Skip Navigation Links Historie 2. Verdenskrig Marinen Pearl Harbor

Pearl Harbor

Japans angreb på USA

Eksplosionen af det amerikanske skib USS Shaw ved Pearl Harbor
At et overraskelses-masseangreb på Pearl Harbor planlægges af den japanske krigsmagt i tilfælde af ”vanskeligheder”.
Næsten samtidig modtog vi admiral Yamamotos budskab: "Imperiets skæbne står og falder med dette angreb. Enhver må gøre sin pligt af yderste evne."
Hele Planen om det engelsk-amerikanske Forsvar og Angreb må nu udarbejdes i Belysning af Realiteterne.
Her kan Lost Evidence fra Pearl Harbor ses - som er en dokumentar som giver ny viden om hvad som skete under angrebet.
Flådeledelsen meddelte ham, at stillehavsstyrkerne ville være ude af stand til at deltage i større operationer indenfor de første par måneder. Flådens troppetransportskibe var intakte, simpelthen fordi de ikke havde været ved Pearl Harbor, da angrebet fandt sted.
Pearl Harbour-katastrofens omfang var utvivlsomt for ham en stor fryd. Den var netop, hvad han ønskede, for at kunne drive sine landsmænd ud i en total krig og udslette de sidste rester af opposition i sit eget land.
Let's remember Pearl Harbor
As we go to meet the foe
Let's remember Pearl Harbor
As we did the Alamo.
Den 7. december kastede angrebet på Pearl Harbor De forenede Stater ud i krigen. Man skulle have troet, at disses politik fra nu af ville have behandlet de frie franske, der kæmpede mod dets egne fjender, som allierede.
Da jeg standsede ham, blev han blev så bange han bare løb ud over marken. Jeg råbte stands to gange mere, og derefter affyrede jeg et skud op i luften.
Pearl Harbor plakater.
Om morgenen den 11. december erklærede Tysklands regering, som dermed fortsætter ad vejen mod verdensherredømmet, De Forenede Stater krig.
Jeg har den Ære at underrette Deres Excellence om, at der er indtrådt Krigstilstand mellem Deres Excellences Land og Japan fra idag.
Hans Majestæt Kejseren har udstedt et Reskript vedrørende Japans Antagelse af Potsdam deklarationens Bestemmelser.
Med Nationens og Imperiets fulde Billigelse gav jeg for en Månedstid siden Storbritanniens Ord på, at hvis de Forenede Stater skulde komme i Krig med Japan; vilde en engelsk Krigserklæring straks følge efter.
Vi fortsatte til kl. 14.15 med en repræsentant fra Udenrigsministeriet, diskuterede alle de mulige scenarier der kunne føre til krig og forsøgte at sikre at USA under alle omstændigheder ikke forblev ude af krigen.
Hans Majestæt Kejseren har udstedt et Reskript vedrørende Japans Antagelse af Potsdam deklarationens Bestemmelser.
En film om Grumman F6F Hellcat og dets modstander Zero'en, som det besejrede.
Pearl Harbor og terrorangreben den 11. september er to beslægtede begivenheder, da USA uden foregående krigserklæring blev angrebet med fly.
Amerikansk flådestation på øen Oahu ved Hawaii.

Den 20. 01. 1887 godkendte det amerikanske senat at USA forpagtede området hvorpå flådebasen Pearl Harbor blev opført.

USA fik den 29. 11. 1887 rettighederne over området Pearl Harbor.

Konstruktionen af flådebasen Pearl Harbor startede den 11. november 1909.

Japanske ledere under angrebet på USA og Pearl Harbor:
Japansk idemand: Isoroku Yamamoto.
Japansk øverst kommanderende: Chuichi Nagumo.

Amerikansk leder af Pearl Harbor: Admiral Husband E. Kimmel.

Amerikanske tab:

Ødelagte fly: 188.
Beskadigede fly: 150.
43 amerikanske fly var stadig operations dygtige.
Dræbte: 2.403 (deraf 1.000 på Arizona).
Sårede: 1.178.

