Skip Navigation Links Historie 2. Verdenskrig Danmark Danmark, vor Moder

Danmark, vor Moder

Feltpost fra: Chr. Nielsen

Danske frivillige i kamp mod Bolsjevismen
Det er en herlig stille nat i Kongres-Polen. Min ven og jeg sidder i første hul i den yderste kamplinje og venter på fjenden.
Lettelse over, at jeg er kommet gennem de sidste måneders umenneskelige kvaler med min forstand i behold.
Og mens "de Danske" jubler
ved Briternes Heltedåd,
sidder to gamle Forældre
sammen i stille Gråd.
Du vil lade andre dømme, straffe mig for det, som hændte
i de andre år, som svandt.
Vor Fane blafrer i Vinden
i Dagens brændende Sol.
Vore Hære gaar nu mod Fjenden
under Fædrelandets Symbol!
Vi er danske Legionærer!
Von Schalburgs sorte Bataillon!
Angrebet mod Polen skal udføres efter de i "Fall Weiss" trufne forberedelser med de ændringer, som giver sig af hærens næsten fuldførte opmarch.
Jeg ønsker at fremhæve, at ingen indenfor Hærens Rækker har svigtet sin Pligt mod Konge og Fædreland.
Kommandoets Befalingsmænd og menige bør sætte en Ære i, at de er de første til at føre den danske Hærs Fane ind i det gamle danske Land.
Ingensinde påkaldtes stærkere end nu Ansvarsfølelsen både hos den enkelte og hos Nationen i dens Helhed.
Om de følelser en dansksindet tysk soldat har overfor Danmark, vor Moder.
Belgien, 16. Maj 1940.

Atter vil danske sønderjyder mindes deres Livs- håbs opfyldelse.

Også vi herude vil tænke på den store dag for 20 år siden, om end med andre tanker og i andre omgivelser.

Men vi vil bekræfte det ja, vore forældre gav Danmark 1920, og vi vil i år give dette ja mere varmt og inderligt end nogen sinde før. Vi unge er rede til at sætte alt ind for dette ja, Far og Mor har givet, og aldrig har vel hjemlængslen til moder Danmark været større hos os end nu.

Vi nåede ikke hjem i 1920, men ikke desto mindre har 1920 betydet umådelig meget for os.

Hvad der er syndet mod Sydslesvig før krigen, er på mange måder godtgjort os, den unge opvoksende slægt i Sydslesvig. Igennem vort hjem, skolen, spejder- og andet foreningsarbejde, igennem vort ungdomsliv er vi knyttet med så stærke kærlighedsbånd til Danmark som aldrig før.

Moder Danmark, vi skylder dig alt, vi skylder dig vort liv, vor ungdomslykke, vor fremtid.

Kun i tanken på dig kan vi bære vor skæbne, at leve som fremmede i vor egen hjemstavn, kun i usigelig kærlighed til dig har vi kæmpet på polens sletter, ligget i Vestvolden, marcheret igennem Holland og kæmpet nu i Belgien.

Vi elsker dig, og vi lover dig, at hele vor fremtid skal gælde dig og din Lykke.


Kongens Opråb Tyske Tropper har i Nat overskredet den danske Grænse og har gjort Landgang forskellige Steder.
Krigsstart i Berlin Hvad vil Hitlers Budskab blive? Vil han alligevel bygge Bro til Freden? Hvordan er Situationen mod øst?
Følg History Watch på :
Facebook Twitter YouTube