Skip Navigation Links Historie 2. Verdenskrig Politik USA's Ambassade i Japan lukkes

USA's Ambassade i Tokyo lukkes

amerikansk valgplakat for Harry Truman
Flådens troppetransportskibe var intakte, simpelthen fordi de ikke havde været ved Pearl Harbor, da angrebet fandt sted.
Næsten samtidig modtog vi admiral Yamamotos budskab: "Imperiets skæbne står og falder med dette angreb. Enhver må gøre sin pligt af yderste evne."
Hans Majestæt Kejseren har udstedt et Reskript vedrørende Japans Antagelse af Potsdam deklarationens Bestemmelser.
Pludselig viste der sig et blændende, hvidligt-lyserødt lys på himlen, ledsaget af en unaturlig skælven, der næsten straks efterfulgtes af en bølge af kvælende varme og en vind, der væltede alt, hvad der stod i vejen for den.
Til en alsidig Vurdering af Atombombernes Betydning for Militærvæsenet som Helhed og af deres, Virkning på Militærteknikkens Udvikling.
Her kan Lost Evidence fra Pearl Harbor ses - som er en dokumentar som giver ny viden om hvad som skete under angrebet.
De europæiske Lande ingen Planer fostrer mod Japans Sikkerhed og Velstand.
En tidslinje over angrebet på Pearl Harbor.
Efter det japanske angreb på Pearl Harbor opstod der en ny diplomatisk situation mellem Japan og USA, som medførte, at japanerne krævede, at den amerikanske Ambassade i Tokyo blev lukket.

Den Amerikanske Ambasadør Joseph C. Grew modtog følgende instrukser, der blev læst op for første sekretær ved Ambassaden Crocker den 8 December 1941 klokken 11.
Deres Excellence:

Jeg har den Ære at underrette Deres Excellence om, at der er indtrådt Krigstilstand mellem Deres Excellences Land og Japan fra idag.

Jeg benytter mig af denne Lejlighed til over for Deres Excellence at forny mine Forsikringer om min største Højagtelse,

Shigenori Togo, Udenrigsminister.


Hans Excellence
Joseph Clark Grew,
Ekstraordinær Ambassadør og Befuldmægtiget for Amerikas Forenede Stat, i Tokyo.

I. At Ambassadens og Konsulatets Virksomhed suspenderes fra idag.

2. At Ambassadens og Konsulatets Medlemmer får Beskyttelse og Lev vilkår i Overensstemmelse med international Skik.

3. For at sikre ovennævnte Beskyttelse og Levevilkår anbefales det, alle Ambassadens Medlemmer samles på Ambassadens Grund.

4. At Forbindelsen med Omverdenen, deriblandt Telefon og Telegraf suspenderes. Hvis nogen ønsker at komme ud, må han opnå Tilladelse fra Gairmusho igennem den Officer, som posteres i Ambassaden, Liaisonofficer Mr. Masuo, Han er kommet her med mig.

5. Så snart et Land er udpeget til at varetage Deres Interesser, vil Kontakt mellem Deres Ambassade og det nævnte Land blive tilladt, at det kan repræsentere Deres Interesser.

6. At passende Omsorg træffes for ,at beskytte de Forenede Staters Borgere.

7. At alle Radiosendere straks afleveres.

8. At alle Kortbølgemodtagere, private såvelsom officielle, hvis Brug ikke mere vil blive tilladt, straks afleveres.

9. At en clair Telegrammer, der meddeler Deres Regering, at De er blevet underrettet om Krigstilstanden, kan sendes gennem Liaison-Officeren.


Følg History Watch på :
Facebook Twitter YouTube