Skip Navigation Links Historie 2. Verdenskrig Politik Churchill Churchill og Pearl Harbor

England efter Pearl Harbor

Churchill skriver til George 6.

Churchill og Roosevelt mødes den 24 august 1941
Flådens troppetransportskibe var intakte, simpelthen fordi de ikke havde været ved Pearl Harbor, da angrebet fandt sted.
Med Nationens og Imperiets fulde Billigelse gav jeg for en Månedstid siden Storbritanniens Ord på, at hvis de Forenede Stater skulde komme i Krig med Japan; vilde en engelsk Krigserklæring straks følge efter. Jeg talte derfor i Går Aftes med Præsident Roosevelt i Telefon over Atlanten for at fastlægge Tidspunkterne for vore to Landes Erklæringer.
Vi fortsatte til kl. 14.15 med en repræsentant fra Udenrigsministeriet, diskuterede alle de mulige scenarier der kunne føre til krig og forsøgte at sikre at USA under alle omstændigheder ikke forblev ude af krigen.
Jeg har den Ære at underrette Deres Excellence om, at der er indtrådt Krigstilstand mellem Deres Excellences Land og Japan fra idag.
Næsten samtidig modtog vi admiral Yamamotos budskab: "Imperiets skæbne står og falder med dette angreb. Enhver må gøre sin pligt af yderste evne."
Her kan Lost Evidence fra Pearl Harbor ses - som er en dokumentar som giver ny viden om hvad som skete under angrebet.
Om morgenen den 11. december erklærede Tysklands regering, som dermed fortsætter ad vejen mod verdensherredømmet, De Forenede Stater krig.
Politiske datoer mellem Japan og USA.
En film om Grumman F6F Hellcat og dets modstander Zero'en, som det besejrede.
En spændende udsendelse om slaget ved Midway, der ændrede slagets gang i stillehavet.
Hans Majestæt Kejseren har udstedt et Reskript vedrørende Japans Antagelse af Potsdam deklarationens Bestemmelser.
Ved angrebet, på Pearl Harbor og USA, fik England den allieret de havde håbet på. Winston Churchill indså øjeblikkeligt nødvendigheden af, at han to g til USA for at sikre engelske interesser.

Han spurgte sin regering og dernæst kongen i dette brev - Kongen godkendte hans rejse.
Deres Majestæt.
8. December 1941.

Jeg er nået til den Slutning, at det er min Pligt omgående at aflægge Besøg i Washington, forudsat at dette er Præsident Roosevelt belejligt, hvilket jeg ikke har Grund til at tvivle om. Hele Planen om det engelsk-amerikanske Forsvar og Angreb må nu udarbejdes i Belysning af Realiteterne. Vi må også sørge for, at vor Andel af Krigsmateriel og anden Hjælp, som vi modtager fra Amerika, ikke begrænses mere, end jeg frygter er uundgåeligt. Det, af Mr. Eden vil være i Moskva, mens jeg er i Washington, vil gøre det lettere at få ordnet Problemer af allerstørste Målestok mellem de tre store Allierede.

Disse Motiver blev enstemmigt tiltrådt af mine Kolleger i Kabinettet i Dag, og jeg anmoder derfor om Deres Majestæts Tilladelse til at forlade Landet. Jeg påtænker at tage af sted meget snart med et Krigsskib og at være borte herfra i omkring tre Uger. Jeg vil medbringe en Stab af samme Omfang som til det atlantiske Møde.

Under min Fraværelse vil Lordseglbevareren fungere i mit Sted, bistået af Lord Præsidenten, Finansministeren og andre Medlemmer af Krigskabinettet. Jeg vil foreslå, at Ministrene for de tre Forsvarsgrene i denne Periode midlertidigt skulde tage Sæde i Krigskabinettet. Mens jeg er borte, vil Udenrigsministeriet rapportere til Lord Præsidenten og Forsvarsudvalget til Lordseglbevareren. J eg vil naturligvis være i stadig Kontakt pr. Radio med alt, hvad der sker, og kan træffe Bestemmelser i alle Tilfælde, hver det er nødvendigt. Jeg påtænker at medbringe Første Sølord og Chefen for Luftstaben for i et så højt Plan som muligt at koordinere alle Aftaler med Amerikanerne.

Jeg håber at modtage Deres Majestæts Billigelse til denne Fremgangsmåde. Jeg vil naturligvis hemmeligholde mine Hensigter.

I ydmyg Pligtopfyldelse er jeg Deres Majestæts mest hengivne og trofaste Tjener Undersåt,
Winston S. Churchill


P.S.: Jeg venter, at Tyskland og Italien vil erklære De forenede Stater Krig, da de traktatmæssigt er bundet hertil. Jeg vil vente med at forelægge Præsidenten Forslag om mit Besøg, indtil Situationen er mere afklaret.


Japan - Hvide race De europæiske Lande ingen Planer fostrer mod Japans Sikkerhed og Velstand.
Pearl Harbor En tidslinje over angrebet på Pearl Harbor.
Følg History Watch på :
Facebook Twitter YouTube