Skip Navigation Links Historie 2. Verdenskrig Danmark Når sirenerne lyder

Når sirenerne lyder

Når sirenerne lyder
Da Roskilde udvælges som den by, der i november 1939 skal prøvermørklægges, opstår der ligefrem en forventningens glæde ved udsigten til et forskud på de rædsler, der åbenbart er i vente.
Havde vi valgt den anden, hvad vi lige så godt kunde have gjort, var vi antagelig alle blevet dræbt, thi mens vi var på Vej ned, faldt en Bombe som fuldstændig raserede den anden Trappegang.
Jeg begav mig straks til Knippelsbrogade, idet jeg mente, at jeg som Ekspert kunde yde Hjælp ved eventuel Demontering af Ikke sprængte Bomber, før Sprængningskommandoen, som bliver alarmeret i Tilfælde af Bombenedkastning over København, vilde indfinde sig.
Og mens "de Danske" jubler
ved Briternes Heltedåd,
sidder to gamle Forældre
sammen i stille Gråd.
Der var, efter at Alarmberedskabet tidligt på Eftermiddagen var indtrådt, kommet Ordre til at en R-Maskine skulde starte ved Daggry næste Dag for Rekognoscering af den danske Grænse mod Syd.
Kl. 6,20 viste de første tyske Flyvere sig over Kastellet. Vi vinker glade til dem. Vi behøver ikke deres Hjælp.
1. Du maa ikke tage Arbejde i Tyskland eller Norge
Derfor har Tyskland besluttet at foregripe det engelske Angrep og med sine Magtmidler selv at overta Beskyttelsen av Danmarks og Norges Kongeriges Nøitralitæt og værne den saalænge Krigen varer.
Det store Luftslag, der har været i Gang over denne Ø i de sidste Par Uger, har for nylig naaet et Højdepunkt.
De mørke Fugle fløj
ved Gry med Motorstøj
i Eskadriller over Byens Tage.
da så vi og forstod -
det gik til Hjertets Rod -
at vi fik Trældoms bitre Brød at smage
Jeg kan høre flyvere i natten
Er det fjende eller ven
Er det nu det sker
Er det nu de kommer igen
Brillerne er noget af det vigtigste. Jeg kan næsten sige, at det er for deres skyld, jeg foretager springet igen. Da jeg sidst for to år siden satte rekord, skete der noget mærkeligt: jeg blev næsten blind under selve faldet.
Nedenfor en beskrivelse af hvordan sirenerne lyder ved alarmtilstand, flyvervarsling og afvarsling.

Er fra Hvem Hvad Hvor 1940.
Alarmtilstand og sirener

Alarmtilstand

Signalet lyder:
En 2 gange afgivet høj konstant tone, hver på ca. 22 sekunders længde med et mellemrum på ca. 16 sekunder.
(skydning med luftværnskyts, der ikke forud er anmeldt i pressen som øvelsesskydning, betyder også alarmtilstand).


Signalet betyder:
Trafikken og erhvervslivet kan fortsætte, og ingen har pligt til at gå i tilflugtsrum, men da der foreligger en vis chance for bombefældning eller skydning, vil det være klogt at gøre det, hvis man ikke forsømmer nogen pligt derved.
Ved alarmtilstand bortfalder de i nogle byer gældende undtagelser fra de almindelige mørklægningsregler (tilladelse til butiksbelysning m. v.).

Flyvarsel

Flyvervarsel

Signalet lyder:
Stigende og faldende hyletone i 1 Minut.


Signalet betyder:
Al færdsel (bortset fra en del af togtrafikken) skal standse, og alle trafikanter skal senest 3 minutter efter være i tilflugtsrum.
Opholder man sig i private lejligheder, bør man ligeledes gå i kælderen, man har dog ingen pligt dertil.
Er man på offentlige steder (biograf. restaurant, Teater, forsamlingslokale el. 1.), skal man følge de for det pågældende sted givne ordrer.
Fra flyvervarsling til et Kvarter (i Storkøbenhavn 1 time) efter afvarsling er det forbudt at telefonere. Al Tilkaldelse at hjælp skål ske ved personlig henvendelse til nærmeste luftværnsmeldested.

Sirenernes afvarsling

Afvarsling

Signalet lyder:
Høj konstant tone i 1 minut.


Signalet betyder:
Det normale liv kan genoptages. Telefonering er dog først tilladt et kvarter (i Storkøbenhavn 1 time) efter afvarsling af flyvervarsling.
London brænder Jeg har prøvet på at bevare billedet i min erindring, fordi jeg er ganske vis på, at jeg er en af de sidste, der har set London.
Dreadful Raids We certainly have had dreadful times but things look brighter & if only these raids would end it would be a relief off our minds.
Følg History Watch på :
Facebook Twitter YouTube