Skip Navigation Links Historie 2. Verdenskrig Dokumentar Rommel I Berlin

Berlin frygter Stalingrad

Dagsgogsblad af: Jacob Kronika

Rød propaganda fra 1943, hvor Hitler frygter Stalingrad
Tidslinje og Wiki for slaget ved Stalingrad, med dokumentariske beretninger.
En dokumentarudsendelse om Slaget ved Stalingrad.
Pludselig hørte vi larmen fra maskiner i himlen: Tyske transportfly, der var på vej med julegaver til tyskerne.
I eftermiddags julefest; vi tænkte på 6. armé. Hvis den går til grunde i omringningen, vil hele den sydlige front komme i skred, og det vil være præcis det, Speidel i foråret i en samtale med mig forudsagde som den sandsynlige konsekvens af en Kaukasus-offensiv.
Efter Afslutningen af den tysk-russiske Ikkeangrebspagt var den almindelige Mening den, at Sovjetunionen søgte at faa frie Hænder i det fjerne Østen.
I Slaget om Moskva, fra den 16. November til den 10. December anslog, Sovjets Overkommando, at Den røde Hær dræbte over 85.000 Tyskere og erobrede eller tilintetgjorde 1434, Tanks, 5416 Køretøjer, 575 Feltkanoner, 339 Morterer og ,87.0 Maskingeværer.
Det var Hitlers skæbnesvangre fejltagelse at angribe Rusland.
»Men hvad skal I med Heste, vil De indvende,« vedblev han omsider, »I har jo Traktorer, I er jo for længe siden motoriserede!
"Dersom der skulde blive Jødeforfølgelser, saa vil jeg selv erklære mig for Jøde og forlange at være den første, der får Stjernen syet på mit tøj."
Tiderne er alvorlige og tunge, og kun ved fælles Hjælp, ved ubetinget Samdrægtighed vil det lykkes os at komme igennem Trængslerne.
Jeg så ikke, at det dengang var mere end glas, der brast - at Hitler den nat for fjerde gang i dette år havde overskredet et Rubikon og gjort sit Riges skæbne uigenkaldelig.
Jacob Kronika var fra 1919, næstformand i den nyoprettede Sydslesvigske Forening. Han var fra 1932 til 1945 de danske sydslesvigeres talsmand, overfor den tyske regering i Berlin.

Dagbogs optegnelsen er interessant, da Adolf Hitler sendte Kong Christian den Tiende et lykønskningstelegram, i anledningen af Kongens fødselsdag den 26. september 1942. Kongen besvarede telegrammet med ordene "Min bedste tak", hvilket Hitler så som en fornærmelse og hjemkaldte den tyske gesandt i København.

Beretningen fortæller også om slaget ved Stalingrad, som påvirker stemningen i Berlin og folk begynder at indse, at Tyskland ikke kan vinde på Østfronten.

3. oktober

Den udpræget prøjsiske skrivebordsgeneral von Hanneken, som jeg har interviewet i erhvervsministeriet på Unter den Linden, har overtaget "den militære overkommando'' i Danmark. De, der kender blot en smule til denne herre, ved, at hans væsentlige interesser ligger på det Økonamiske, det rent materielle felt. Ikke mindste tvivl om, at han både skal og vil udnytte "den tysk-danske krise" til i den helt store stil at "organisere" ag at "konfiskere" i vort land.

En tysk frontavis (fra Østen) indeholder en omdigtning af et stykke verdensberømt Goethesk lyrik:
Over alle piber er der ro.
Af cigaretter sporer du
Knapt nok et pust.
Det er småt med cigarer i skoven.
Vent kun! Inden længe
Vansmægter også du!

I dr. Goebbels private Berlin villa - mellem Brandenburger Tor og Potsdamer Platz - til en reception, hvor Afrikahærføreren Rommel var hovedpersonen. Det siges, at Rommel er rekonvalescent.

Hvorfor denne reception i det private Goebbels hjem? Med propagandaministeren som Øverste dirigent og som vogter vedrørende alt, hvad der bliver sagt?

Naturligvis var der fra Rommels side kun tale om at sejre: "Hvad vi har erobret, det fastholder vi. Vort mål er Ægypten, og det mål når vi inden længe."

Skal denne usædvanlige militære reception i Goebbels villaen modsige forlydender om, at Hitler har fået et skarpt afslag fra Rommel på en opfordring til at "flytte" fra Afrika til Stalingrad?

Er det rigtigt, at Rommel skulle have vovet med hårde ord at kritisere de alt for omfattende Hitler planer på den sydlige østfront.

Maleren Harry E. har været hjemme på en kort orlov (fra Østfronten). Han kommer for at sige farvel. Det falder ham meget svært at rejse. "Hitler kan aldrig vinde denne krig," siger han; "han må åbenbart helt have glemt at regne med de russiske partisaner - de er en lige så farlig som uovervindelig modstander - de er rene mestre i samtlige våbens anvendelse ... "


Slaget ved Kursk Tidslinje og Wiki for slaget ved Kursk, med dokumentariske beretninger.
Ny militær ordliste Forsvar, bevægeligt. - troppe bevægelser i overensstemmelse med fjendens planer.
Følg History Watch på :
Facebook Twitter YouTube