Skip Navigation Links Historie 2. Verdenskrig Danmark Et nazistisk digt

Ingrid Andresen

Nazistisk digt af: Svastika

En ung kvinde ved en skrivemaskine - tegningen er fra 1926
Du vil lade andre dømme, straffe mig for det, som hændte
i de andre år, som svandt.
Havde vi valgt den anden, hvad vi lige så godt kunde have gjort, var vi antagelig alle blevet dræbt, thi mens vi var på Vej ned, faldt en Bombe som fuldstændig raserede den anden Trappegang.
Jeg begav mig straks til Knippelsbrogade, idet jeg mente, at jeg som Ekspert kunde yde Hjælp ved eventuel Demontering af Ikke sprængte Bomber, før Sprængningskommandoen, som bliver alarmeret i Tilfælde af Bombenedkastning over København, vilde indfinde sig.
Al færdsel (bortset fra en del af togtrafikken) skal standse, og alle trafikanter skal senest 3 minutter efter være i tilflugtsrum.
Forsikrede mig ganske vist om, at jeg havde store chancer for at blive Hitlers sekretær, fordi jeg kom fra München og desuden lignede Eva Braun.
Vi unge er rede til at sætte alt ind for dette ja, Far og Mor har givet, og aldrig har vel hjemlængslen til moder Danmark været større hos os end nu.
Da Roskilde udvælges som den by, der i november 1939 skal prøvermørklægges, opstår der ligefrem en forventningens glæde ved udsigten til et forskud på de rædsler, der åbenbart er i vente.
Så var han død,
smidt i grøften,
tavs.
De dømte ham ikke ved Krigsret
til at skydes, imod en Mur,
I anledning af, at De i dag har henrettet otte danske mænd, føler jeg trang til at sige Deres exellence min mening.
Jeg er dømt som forbryder, men jeg dør som soldat, og det er jeg stolt over.
Alle pionertropper skal øjeblikkeligt tages ud af marchkolonnerne.
Den 31. oktober 1944 angreb RAF Gestapos Hovedkvarter i Jylland, som havde lokaler hos Århus Universitet. Angrebet kom på baggrund af at den jyske del af modstandsbevægelsen den 15. oktober havde anmodet om et luftangreb, da Gestapo var ved optrevle den jyske modstandsbevægelse efter en række anholdelser.

Under angrebet blev ca. 59 personer dræbt, 2 personer var savnede, tallene stammer fra en intern tysk undersøgelse. Blandt de dræbte 12 dræbte kvinder (plus 1 savnet) var "typisten" Ingrid Andresen. Den 10 november 1944 bragte National Socialisten følgende digt om hendes død.

Selvom om det er rørende digt, så har det nok ikke fået mange "danske" til at juble mindre, da tyskerne havde dræbt uskyldige danskere, så som Kaj Munk.
Det var ingen helt, der kæmped
for Fædrelandets Jord;
det var kun en køn, ung pige,
der tjente sit Brød på Kontor.

Hun sad og skrev på Maskine,
og madpakken havde hun med;
hun passede Telefonen
og gjorde ingen Fortræd.

Sirenerne varslede Uro -
så lød i Luften et Sus:
de engelske Bomber braged.
3 Bygninger sank I Grus.

Det Liv, det Håb blev begravet
under mure og rygende Spær.
Fortvivlet søger en Yngling
Efter sin Hjertenskær.

Og mens "de Danske" jubler
ved Briternes Heltedåd,
sidder to gamle Forældre
sammen i stille Gråd.

Det var blandt så mange Tusind
en ung Pige på et Kontor -
Gud styrke os, der må leve
på denne blodige Jord.


Københavns Besættelse Kl. 6,20 viste de første tyske Flyvere sig over Kastellet. Vi vinker glade til dem. Vi behøver ikke deres Hjælp.
Danske Voldshandlinger De ved, at Mordene på Kaj Munk, Dr. Vigholt, Lektor Ibsen, Red. Thomsen, Dr. Stefan Jørgensen o. fl. er foranstaltet af Gestapo.
Følg History Watch på :
Facebook Twitter YouTube