Japanske tab:

Dræbte: Under 100, - deraf 55 flyvere.
Dværgubåde: 5.
Jagerfly: 9.
Styrtbombere: 5.
Torpedofly: 5
I alt 29 fly.

Sænkede amerikanske slagskibe:

Arizona.
California.
Nevada.
Oklahoma.
West Virginia: (skibet kunne reddes, - og det blev repareret og moderniseret).

Beskadigede amerikanske slagskibe:

Maryland.
Pennsylvania.
Tennessee.

Den 16. januar 1941 advarede den amerikanske Viceadmiral Bellinger mod risikoen for et japansk angreb på flådebasen ved Pearl Harbor.

Den 27. januar 1941 advarede den Peruvianske agent Rivera-Schreib mod et japansk angreb på Pearl Harbor.

Den 27. marts 1941 ankom den japanske agent Tokeo Yoshikawa til Hawaii for at spionere.

Den 24. september 1941 fik det japanske konsulat på Hawaii besked på, at opdele Pearl Harbor i fem zoner og rapportere hvor mange slagskibe der var i hver zone.

Den 19. oktober 1941 sendte den japanske ubåd I-36 et fly op for udforske Pearl Harbor.

Den 05. november 1941 forlod de japanske søofficerer Suzuki og Maejima Pearl Harbor.

Den 26. november 1941 sejlede den japanske hangarskibs eskadre fra Kyril Øerne med målet Pearl Harbor.

Enterprise sejlede den 28. november 1941 fra Pearl Harbor til Wake Island for at aflevere F4F Wildcat jagere. Derfor var Enterprise ikke ved Pearl Harbor da japanerne angreb.

Den 29. november 1941 sendte passagerskibet Lurline information om en japansk flåde.

Den 05. december 1941 sejlede hangarskibet Lexington og 5 krydsere fra Pearl Harbor for at aflevere flyvemaskiner på Midway.

Klokken 07:50 den 07. december 1941 så en mobil radarstation på Oahu de japanske fly under indflyvning. Operatøren ved radaren fik at vide, at han skulle tage det roligt, da det var nogle B-17 fly der var på vej fra fastlandet.

Japan angreb Pearl Harbor søndag den 07. december 1941, uden en forudgående krigserklæring.
Klokken 07:55 blev de første japanske styrtbombere set ved Pearl Harbor.
Under den første bølge blev de amerikanske lufthavne ved Pearl Harbor angrebet.
- Ford Island (ø i havneområdet).
Angrebet fra første bølge varede i 35 minutter, og 360 japanske fly deltog.

I anden bølge var der 200 fly.

Japanerne brugte 6 hangarskibe.

Japanerne havde oprindeligt planlagt en tredje angrebsbølge, hvor værftsfaciliteterne skulle ødelægges. Den japanske leder af mente, at der var en for stor risiko ved dette angreb, da han ikke vidste hvor de amerikanske hangarskibe var placeret, og han frygtede et flyangreb mod hans flåde.
At amerikanerne fik mulighed for at sende deres skibe på værft øjeblikkeligt, gjorde at amerikanerne væsentligt hurtigere kunne få deres skibe til søs igen.

Da Lexington hørte om angrebet på Pearl Harbor vendte skibet om, men mødte ingen japanske modstandere og nåede Hawaii Den 13. december 1941.

Den angribende japanske flåde vendte den 24. december 1941 tilbage til Japan.

Amerikanerne mistede ved angrebet mod Pearl Harbor 60 % af deres slagskibe.

Japanerne nedkastede 138,5 tons bomber og torpedoer under angrebet på Pearl Harbor.


Japan - Hvide race De europæiske Lande ingen Planer fostrer mod Japans Sikkerhed og Velstand.
Battle of Midway En spændende udsendelse om slaget ved Midway, der ændrede slagets gang i stillehavet.
Følg History Watch på :
Facebook Twitter YouTube