Skip Navigation Links Historie 2. Verdenskrig tidslinje 1940

Tidslinje over året 1940

Med sange, taler, breve og beretninger

Der er nu næsten gaaet et Aar, siden Krigen begyndte, og jeg mener, det er naturligt at gøre Holdt et Øjeblik paa Rejsen ved denne Milepæl og betragte den lange, mørke Strækning. Det er ogsaa nyttigt at sammenligne det første Aar af denne anden Krig imod den tyske Angriber med dens Forløber for et kvart Aarhundrede siden.
Skæbnetimen har slået for vort fædreland. De uigenkaldelige beslutningers time. Krigserklæringen er allerede blevet overrakt Englands og Frankrigs ambassadører.
For at kunne føre en blitzkrieg, skulle officererne være ved frontlinjen, så de hurtigt kunne træffe selvstændige beslutninger.
Gårdsdagens engelsk-franske Indbrud i den norske Neutralitet betegner det flagranteste Rets- og Neutralitetsbrud, der tænkes kan.
Danskeren ejer stærk Nationalfølelse. Derudover føler det danske Folk sig beslægtet med de skandinaviske Folk. - Altså: Undgå alt, hvad der kan såre den nationale Ære.
Jeg ønsker at fremhæve, at ingen indenfor Hærens Rækker har svigtet sin Pligt mod Konge og Fædreland.
Siden Store Bælt for et Par Dage siden blev isfrit og dermed sejlbart, har Trafikken gennem Bæltet været meget livlig.
Kl. 6,20 viste de første tyske Flyvere sig over Kastellet. Vi vinker glade til dem. Vi behøver ikke deres Hjælp.
Der var, efter at Alarmberedskabet tidligt på Eftermiddagen var indtrådt, kommet Ordre til at en R-Maskine skulde starte ved Daggry næste Dag for Rekognoscering af den danske Grænse mod Syd.
Lidt før klokken seks trængte en fjendtlig motoriseret kolonne frem ad Vejen fra Kruså.
Da vi i Dagene efter den 9. April erfarede om de Ofre af Liv, som denne Forårsdag var bragt af vore danske Soldater, stemtes Sindene til dyb Alvor over hele vort Land.
Tiderne er alvorlige og tunge, og kun ved fælles Hjælp, ved ubetinget Samdrægtighed vil det lykkes os at komme igennem Trængslerne.
De mørke Fugle fløj
ved Gry med Motorstøj
i Eskadriller over Byens Tage.
da så vi og forstod -
det gik til Hjertets Rod -
at vi fik Trældoms bitre Brød at smage
Det er et sørgeligt Faktum, men vi mangler alt, sagde han. Ved De, hvor mange Flyvemaskiner jeg, den Øverstkommanderende over en Arme, har til min Disposition?
Med ubeskrivelig glæde, dybt bevæget og fyldt med varm taknemmelighed oplever vi med Dem, min Führer, Deres og Tysklands største sejr, de tyske troppers indtog i Paris.
F. Eks. opnår vor nærmeste Nabo, Tyskland, under en Krig mod England følgende Fordele ved en Besættelse af Danmark:
Atter vil danske sønderjyder mindes deres Livs- håbs opfyldelse.
Teksten på den første danske løbeseddel.
Derpå så jeg de brede, lige forstadsgader og Thems-mundingen med dens ejendommelige farver. Jeg har prøvet på at bevare billedet i min erindring, fordi jeg er ganske vis på, at jeg er en af de sidste, der har set London. Et øjeblik syntes jeg, at det var en skam, at jeg aldrig havde været i London og nu aldrig vil kunne komme dertil, for i dag, da jeg fløj over denne den største by i verden, vidste jeg med absolut sikkerhed, som om jeg kunne se ind i fremtiden: Alt dette vil blive ødelagt. Det vil kun blive stående få dage endnu. Indtil det øjeblik, da Føreren udtaler dets dødsdom. Så vil der ikke være andet tilbage end en ruinhob.
Det var gribende at se det franske Folks Sorg. Trods alt havde man haabet. Tanken om Miraklet havde alligevel ligget i Underbevidstheden som noget, der maaske alligevel laa indenfor Mulighedernes Grænse, og ingen havde for Alvor villet indrømme, at det bar mod Nederlag.
En amerikansk film fra 1943.
Da jeg sidst skrev, var alt anderledes. Hvem havde troet, at vi skulde komme til at bære også dette? Hele Næsset og vort skønne Karelen, som vi har købt med dyre Blodofre, bliver bag Grænsen hos Russerne.
Den kgl. danske Regering har gjort sig bekendt med Indholdet af de Dokumenter, De overrakte mig i Morges.
Tyske Tropper har i Nat overskredet den danske Grænse og har gjort Landgang forskellige Steder.
Da jeg senere bad om at måtte aflægge et nyt Besøg, svarede Kommandanten, at han vilde ordne sig med en fast Præst for de norske Fanger.
Auch haben wir Schleswig besigen,
Die Inseln und Jylland geglemt.
Wir trampen die ruhmvollen Stiegen,
Und nehmen ganz Danmark bestemt.
De nægtede at samarbejde for at få præsident Roosevelt og hans tænketank fra at yde England bistand. Lend-Iease fortsatte, og hele den amerikanske indstilling over for Tyskland var fjendtlig.
Mange engelske Venner af Tyrefægtninger støttede i Begyndelsen for Alvor den italienske Fascisme og dens Ret til at byde dem et smukt Skuespil.
Møde hvad der venter os,
og ingen véd hvordan det går.
Bære skæbnen uden trods,
hvad der så forestår.
Glad for hver en venlighed,
men uden tro at det blir ved.
Søge fred idet vi véd,
at vi har ingen krav på fred.
Uten Grund og imot den tyske Regjerings og det tyske Folks oprigtige Ønske, om at leve i Fred og Venskab med det engelske og det franske Folk, har Englands og Frankrigets magthavere ifjor i September erklæret Tyskland Krigen.
Jeg fik dit brev og vil gerne svare dig så hurtigt som muligt. Vi er kun to søskende, min storesøster Margot og jeg.
I en tale til det amerikanske folk den 29. december 1940 sagde Præsidenten: "Vi må være demokratiernes arsenal ... Vi må hellige os vort arbejde med samme beslutsomhed, samme patriotiske ånd og offervilje, som hvis vi selv var i krig".
En Battlefield dokumentarserie fra Slaget om Frankrig i 1940.
videoer om Slaget om England.
En anden dokumentarfilm om Slaget om England.
Tidslinje over slaget om Dunkirk.
En spændende dokumentarudsendelse i farver fra evakueringen af Dunkirk og om slaget, som blev udkæmpet imens.

