Skip Navigation Links Historie 2. Verdenskrig Dokumentar Russisk mobilisering

Russisk mobilisering

Artikel i: Politiken d. 17 september 1939

Aftalen om Polens deling mellem Tyskland og Sovjetunionen underskrives
Selv om han foretrak en Alliance med de demokratiske Magter mod de fascistiske, vilde han først og fremmest forhindre et fælles Angreb fra dem på Sovjetunionen ved at holde Liv i Fjendernes indbyrdes Uenighed.
En serie som fortæller historien som fører til det tyske nederlag ved Stalingrad.
Rusland er for dem en Gåde, som, når den lader sig tyde, lige så godt kan gå til den ene som til den anden Side.
Da jeg sidst skrev, var alt anderledes. Hvem havde troet, at vi skulde komme til at bære også dette? Hele Næsset og vort skønne Karelen, som vi har købt med dyre Blodofre, bliver bag Grænsen hos Russerne.
Det var Hitlers skæbnesvangre fejltagelse at angribe Rusland. Det var dobbelt dumt af ham at gøre det, før tyskerne med heldigt resultat havde afsluttet krigen mod briterne i Middelhavet og Nordafrika.
Selv om han foretrak en Alliance med de demokratiske Magter mod de fascistiske, vilde han først og fremmest forhindre et fælles Angreb fra dem på Sovjetunionen ved at holde Liv i Fjendernes indbyrdes Uenighed.
Det var i marts måned for et år siden, Finland sluttede sin smertelige fred med Sovjetrusland efter mere end tre måneders hård og tapper modstand mod den både tal og materiel mange gange overlegne fjende.
Nogle dage efter udbruddet af 2. Verdenskrig mobiliserer Sovjetunionen. Politiken opstiller nogle muligheder for mobiliseringen, også den at Tyskland og Rusland vil dele Polen mellem sig.
Reuter om den russiske Gåde:
Mobiliseringen kan være både for og mod Tyskland
Men Usikkerheden om Rusland er over alt lige stor

London, Lørdag (R. B.).

Reuters Bureaus udenrigspolitiske Medarbejder skriver, at Sovjetunionen er den store Gåde i den nuværende europæiske Situation.

Efter Afslutningen af den tysk-russiske Ikkeangrebspagt var den almindelige Mening den, at Sovjetunionen søgte at få frie Hænder i det fjerne Østen. Begivenhederne har siden udviklet sig så hurtigt, at det overhovedet ikke virker overraskende at se Sovjetunionen slutte Våbenstilstand med Japan, en Våbenstilstand, som måske efterfølges af en Ikkeangrebspagt, som giver Moskva frie Hænder i Europa.

Artiklen i Pravda
Med Henblik på Artiklen for nylig i „Pravda". i hvilken det blev påstået, at der befandt sig 10 Mill. Ukrainere og Hviderussere i Polen, må man regne med to Muligheder, nemlig:

1) at der muligvis består en Overenskomst mellem Sovjetunionen og Tyskland om at dele Polen, og
2) at Sovjetunionen er blevet foruroliget ved den hurtige tyske Sejr og derfor forbereder sig på at rejse sine Krav på visse Områder, hvis den tyske fremrykning skulde blive for vidtgående.

Mobiliseringen af 4 Millioner Sovjetsoldater er forenelig med begge Alternativer og kan betragtes som en Foranstaltning, der tilsigter at dække enhver Eventualitet.

Det er bemærkelsesværdigt, at Tyskland synes lige så uvidende og urolig med Hensyn til Sovjets Holdning som den øvrige Verden.

Østen: Et Tillidsspørgsmål
Selv om Japanerne nu skulde være i Stand til at hellige hele deres Energi på Kina, kan det dog diskuteres, om deres Tillid til Våbenstilstanden er så stor, at de ser sig i Stand til at trække de 300,000 Mand, som nu er koncentrerede ved den mongolske Grænse, tilbage. Det er vanskeligt at se, hvorledes den gensidige Mistillid mellem Japan og Sovjetunionen således skulde kunne forsvinde så at sige fra den ene Dag til den anden. Det samme kan med endnu større Sandhed siges om Forholdet mellem Sovjet og Nazityskland. Den sovjet-russisk-japanske Våbenstilstand betyder intet i Retning af at opklare Situationen. Den medfører kun ny Usikkerhed.

side fra en tysk soldats polske krigsdagbog


Følg History Watch på :
Facebook Twitter YouTube