Skip Navigation Links Historie 2. Verdenskrig Militæret Tak til Arnhem

Tak til soldaterne fra Arnhem

Af: Bernard Montgomery

Tysk sejrsmærke fra Arnhem i 1944
En Dokumentar om operationen.
Min beslutning om én gang for alle at tage håndfast fat på Rommel og hans hær blev klart udtrykt over for den Ottende Armé: at slå aksemagternes styrker lige lukt ud af Afrika.
En tidslinje over slaget.
Den bedste anden Front i 1942 og den eneste Operation i større Format, der er gennemførlig fra Atlanterhavet, er »Torch«. Hvis denne kan gennemføres i Oktober, vil den yde Rusland større Hjælp end nogen anden Plan.
Jeg opdagede pludselig, at jeg stadig bar på min stok. Det havde været min mening at efterlade den på kommandostationen og tage et gevær med i stedet.
I verdens øjne var Det frie Frankrig, da dets anden vinter nærmede sig, ikke længere den mærkelige flok, der først var blevet modtaget med ironi, medynk eller tårer.
Japans indtræden i krigen skabte ingen bekymringer for os, skønt det var ganske klart, at japanerne dermed gav Roosevelt en førsteklasses undskyldning for at sætte amerikanerne ind mod os.
Om morgenen den 11. december erklærede Tysklands regering, som dermed fortsætter ad vejen mod verdensherredømmet, De Forenede Stater krig.
Montgomery har meddelt den allierede Øverstkommanderende, at alle fjendens styrker i Holland, Nordvesttyskland og Danmark.
Under denne operation har vi den uvurderlige fordel at være knyttet til den 8. armes veterantropper, til amerikanske og canadiske hære.
Dokumentarfilm om belejringen.
En tidslinke (Wiki) med dokumentariske beretninger og filmklip.
Om slaget og brugen af tanks i det.
Dette er den meddelelse som Bernard Montgomery skrev den 28. september 1944, efter anmod fra Divisionschefen General Urquhart, som var med 1. Luftbårne Division i Arnhem.

Den 24. september havde tropperne i Arnhem sendt denne advarsel, som førte til at tropperne trak sig tilbage over Neder Rijn ved Arnhem. Et uddrag lød således: "Må advare Dem om, at medmindre direkte kontakt opnås med os tidligt 25. september, anses det for usandsynligt, at vi kan holde ud længe nok. Alle tropper er nu udmattede. Mangel på rationer, vand, ammunition og våben; høje tabstal mellem officererne."

Fra Arnhem vendte 3 ledende officerer hjem, sammen med 125 officerer, 400 svæveflypiloter og 1700 mand. De efterlod 2000 sårede, sammen med læger og sygepassere.

1.

Jeg vil gerne over for Dem personligt og over for hver eneste officer og menig i Deres division give udtryk for anerkendelse af, hvad De ved Arnhem gjorde for de Allieredes sag.

Jeg vil også gerne give udtryk for min egen personlige beundring og for den beundring, der næres af os alle i 21. armegruppe, for den storslåede kampånd, der besjælede Deres division i et slag under yderst ugunstige forhold på bredden af den nedre Rhin i Holland.

2.

Der er ikke skygge af tvivl om, at operationerne andetsteds, hvis De havde svigtet, ville være blevet bragt i alvorlig fare. De svigtede ikke, og alt er godt andetsteds.

Jeg vil gerne have, at hele England skal vide, at De i Deres sidste melding fra Arnhem-området udtalte følgende:
"Alle får ordre til at slå sig tilbage til brohovedet frem for at overgive sig. Har prøvet at gøre vort bedste og vil fortsætte dermed så længe som muligt."

Og hele England vil sige til Dem:
"De gjorde Deres bedste; De gjorde allesammen Deres pligt; og vi er stolte af Dem."

3.

I den britiske hærs annaler finder man mange strålende bedrifter. Inden for vor hær har vi altid fundet stor styrke og stor inspiration i traditionen og har gjort vort bedste for at leve op til fortidens store forbilleder.

Men der kan kun findes få episoder, der er mere strålende end bedriften ved Arnhem, og de, der kommer efter os, vil få vanskeligt ved at leve op til den målestok, De der fastlagde.

4.

Så længe det britiske imperiums armeer har officerer og menige, der vil som De, kan vi se fremtiden i møde med fuldkommen tillid. I de år, der kommer, vil det være stort for en mand at kunne sige:
"Jeg kæmpede ved Arnhem."

Vær så god at bringe enhver officer og enhver menig i Deres division mine varmeste Ønsker og min dybtfølte taknemlighed.


Følg History Watch på :
Facebook Twitter YouTube