Januar:

05. januar 1940:
Finland indledte en offensiv ved Suomossalmi.

08. januar 1940:
England indførte rationering på kød, sukker og smør.

16. januar 1940:
Adolf Hitler aflyste angrebet i vest på grund af dårligt vejr, og tyskerne mistede et eksemplar af angrebsplanen da et fly nødlandede i Belgien.

Februar:

01. februar 1940:
Sovjetunionen indledte en ny offensiv mod Finland.

08. februar 1940:
Ghettoen Lodz blev anlagt.

14. februar 1940:
England meddelte at dets handelsskibe ville blive armeret.

15. februar 1940:
Tyskland meddelte at engelske handelsskibe vil blive betragtet som krigsskibe.

16. februar 1940:
Et engelsk overvågnings fly lokaliserede Altmark.
Altmark blev opbragt af det engelske skib HMS. Cossack.

21. februar 1940
Tyskerne begyndte at bygge koncentrationslejren Auschwitz.

Marts:

12. marts 1940:
"Vinterkrigen" sluttede med finsk afståelse af landområder til Sovjetunionen.

13. marts 1940:
Der blev underskrevet en fred mellem Sovjetunionen og Finland i Moskva.

17. marts 1940:
Fritz Todt blev tysk Rigsminister for våben og ammunition.

16. marts 1940:
Den engelske flådebase Scapa Flow blev udsat for et luftangreb.

19. marts 1940:
Edouard Daladiers franske regering blev væltet.

20. marts 1940:
Poul Reynoud blev Fransk Præsident.

21. marts 1940:
Engelske tropper erobrede den sidste italienske stilling i Østlibyen.

25. marts 1940:
USA tillod at England og Frankrig købte amerikanske krigsfly.

30. marts 1940:
Japanerne lavede en lydstat de kaldte Nanking i de erobrede dele af Kina.

31. marts 1940:
Den tyske raider Atlantis sejlede ud på dets første mission.

