfor Hær, Flaade og Luftstyrke og til alle de Styrker, der staar under deres Kontrol, hvor som helst de maatte befinde sig, om at indstille aktive Operationer, at udlevere Vaabnene, samt at udstede saadanne andre Ordrer som maatte kræves af den Øverstkommanderende for de Allierede Styrker for at bringe de ovennævnte Betingelser til Udførelse.

Togo.


Truslen fra Luften Den vigtigste Usikkerhedsfaktor i Verden i Dag er Truslen fra Luften.
Guernica Han pegede vildt op i luften, og hjertet røg op i halsen på mig, da jeg fulgte hans finger.
Følg History Watch på :
Facebook Twitter YouTube