Skip Navigation Links Historie 2. Verdenskrig Civile Japan & USA

Japan & USA

Politiske forhold

Amerikansk plakat - Remember Pearl Harbor
De japanske Undskyldninger for Sænkningen af den amerikanske Kanonbåd "Panay" og for Drabet på adskillige amerikanske Borgere og andre, der nød godt af deres Beskyttelse, har hverken overbevist De Forenede Staters Regering eller Befolkning.
At et overraskelses-masseangreb på Pearl Harbor planlægges af den japanske krigsmagt i tilfælde af ”vanskeligheder”.
Jeg har den Ære at underrette Deres Excellence om, at der er indtrådt Krigstilstand mellem Deres Excellences Land og Japan fra idag.
Pludselig viste der sig et blændende, hvidligt-lyserødt lys på himlen, ledsaget af en unaturlig skælven, der næsten straks efterfulgtes af en bølge af kvælende varme og en vind, der væltede alt, hvad der stod i vejen for den.
Her kan Lost Evidence fra Pearl Harbor ses - som er en dokumentar som giver ny viden om hvad som skete under angrebet.
I guess that by now you have heard or read about this new bomb the U.S. has. Thats all a fellow can hear around here, either on the radio or the guys around here talking about it.
En tidslinje over det politiske forhold mellem Japan og USA.
Fredsaftale i den japansk – russiske krig blev underskrevet den 05. september 1905, da Treaty of Portsmouth blev underskrevet i New Hampshire i USA.

Theodore Roosevelt fik den 10. juni 1905 Japan og Rusland til at indlede fredssamtaler.

Washington flådeaftalen blev underskrevet den 06. februar 1922 af England, Frankrig, Italien, Japan Og USA.

Den 05. marts 1927 landsatte USA 1.000 marinesoldater i Kina for at beskytte USA's interesser.

Japan, England og USA underskrev den 22. april 1930 Flådeaftalen fra London.

Japan opsagde den den 29. december 1934 Washington flådeaftalen (fra 1922) og Flådeaftalen fra London (fra 1930) .

Den amerikanske Kanonbåd Panay blev den 12. december 1937 sænket af japanske fly på Yangtze floden i Kina.

Japan afslog den 12. februar 1938 USA og Englands Japan - Hvide race.
opfordring til at fortælle størrelsen på den japanske flåde.

Den 05. juli 1940 vedtog kongressen Export Control Act, hvorefter der skulle søges om en tilladelse for at eksportere flydele, kemikalier og mineraler.

Den 24. juli 1941 fordømte USA japanske handlinger i Indokina.

Den 25. juli 1941 forbød Franklin Delano Roosevelt salg af benzin og rensebenzin til Japan.

USA indefrøs den 26. juli 1941 alle japanske tilgodehavender i USA.

Den 10. november 1941 lovede Winston Churchill, at England ville erklære Japan krig ("within the hour"), hvis USA og Japan kom i krig med hinanden.

Den 01. december 1941 underskrev Kejser Hirohito krigserklæringen.

Japanske fly angreb den 07. december 1941 den amerikanske flådebase Pearl Harbor uden forudgående krigserklæring.

USA erklærede den 08. december 1941 Japan krig.

Franklin Roosevelt, Winston Churchill og Chiang Kai-Shek mødtes den 22. november 1943 i Kairo for at diskutere hvordan Japan kunne besejrers.
Ved mødet blev det vedtaget, at Japan ved freden skulle afstå dets rige som det i løbet af århundrede havde erobret i krig. Det eneste grundlag en japansk kapitulation kunne accepteres på, - var betingelsesløs.

Den 25. oktober 1944 fandt det første japanske Kamikaze angreb fandt sted ved Leyte og det amerikanske hangarskib St. Lo blev sænket

Den 26. juli 1945 kom deklarationen fra Potsdam Konferencen, underskrevet af England, Kina og USA, der krævede Japans overgivelse.

Den 06. august 1945 første atombombe kastet over en by blev kastet over Hiroshima.

Den 09. 08 1945 blev den anden atombombe brugt i krigstid blev kastet over den japanske by Nagasaki.

Japan meddelte den 10. august 1945 de allierede at de var villige til at acceptere kravene fra Potsdam Konferencen.

Japan kapitulerede den 14. august 1945 betingelsesløst.

Den 20. marts 1952 ratificerer det Amerikanske Senat den endelige fred med Japan.


Følg History Watch på :
Facebook Twitter YouTube