Skip Navigation Links Historie 2. Verdenskrig Politik Adolf Hitler Tysk fremmedord

Tysk fremmedord

Brev den 25. oktober 1940 fra Martin Bormann
til Hans Heinrich Lammers

Hitler under transport
Det kræver en forklaring, at føreren for en nation, der doserer ægteskab og rig børneavl som en patriotisk pligt, lever i cølibat.
Et pudsigt lille brev, som fortæller en om det Tredje Rige og den nazistiske magtorganisation med Hitler øverst. Tyskland skal germaniseres og derfor forsøges det, at fjerne fremmedordene fra det tyske sprog, hvilket Hitler tiltidst forbyder.
Føreren er i den seneste tid flere gange blevet opmærksom på, at - også fra officielle kontorer - for længe siden optagede fremmedord i det tyske sprog erstattes af nye ord der er fundet ved oversættelsen af det oprindelige ord, og som oftest fører til uskønne udtryk. For eksempel påpegede Føreren, at i stedet for suffløse anvendes nu officielt »indsigerske«.

I de fleste tilfælde kan de som erstatning for det allerede optagne fremmedord kun gengive dettes betydning ufuldkomment. Under alle omstændigheder er de nye betegnelser ikke optaget i sproget, og derfor uforståelige for de fleste mennesker.

Føreren har derfor bestemt, at de ansvarlige myndigheder skal underrettes herom, han forbyder en gang for alle bestræbelserne på at fortyske fremmedord, der forlængst er optaget i det tyske sprog.


Hitler & Propaganda Efter min Indtrædelse i det Tyske Arbejderparti overtog jeg straks Ledelsen af Propagandaen.
Er nu i krig Jeres Regering fortæller Jer, at I nu kæmper fordi Polen forkastede Eders førers Tilbud og greb til Våben.
Følg History Watch på :
Facebook Twitter YouTube