Skip Navigation Links Historie 2. Verdenskrig Militæret Soldatens sidste brev

Finsk soldaterbrev - det sidste

Fra 2. finsk - russiske krig

Finsk soldat med Finlands fane
Denne Fred kan ikke være blivende. Da skulde der ikke findes Ret eller Retfærdighed. Min Tro og mit Håb lever stadig, skønt de er prøvet hårdt
Tidslinje, beretninger og wiki om Vinterkrigen.
Tidslinje, beretninger og wiki om Aksemagterne.
Det var i marts måned for et år siden, Finland sluttede sin smertelige fred med Sovjetrusland efter mere end tre måneders hård og tapper modstand mod den både tal og materiel mange gange overlegne fjende.
Vor socialistiske Republik har gjort og vil fortsat gøre, hvad den kan for at virkeliggøre Finlands, Ukraines om Nationers Selvbestemmelsesret.
Det var Hitlers skæbnesvangre fejltagelse at angribe Rusland. Det var dobbelt dumt af ham at gøre det, før tyskerne med heldigt resultat havde afsluttet krigen mod briterne i Middelhavet og Nordafrika.
At Frygten i Norden for Faren fra øst ikke var ubegrundet, viste det Angreb, som Sovjetunionen i Slutningen af 1939 foretog på Finland, hvis heltemodige Forsvar i en ulige Kamp her i Landet fremkaldte en Bølge af Sympati for vore kæmpende Brødre i Nord.
"Da jeg så gravhøjene" fortæller en ung frivillig "forstod jeg, at jeg befandt mig på hellig jord."
Naturligvis er det beklageligt, at japanerne ikke gik med i krigen mod Rusland på samme tid som vi.
Det er en herlig stille nat i Kongres-Polen. Min ven og jeg sidder i første hul i den yderste kamplinje og venter på fjenden.
Ved min indtræden mødte jeg folk, der kom bærende med en kiste; i denne lå en premierløjtnant, der netop var død af det sjette sår, han havde fået i denne krig. Allerede i Polen mistede han et øje.
Dette er min sidste hilsen, Jeg må sende dig, i dag til morgen skal jeg dø.
Det sidste brev hjem, det sidste livstegn, fra en finsk soldat i felten. Han skriver, at han bruger den sidste kuvert nu og at det er uklart hvornår han får nye. Havde han det, så havde et andet brev måske stået her, som hans sidste?

Det er et soldaterbrev, som fortæller om livet ved fronten, kampen mellem Finland og Sovjetunionen. Det er en spændende krigsskueplads, da terrænet er anderledes end hvor den Røde Hær ellers slås.

Min Elskede!

Jeg fik lige så megen Tid, at jeg kunde nå at grifle nogle Linjer ned, så du kan få at vide, at jeg har det godt. Jeg skrev engang til dig, at vi måske ikke kom i Kamp, men det var nok en Misforståelse. Vi har både været i den ene og den anden vanskelige Situation, og hvad mig selv angår, er alt gået vel, men mange af Kammeraterne er ikke mere i vor Kreds. Nu har vi i hele tre Døgn været uafbrudt i Arbejde. Lige for nylig, det er blot nogle Timer siden, skiftede vi Stillinger under en meget stormfuld Tumult. Vi er atter klar til at drage af Sted, men ved endnu ikke hvor hen. Vi sov nylig nogle Timer, Provianten er lige blevet delt ud, og nu skriver jeg et .. Par Ord til dig, min Kære. Jeg er langt borte fra det Sted, hvorfra jeg sidst skrev. Du skrev, at du sender en Pakke, men om du endnu ikke har sendt den, så vent, indtil jeg skriver derom. Forbindelserne er så vanskelige, at det ikke let lader sig gøre at sende noget her til. Jeg har ikke modtaget. noget Brev siden det, som var dateret 2. Juli. - Uf, nu blev Papiret helt krøllet, fordi jeg måtte søge Dækning under et Træ, da der høres Summen af en Flyvemaskine. I Går så jeg den første russiske Maskine, så jeg har nok ikke behøvet at frygte nogen Fare fra Luften. Kære, du bekymrer dig for min Pande.

Det Sår er lægt for længe siden. Alting klarer sig nok, vor eneste Bekymring er, at man ingen Nyheder får. Vi ved blot det, vi selv ser og hører. Vi har allerede i flere Dage spist russisk Proviant. Vi erobrede Fjendens Tros, hvori fandtes Madvarer: Brød, Svinekød, Mælk, Konserves 'm. m. Leverkonserverne var de bedste; desuden fandtes der ti Sække Sukker, hvoraf vi har spist meget. Yderligere fik vi et Tital Kanoner, tre Tanks og andre Sager i store Mængder. Det gik hårdt til, men vi klarede det. Kulden og Fugtigheden har generet en Del, men det er forbi nu. Jeg har russisk Teltdug; det er en god Vare, som det ikke regner igennem.

Et Sæt Fodtøj, nemlig mine egne Støvler, har jeg givet bort, da man ikke bryder sig om at slæbe to Sæt med sig. Jeg fik en Pakke fra Mormor Dagen efter din. Til hende har jeg heller ikke nået at skrive; nu bruger jeg den sidste Konvolut, og det er ikke godt at vide, når nye kan fås, så man kan skrive igen.

Hav det godt, min Elskede, og vent sammen med Børnene på Far, min Rejse slutter nok ikke denne Gang, det tror jeg i det mindste ikke. Og skulde det alligevel ske, er det Herrens Vilje, og under den må vi bøje os. Pas godt på vore Børn og skriv flittigt, så der altid må være Brev til mig de få Gange, vI får Post. Jeg skriver selv hver Gang, Lejlighed gives. Her begynder man allerede at tænke på en ordentlig Seng, når man en hel Måned har ligget med Klæderne på. Kære, hvor bliver det dejligt engang igen at ligge i rene Lagener hos dig. Det står. for mig, som om det ikke kommer til at vare overvældende længe, før dette sker. Jeg forsøger at komme, 'så snart der findes nogen Mulighed for det. Lev vel, min Elskede, og hils Børnene og alle Bekendte


Kære Fader Jeg er blevet sendt til København, og når du læser dette brev, er jeg ikke mere.
Nordens Neutralitet Englands og Frankrigs Indbrud på nordisk Højhedsområde kom ikke overraskende for Tyskland.
Følg History Watch på :
Facebook Twitter YouTube