April:

08. april 1940:
Det Engelske Hangarskib Glorious blev sænket.
Den danske hær blev sat i alarmberedskab efter efterretninger om tyske troppebevægelser.

09. april 1940:
Tyskland invaderede Norge og Danmark.
Danmark blev besat af Tyskland.
Den tyske krydser Blücher blev sænket.

14. april 1940:
Der blev landsat Allierede tropper i Norge.

15. april 1940:
Englænderne landsatte tropper i Narvik i Norge.

16. april 1940:
Den danske dronning Ingrid fødte en datter der blev døbt Margrethe.

24. april 1940:
Joseph Terboven blev Rigskommissær i Norge.

27. april 1940:
Heinrich Himmler beordrede Auschwitz opført.

29. april 1940:
Haakon VII og hans regering flygtede til England.

Maj:

01. maj 1940:
OL der skulle have være afholdt i 1940 blev aflyst.

08. maj 1940:
Tyske soldater i hollandske uniformer krydsede den hollandske grænse for at tage nogle broer, som den tyske hær kunne bruge i det kommende felttog.

09. maj 1940:
RAF gik over til natlige angreb mod Tyskland.
Rumænien stillede sig under tysk beskyttelse.

10. maj 1940:
Neville Chamberlain trådte tilbage som Engelsk Premierminister.
Belgien og Holland bliver invaderet af Tyskland.
Winston Churchill blev Engelsk Premierminister.

12. maj 1940:
Tyske tropper gik ind i Frankrig.

13. maj 1940:
Den Hollandske Dronning Wilhelmina flygtede til England.

14. maj 1940:
Holland overgav sig til Tyskland.

17. maj 1940:
Tyske tropper erobrede Bruxelles i Belgien.

20. maj 1940:
Heinz Guderians panserstyrker nåede frem til den engelske kanal i felttoget mod Frankrig, og derved blev kontakten mellem BEF og den franske hær brudt.

24. maj 1940:
Den hollandske dronning Wilhelmina talte på den engelske radio BBC.

26. maj 1940:
Operation Dynamo indledtes, - evakuering af soldater fra strandene ved Dunkirk.

28. maj 1940:
Den Belgiske Konge Leopold III overgav sig til tyskerne.

29. maj 1940:
Arthur Seyss-Inquart blev tysk rigskommissær i Holland.

31. maj 1940:
Winston Churchill fløj til Paris.

Juni:

03. juni 1940:
De sidste Allierede soldater blev evakueret fra Dunkirk.

04. juni 1940:
Tyske tropper gik ind i Paris (Frankrig).

07. juni 1940:
De Allierede evakuerede Narvik i Norge.

09. juni 1940:
Winston Churchill og Charles de Gaulle havde deres første møde.
Norge kapitulerede til Tyskland.

11. juni 1940:
Italien erklærede de Allierede krig.

14. juni 1940:
Frankrigs hovedstad Paris faldt.
Koncentrationslejren Auschwitz åbnede.

16. juni 1940:
Paul Reynaud gik af som fransk præsident i protest med et franske ønske om at indgå en våbenhvile med Tyskland.
Paul Reynaud blev efterfulgt af Henri Petain.

17. juni 1940:
Estland, Letland og Litauen blev besat af Sovjetunionen.

18. juni 1940:
Benito Mussolini mødtes med Adolf Hitler i München.
Charles de Gaulle talte i BBC og opfordrede franskmændene til at trodse den tyske besættelsesmagt.

22. juni 1940:
Frankrig underskrev våbenhvile med Tyskland.

23. juni 1940:
Adolf Hitler ankom til Paris

24. juni 1940:
Frankrig indgik en våbenhvile med Italien.

25. juni 1940:
Krigshandlingen i Frankrig stoppede.

27. juni 1940:
Sovjetunionen invaderede Rumænien.

28. juni 1940:
England anerkendte at Charles de Gaulle var lederen af de frie franske.

Juli:

01. juli 1940:
Tyskerne besatte Guernsey.

02. juli 1940:
I Frankrig blev Vichy regeringen dannet.

03. juli 1940:
Englænderne besejrede franskmændene i søslaget ved den afrikanske havn Mers el-Kebir.

04. juli 1940:
I Danmark blev det første alsang arrangement afholdt, og det skete i Aalborg.

