Skip Navigation Links Historie 2. Verdenskrig Danmark Bomber over København

Bomber over København

Fortalt af: Kvindelig kontorassistent

Mosquito with a sting - fly under angreb
Al færdsel (bortset fra en del af togtrafikken) skal standse, og alle trafikanter skal senest 3 minutter efter være i tilflugtsrum.
Og mens "de Danske" jubler
ved Briternes Heltedåd,
sidder to gamle Forældre
sammen i stille Gråd.
Jeg begav mig straks til Knippelsbrogade, idet jeg mente, at jeg som Ekspert kunde yde Hjælp ved eventuel Demontering af Ikke sprængte Bomber, før Sprængningskommandoen, som bliver alarmeret i Tilfælde af Bombenedkastning over København, vilde indfinde sig.
Da Roskilde udvælges som den by, der i november 1939 skal prøvermørklægges, opstår der ligefrem en forventningens glæde ved udsigten til et forskud på de rædsler, der åbenbart er i vente.
Der var, efter at Alarmberedskabet tidligt på Eftermiddagen var indtrådt, kommet Ordre til at en R-Maskine skulde starte ved Daggry næste Dag for Rekognoscering af den danske Grænse mod Syd.
Den Dag; da mit Uheld indtraf, oprandt med Vindstille og bagende Varme. Jeg havde foretaget flere Skydninger i Løbet af Formiddagen, og der havde intet været at bemærke.
Kl. 6,20 viste de første tyske Flyvere sig over Kastellet. Vi vinker glade til dem. Vi behøver ikke deres Hjælp.
Om flyet som angreb Shell huset.
De mørke Fugle fløj
ved Gry med Motorstøj
i Eskadriller over Byens Tage.
da så vi og forstod -
det gik til Hjertets Rod -
at vi fik Trældoms bitre Brød at smage
Jeg kan høre flyvere i natten
Er det fjende eller ven
Er det nu det sker
Er det nu de kommer igen
En halv snes bombemaskiner fløj højt oppe, men meget lavere, faktisk i højde med trætoppene, kom seks Heinkel 52 jagere susende.
Det er derfor af største Vigtighed så vidt muligt at bedømme den Rolle, Luftvåbnet vil spille i en moderne Krig.
Den 27. januar 1943 blev København udsat for sit første luftangreb under 2. Verdenskrig, der krævede syv dødsofre. De engelske flyvemaskiner angreb området mellem Knippelsbro og Langebro på Christianshavn.

Beretningen stammer fra bogen Bomber over København, som udkom i 1943 og indeholder en række øjenvidneberetninger.
En af de kvindelige Kontorassistenter i et firma, der havde til Huse i Lommetørklædefabrikens Bygning, var midt i Begivenhedernes Centrum

Sammen med syv Damer og en mandlig Afdelingsleder søgte vi ned til Beskyttelsesrummet ad samme Trappe - den ene af to. Havde vi valgt den anden, hvad vi lige så godt kunde have gjort, var vi antagelig alle blevet dræbt, thi mens vi var på Vej ned, faldt en Bombe som fuldstændig raserede den anden Trappegang.

Allerede da den første Bombe eksploderede, udbrød der Panik imellem os. Der blev råbt og skreget. - En råbte: »Mor, Mor!", en anden skreg ude af sig selv: "Jeg vil hjem!« Alle styrtede mod Udgangen, og i dette Øjeblik var det, den næste Bombe faldt. Virkningen var frygtelig. Det Kontor, jeg havde arbejdet på, eksisterer ikke mere. Alene Lufttrykket var så voldsomt, at samtlige Skillerum mellem Lokalerne brasede sammen, og selv Væggen ud til den Trappe, vi løb ned ad, gav efter. Et Stykke af den styrtede ned mod mig, mit Ben blev ramt, og et øjeblik er jeg uden Erindring om, hvad der skete.

Jeg må imidlertid have stået stille et Øjeblik, og en Herre, der også var på Vej ned, syntes åbenbart, det gik for langsomt. Han greb mig med et hårdt Tag i Armen og slæbte mig med ned i Beskyttelsesrummet.

Før vi nåede Udgangen, lød et nyt frygteligt Brag, Døren sprang op, og en tæt uigennemsigtig Sky føg ind gennem den åbne Dør. En Bombe var faldet på Gaden lige uden for, og Panikken var uhyre. »Gas, Gas!" blev der råbt, og en Stund troede alle, at Støvskyen skyldtes en Gasbombe. De holdt sig for Næse og Mund med Lommetørklæder, mens de løb som gale. Bagefter viste det sig, at det kun' drejede sig om Kalkstøv og Puds, der var blevet hvirvlet op ved Eksplosionen, men forinden havde vi gennemlevet frygtelige Minutter.

Et tykt Støvlag dækkede de fleste af dem, der var nået ned i Beskyttelsesrummet. Skrækken havde bragt flere ganske ud af Fatning, og næsten alle led af en eller anden Grund af en brændende Tørst. Ustandselig blev der råbt på Vand, og omsider kom en C. B. Betjent med en Kaffekande fyldt med Vand. Denne gik på Omgang, og alle drak begærligt af den.

Der var flere sårede imellem os, og også mit Ben var svulmet stærkt op. Imidlertid var Husets Samarit med Forbindskassen ikke at finde noget Steds, så vi måtte klare os, så godt vi kunde. En af Kontorpersonalet lagde en foreløbig Forbinding på mit Ben, og nogen Tid efter blev de sårede afhentet af Ambulancefolk.

Det havde været Minutter, så fyldt med Gru, at jeg aldrig vil glemme det, og jeg håber aldrig mere at komme ud for et Luftangreb.


London brænder Jeg har prøvet på at bevare billedet i min erindring, fordi jeg er ganske vis på, at jeg er en af de sidste, der har set London.
Dreadful Raids We certainly have had dreadful times but things look brighter & if only these raids would end it would be a relief off our minds.
Følg History Watch på :
Facebook Twitter YouTube