Skip Navigation Links Historie 2. Verdenskrig Civile USA's krigsdeltagelse

USA bliver krigsdeltager

Dagbogoptegnelse af: Sir Alanbrooke

Sir Alanbrooke med usa og engelske fly i baggrunden
Flådens troppetransportskibe var intakte, simpelthen fordi de ikke havde været ved Pearl Harbor, da angrebet fandt sted.
Med Nationens og Imperiets fulde Billigelse gav jeg for en Månedstid siden Storbritanniens Ord på, at hvis de Forenede Stater skulde komme i Krig med Japan; vilde en engelsk Krigserklæring straks følge efter. Jeg talte derfor i Går Aftes med Præsident Roosevelt i Telefon over Atlanten for at fastlægge Tidspunkterne for vore to Landes Erklæringer.
Den således afsluttede Overenskomst har selvsagt ingen folkeretslig Gyldighed, da den er bleven til, uden at Kongen eller den af ham udnævnte lovlige danske Regering har medvirket eller overhovedet haft noget som helst Kendskab dertil.
Her kan Lost Evidence fra Pearl Harbor ses - som er en dokumentar som giver ny viden om hvad som skete under angrebet.
At et overraskelses-masseangreb på Pearl Harbor planlægges af den japanske krigsmagt i tilfælde af ”vanskeligheder”.
Om morgenen den 11. december erklærede Tysklands regering, som dermed fortsætter ad vejen mod verdensherredømmet, De Forenede Stater krig.
Politiske datoer mellem Japan og USA.
This time, we will all make certain
That this time is the last time
På selve dagen hvor Japan angreb Pearl Harbor og USA, forsøgte England at regne ud, hvordan de kunen få USA med i krigen. Som Sir Alanbrooke skriver, at 48 timers arbejde var spildt, selvom det nok ikke gjorde noget.

7. december 1941

Tog op til WO, håbede stadigt at jeg kunne nå hjem bagefter. Illusionen brast hurtigt og jeg blev kaldt til COS-møde kl. 11.30. Vi fortsatte til kl. 14.15 med en repræsentant fra Udenrigsministeriet, diskuterede alle de mulige scenarier der kunne føre til krig og forsøgte at sikre at USA under alle omstændigheder ikke forblev ude af krigen.

Fik en hurtig frokost i klubben efterfulgt af en hurtig runde i St. James's Park. Så en halv time sammen med S of S for at orientere ham om situationen og talte med ham om det tilrådelige i at lade general Alan Cunningham slippe så billigt: som muligt når han kommer hjem' fra Mellemøsten, PM kunne finde på at fremvise hans afgang som et eksempel.

17.00 endnu et COS-møde igen med deltagelse af en repræsentant fra Udenrigsministeriet. Færdigt omkring kl. 19.00, og efter at have talt med DMO og DMI tog jeg hjem til middag. Efter middag lyttede jeg til radioen og hørte at Japan havde angrebet Amerika (ved Pearl Harbor )!! Alt vores arbejde de sidste 48 timer er spildt! Japanerne har nu selv sikret at amerikanerne er med i krigen.

Kom tilbage til Latimer Court til min sidste middag der, da jeg flytter i morgen. Efter middag kom jeg igennem til DMO og DMI for at få en situationsrapport og for at finde ud af om det ville være nødvendigt at holde endnu et COS- møde. Heldigvis ikke! Så i seng og få noget søvn inden endnu en hård dags arbejde.

8. december 1941

Startede med COS-møde som hovedsageligt gik med at vurdere den nye situation. Kl. 12.30 til kabinetsmøde. PM

forklarede hvilke skridt han havde taget, :ale med Roosevelt, telegram til de Valera med appel til Irland om at træde

ind i krigen, indkaldt Parlamentet til kl. 15.00 etc. Han fremlagde også sin plan for kabinettet om at tage til Amerika denne uge, hvor han ville tale med Roosevelt for at sikre at den amerikanske støtte til os ikke tørrede ud. Kabinettet var enig i denne beslutning. I løbet af eftermiddagen fik jeg at vide at CNS og CAS ville ledsage PM, men at en af COS måtte blive hjemme og da jeg dårligt var et i sadlen endnu tilfaldt dette lod mig! Ærgerligt, men det var forven¬teligt. Han har dog besluttet at tage Dill med, hvilket jeg er henrykt over for det vil glæde Dill og jeg er sikker på at ingen ville være bedre egnet til jobbet.


Japan - Hvide race De europæiske Lande ingen Planer fostrer mod Japans Sikkerhed og Velstand.
Pearl Harbor En tidslinje over angrebet på Pearl Harbor.
Følg History Watch på :
Facebook Twitter YouTube