05. juli 1940:
Vichy Frankrig brød de diplomatiske forbindelser til England.
Den amerikanske Kongressen vedtog Export Control Act, - hvorefter der skulle søges om en tilladelse for at eksportere flydele, kemikalier og mineraler.

10. juli 1940:
Petain får overdraget magten i Vichy af nationalforsamlingen.

13. juli 1940:
Adolf Hitler udsendte direktiv nr. 14 der beordrede forberedelserne til invasionen af England igangsat.

16. juli 1940:
Adolf Hitler udsendte direktiv nr. 16 der beordrede en invasion af England.

19. juli 1940:
Adolf Hitler tilbød England fred.

21. juli 1940:
Sovjetunionen annekterede Estland, Letland og Litauen.
England afslog Tysklands opfordring til at ende krigen.

23. juli 1940:
Eduard Benes blev indsat som leder af en tjekkisk eksil regering i London.

August:

02. august 1940:
En fransk militærdomstol dømte Charles de Gaulle til døden i absentia.

03. august 1940:
Italienske styrker angreb de engelske i Somaliland.

07. august 1940:
Winston Churchill anerkendte Charles de Gaulle som leder af den franske eksil regering.

17. august 1940:
Grækenland mobiliserede.

23. august 1940:
Første tyske natbombe angreb på London.

25. august 1940:
Estland, Letland og Litauen blev en del Sovjetunionen.
RAF gennemførte dets første luftangreb mod Berlin.

September:

03. september 1940:
USA overdrog 50 destroyere til England, mod at USA skulle lejede en base på Newfoundland.

06. september 1940:
Den rumænske konge Karol II abdicerede til fordel for hans søn Michael.

07. september 1940:
London blev bombet for første dag af 57 i træk under slaget om England.

11. september 1940:
Hollandsk SS blev dannet.
Tyskland sendte troppeforstærkning til Rumænien.

13. september 1940:
Italienske tropper gik ind i Egypten fra Libyen.

23. september 1940:
Den hollandske kollaboratør Mussert havde hans første møde med Adolf Hitler.

27. september 1940:
Italien, Japan og Tyskland indgik en 10-årig alliance.

Oktober:

08. oktober 1940:
Tyske tropper besatte Rumænien.

12. oktober 1940:
Adolf Hitler igangsætter Operation Seelöwe.

15. oktober 1940:
London blev bombet og 400 døde.

16. oktober 1940:
Ghettoen i Warszawa blev dannet.

19. oktober 1940:
Den belgisk konge Leopold III besøgte Adolf Hitler.

21. oktober 1940:
England kastede for første gang flyveblade ned over Holland.

24. oktober 1940:
Adolf Hitler mødtes med Henri Petain.

25. oktober 1940:
Kharkov blev erobret af tyske tropper.

28. oktober 1940:
Den 28. oktober 1940 mødes Adolf Hitler med Benito Mussolini i Florence.
6 italienske divisioner gik ind i Grækenland.

31. oktober 1940:
Sidste dag jøderne kunne flytte ind i Ghettoen i Warszawa.

November:

09. november 1940:
Den tidligere engelske Premierminister Neville Chamberlain døde.

11. november 1940:
Et engelsk luftangreb sænkede halvdelen af den italienske flåde.

14. november 1940:
568 mennesker i Coventry i England blev dræbt under det værste luftangreb på England.

18. november 1940: Italiens Udenrigsminister Galeazzo Ciano mødte en sur Adolf Hitler, på grund af den italienske invasion af Grækenland.

20. november 1940:
Ungarn sluttede sig til Aksemagterne.

24. november 1940:
Tyskerne sørgede for at ghettoen i Warszawa blev et lukket område.

26. november 1940:
Tyskerne påbegyndte at mure en mur omkring Ghettoen i Warszawa.

27. november 1940:
Medlemmer af jerngarden stod bag drabene på 60 støtter til den afsatte jugoslaviske konge Karol II.

December:

05. december 1940:
Adolf Hitler besluttede sig for at angribe Sovjetunionen.

09. december 1940:
Englænderne indledte den første større offensiv i Nordafrika mod Benghazi.

19. december 1940:
Benito Mussolini bad Tyskland om hjælp til dets krig i Cyrenaica (Afrika).

29. december 1940:
Tyskerne brugte for første gang brandbomber mod London.
Franklin Delano Roosevelt kaldte i et radiointerview USA for demokratiets arsenal.


Følg History Watch på :
Facebook Twitter YouTube