Skip Navigation Links Historie 2. Verdenskrig Flyvning Flyvere i Natten

Flyvere i Natten

Tekst: Kim Larsen

Hans Baur og Adolf Hitler foran et Lufthansa fly
De mørke Fugle fløj
ved Gry med Motorstøj
i Eskadriller over Byens Tage.
da så vi og forstod -
det gik til Hjertets Rod -
at vi fik Trældoms bitre Brød at smage
Jeg begav mig straks til Knippelsbrogade, idet jeg mente, at jeg som Ekspert kunde yde Hjælp ved eventuel Demontering af Ikke sprængte Bomber, før Sprængningskommandoen, som bliver alarmeret i Tilfælde af Bombenedkastning over København, vilde indfinde sig.
Havde vi valgt den anden, hvad vi lige så godt kunde have gjort, var vi antagelig alle blevet dræbt, thi mens vi var på Vej ned, faldt en Bombe som fuldstændig raserede den anden Trappegang.
Der var, efter at Alarmberedskabet tidligt på Eftermiddagen var indtrådt, kommet Ordre til at en R-Maskine skulde starte ved Daggry næste Dag for Rekognoscering af den danske Grænse mod Syd.
Kl. 6,20 viste de første tyske Flyvere sig over Kastellet. Vi vinker glade til dem. Vi behøver ikke deres Hjælp.
Galland sørgede for, at jeg fik piloter til uddannelse, og Göring sikrede, at jeg fik de nødvendige fly, naturligvis først og fremmest Me-110, som havde vist sig at være ubrugelige som jagerfly om dagen mod de britiske jagerfly.
We live in fame or go down in flame, hey!
Nothing'll stop the Army Air Corps!
I KNOW that I shall meet my fate
Somewhere among the clouds above;
Those that I fight I do not hate,
Those that I guard I do not love;
Men den Dag var det Fart og Sport. Militærmusik stod parat til at spille paa den mægtige Flyveplads. Den indrammedes af et Stakit af Faner i de polske Farver, rødt og hvidt, Flagstængerne var malet stærkt blaa, foroven saas Polens hvide ørn.
En halv snes bombemaskiner fløj højt oppe, men meget lavere, faktisk i højde med trætoppene, kom seks Heinkel 52 jagere susende.
Det er derfor af største Vigtighed så vidt muligt at bedømme den Rolle, Luftvåbnet vil spille i en moderne Krig.
Når jeg hører Flyvere i natten, så tænker jeg på den 9. april. Sangen var en del af Kim Larsens musical "Kielgasten".

Sangen kan ses og høres nederst.
Jeg kan høre flyvere i natten
Er det fjende eller ven
Er det nu det sker


Er det nu de kommer igen
Er det nu det sker
Er det nu de kommer igen


Jeg sætter lys, lys i mit vindue
Til minde om alle dem
Der forsvandt dengang
Og som aldrig mer' kom hjem
Der forsvandt dengang
Og som aldrig mer' kom hjem


Vidste de at det var forbi
Da de så det ske
Gid at de må se mit lys
Hvis de kommer forbi
Ja, kommer forbi


KOR:
Vidste de at det var forbi
Da de så det ske
Gid at de må se mit lys
Hvis de kommer forbi
Ja, kommer forbi


Jeg kan høre flyvere i natten
Er det fjende eller ven
Er det nu det sker
Er det nu de kommer igen
Er det nu det sker
Er det nu de kommer igen
Følg History Watch på :
Facebook Twitter YouTube