Skip Navigation Links Historie 2. Verdenskrig Marinen Mers el-Kebir

Flådeangreb på Mers el-Kebir

Det engelske skib Hood
Vi havde ogsaa regnet med at kunne anvende de franske Flaade- og Luftbaser i Middelhavet og især dem paa Afrikas Nordkyst. Vi havde regnet med den franske Flaade.
Flådens Nybygningsprogrammer har været kontinuerlige under Krigen, idet alle Beddinger er blevet taget i Brug, så snart de er blevet tomme. Det er ikke desto mindre belejligt på dette Tidspunkt, at Marineministeriet redegør for sine nuværende Behov for Nybygning og opnår Kabinettets Sanktion af dets Retningslinjer.
Det var gribende at se det franske Folks Sorg. Trods alt havde man haabet. Tanken om Miraklet havde alligevel ligget i Underbevidstheden som noget, der maaske alligevel laa indenfor Mulighedernes Grænse, og ingen havde for Alvor villet indrømme, at det bar mod Nederlag.
Bag mig lå ubåden. Foran mig kunne jeg se en skare af besætningsmedlemmer, så jeg svømmede hen mod dem.
Efter Frankrigs fald var den franske flåde stadig uafhængig. England frygtede, at Tyskland skulle få den overdraget. Churchill og England valgte derfor, at angribe den franske flåde.
Søslag ved den franske flådebase Mers el-Kebir ved Oran mellem engelske og franske skibe.

Søslaget var en del af Operation Catapult, hvor den franske flåde skulle passiviseres, så skibene ikke kunne blive brugt af tyskerne mod de Allierede. De franske skibe i England blev beslaglag englænderne.

Den 03. juli 1940 gav den Engelske Admiral James Somerville den Franske Admiral Marcel Gensoul 3 valgmuligheder:
- Slut jer til den engelske flåde.
- Sejl til en engelsk, neutral eller amerikansk havn med en reduceret besætning.
- Sænk skibene inden 6 timer.

Da franskmændene afslog de foreslåede muligheder, fik de mulighed for at sejle til fransk Vestindien, for at blive afvæbnet eller de kunne overdrage deres skibe til USA.

Englænderne opfangede Vichy ordren til Marcel Gensoul om, at han skulle kæmpe. Englænderne modtog det franske afslag af de tre punkter 17:15 og 17:55 åbnede HMS Hood ild.

Dræbte franskmænd: 1.147.
Sårede franskmænd: 347.

Frankrig mistede 3 slagskibe:
- Det franske slagskib Bretagne blev sænket af det engelske slagskib Resolution.
Provence.
Bretagne blev beskadiget.

Det franske skib Strassbourg undslap.

Den 04. juli 1940 sagde Winston Churchill, at han ville lade historien dømme de engelske handlinger.

Den 05. juli 1940 brød Vichy Frankrig de diplomatiske forbindelser til England.

Den 20. august 1940 holdt Winston Churchill en tale, hvor han kom ind på Frankrigs nederlag. Citat: Vi havde ogsaa regnet med at kunne anvende de franske Flaade- og Luftbaser i Middelhavet og især dem paa Afrikas Nordkyst. Vi havde regnet med den franske Flaade. Fordi det franske Moderland midlertidigt var blevet løbet over Ende, var der ingen Grund til, at den franske Flaade, væsentlige Dele af den franske Hær, det franske Luftvaaben og det oversøiske franske Imperium ikke skulde have fortsat Kampen Side om Side med os.


Frankrig 1940 En tidslinje over Slaget om Frankrig.
The Battle of France En Battlefield dokumentarserie fra slaget.
Følg History Watch på :
Facebook Twitter YouTube