Skip Navigation Links Historie 2. Verdenskrig Danmark Dansk ambassade lukkes

Diplomatiske forbindelser afbrydes

Danmark kontakter Sovjetunionen

Fuhrer's danke - for indsamling af beklædning til fronten
Det var i marts måned for et år siden, Finland sluttede sin smertelige fred med Sovjetrusland efter mere end tre måneders hård og tapper modstand mod den både tal og materiel mange gange overlegne fjende.
Naturligvis er det beklageligt, at japanerne ikke gik med i krigen mod Rusland på samme tid som vi.
Vore unge frivillige, der i dag kæmper i Rusland, fortæller, at de der har fundet gravhøje i stort antal.
Jeg skrev engang til dig, at vi måske ikke kom i Kamp, men det var nok en Misforståelse.
Denne Fred kan ikke være blivende. Da skulde der ikke findes Ret eller Retfærdighed. Min Tro og mit Håb lever stadig, skønt de er prøvet hårdt
Tidslinje, beretninger og wiki om Vinterkrigen.
Denne Bog viser klart, hvilken Hensigt Tyskland fra første Færd havde med at sende Lenin og hans jødiske Medskyldige ind i Rusland, og hvor fuldstændigt det nåede sit Mål.
At der for øjeblikket ikke eksisterer nogen magt i Rusland, som på effektiv måde kan beskytte hendes majestæt.
I samme udemokratiske hensigt - blev forestillingen om skønheden uløseligt knyttet til forestillingen om pragt og ødselhed.
Jeg har den Ære at underrette Deres Excellence om, at der er indtrådt Krigstilstand mellem Deres Excellences Land og Japan fra idag.
Den 26. juni 1941 udsendtes den danske regering følgende erklæring, som følge af at Tyskland og Aksemagterne havde angrebet Sovjetunionen i Operation Barbarossa (den 22. juni).

Danmark forbliver neutral i konflikten. Det nævnes dog i erklæringen at Sovjetunionen udgør en trussel imod Norden.

Et andet og spændende perspektiv som ikke nævnes i Regeringserklæringen er den danske Prinsesse Dagmar, som havde været Zsarinde i Rusland.
Ved den Krig, som nu er brudt ud mellem Tyskland og Sovjetunionen, er det store Våbenopgør i Europa indtrådt i en ny Fase, som må påkalde vor Opmærksomhed i en ganske særlig Grad, thi Tyskland har nu vendt sine Våben mod øst i en Kamp mod en Magt, som gennem en Årrække har betydet en Trussel mod nordiske Staters Velfærd og Trivsel.

At Frygten i Norden for Faren fra øst ikke var ubegrundet, viste det Angreb, som Sovjetunionen i Slutningen af 1939 foretog på Finland, hvis heltemodige Forsvar i en ulige Kamp her i Landet fremkaldte en Bølge af Sympati for vore kæmpende Brødre i Nord. Det danske Folk bevæges af de samme Følelser nu, da Kampen er genoptaget efter Ruslands fornyede Angreb på Finland. Men denne Gang fører Finland ikke sin Kamp alene, men sammen med andre europæiske Lande kæmper det under Tysklands Førerskab for at. bevare en Samfundsorden i Overensstemmelse med europæisk Kultur. Der er en fælles europæisk Interesse i dette Opgør, hvis Resultat på afgørende Måde vil kunne bidrage til at bevare Europas Lande for indre Samfundsopløsning.

Nu som tidligere deltager Danmark ikke i dette krigeriske Opgør, men ud fra denne fælles europæiske Interesse kan Udviklingen ikke være ligegyldig for Danmark. Erkendelsen heraf har fundet Udtryk deri, at det danske Gesandtskab i Moskva er blevet kaldt tilbage, hvorefter Forbindelsen mellem Danmark og Sovjetunionen er afbrudt.


Sovjetunionens Udenrigspolitik Selv om han foretrak en Alliance med de demokratiske Magter mod de fascistiske, vilde han først og fremmest forhindre et fælles Angreb fra dem på Sovjetunionen ved at holde Liv i Fjendernes indbyrdes Uenighed.
Montgomery om Rusland Det var Hitlers skæbnesvangre fejltagelse at angribe Rusland.
Front mod Bolschevismen Men hvorfor skal også den udarte i Despoti, i Underkuelse af ånden? Gives der ingen anden Vej i Rusland end Gentagelsens?
Om Nordens Neutralitet Gårdsdagens engelsk-franske Indbrud i den norske Neutralitet betegner det flagranteste Rets- og Neutralitetsbrud, der tænkes kan.
Følg History Watch på :
Facebook Twitter YouTube