Skip Navigation Links Historie 2. Verdenskrig Dokumentar Er nu i Krig

Er nu i Krig

Tale af: Premierminister Neville Chamberlain
Den 04. September 1939

Hitler og Chamberlain giver hinanden hånden
Det er blevet påstået, at hvis Hans Majestæts Regering havde gjort sin Stilling mere klar i 1914, så kunde den store Katastrofe have været undgået
Efter at alle politiske muligheder for på fredelig vis at få afhjulpet en for Tyskland utålelig situation ved dets østgrænse er udtømt, har jeg besluttet mig for en voldelig løsning.
Jeg er overbevist om, at efter München delte et stort flertal af det britiske folk mit oprigtige ønske om, at denne politik skulle videreføres, men i dag deler jeg deres skuffelse og harme over, at disse forhåbninger så formålsløst er blevet tilintet gjort.
I begyndelsen så det faktisk også ud, som om revolutionen ville blive en af de sædvanlige »historiske begivenheder«: et anliggende for aviserne og, hvis det gik højt, den offentlige sfære.
Hvad vil Hitlers Budskab blive? Vil han alligevel bygge Bro til Freden? Hvordan er Situationen mod øst? Er det den store Indmarch eller ikke?
Japans indtræden i krigen skabte ingen bekymringer for os, skønt det var ganske klart, at japanerne dermed gav Roosevelt en førsteklasses undskyldning for at sætte amerikanerne ind mod os.
En kortfilm, der blev lavet som propaganda film fra Disneystudierne. Filmen havde premiere 1. januar 1943 og er bidende satire over Hitler Tyskland.
Ved min indtræden mødte jeg folk, der kom bærende med en kiste; i denne lå en premierløjtnant, der netop var død af det sjette sår, han havde fået i denne krig. Allerede i Polen mistede han et øje.
The United Kingdom, France and Italy agree that the evacuation of the territory shall be completed by the 10th October, without any existing installations having been destroyed, and that the Czechoslovak Government will be held responsible for carrying out the evacuation without damage to the said installations.
I et andet, om Polens kommende Grænse, konstrueres der store Modsætninger mellem Sovjetunionen på den ene Side og England og USA på den anden Side.
Den engelske Premierminister erklærer Tyskland krig. En krig som Neville Chamberlain har gjort alt for at undgå.
Tyske folk! Jeres og mit Land er nu i Krig. Jeres Regering har med Bomber og Invasion angrebet den frie og uafhængige Stat Polen som vi ved vor Ære er forpligtet til at forsvare. fordi Jeres Tropper ikke blev trukket tilbage som Svar på den Note, den britiske Regering havde henvendt til den tyske Regering, er Krig blevet følgen.

Hitler bøger
Krigens Rædsler er velkendte for os alle. Gud ved, at dette Land har gjort alt, hvad der var muligt for at afværge denne ulykke. Men nu, hvor der har fundet Invasion af Tyskere Sted i Polen, er den blevet uundgåelig.

Jeres Regering fortæller Jer, at I nu kæmper fordi Polen forkastede Eders førers Tilbud og greb til Våben. Hvad er Sandheden? Det såkaldte »Tilbud« blev afgivet til den polske Ambassadør i Berlin Torsdag Aften, to Timer før det blev forkyndt af Jeres Regering, at det var blevet »forkastet«. Langt fra at det var forkastet havde der end ikke været Tid til at overveje det.

Jeres Regering havde i forvejen forlangt, at en polsk Repræsentant skulde sendes til Berlin inden fireogtyve Timer for at afslutte en Overenskomst. På det Tidspunkt havde de seksten Punkter, som senere blev fremsat end ikke været meddelt den polske Regering. Man ventede, at den polske Repræsentant skulde ankomme indenfor en begrænset Tidsfrist for at undertegne en Erklæring, som han ikke engang havde set. Dette er ikke forhandling. Det er et Diktat. Sådanne Metoder kan ingen Stat med Selvagtelse og Magt bøje sig for. Forhandlinger på Basis af frihed og Ligestilling kunde meget vel have bilagt de omstridte Spørgsmål.

Avisverskrift fra 1939
I kan spørge hvad det vedkommer Storbritannien. Det vedkommer os fordi vi gav vort Æresord på at forsvare Polen imod Angreb. Men hvorfor følte vi det da som en Nødvendighed at forpligte os til at forsvare denne Østmagt, når vore egne Interesser ligger mod Vest, og når Jeres fører har udtalt, at han ikke har Interesser imod Vest? Svaret lyder - og jeg beklager, at jeg må udtale det - at ingen i dette Land længere kan fæste nogen Lid til Jeres førers Ord.

Han gav sit Ord på, at han vilde respektere Locarno-Traktaten: han brød det. Han gav sit Ord på, at han hverken ønskede eller tilsigtede at annektere Østrig: han brød det. Han erklærede, at han ikke vilde inkorporere Czekker i Riget: han gjorde det. Efter München gav han sit Ord på, at han ikke havde yderligere territoriale Krav i Europa: han brød det. Han gav sit Ord på, at han ikke krævede polske Provinser: han brød det. Han har i Årevis svoret overfor Jer, at han var Bolchevismens Dødsfjende: han er nu dens Allierede.

Kan det undre Jer, at hans Ord for os nu ikke længere er det Papir værd, det er skrevet på?

Den tysk-sovjetrussiske Pagt er en kynisk volte face, beregnet på at splitte fredsfronten imod Angreb. Spillet mislykkedes. Fredsfronten står fast. Jeres Leder ofrer nu Jer, det tyske folk, i Krigens langt frygteligere Spil for at redde sig ud af den umulige Situation, hvori han har bragt sig selv og Jer.

I denne Krig kæmper vi ikke mod Jer, det tyske folk, som vi ikke nærer bitre følelser for, men mod et tyrannisk og mensvorent Regime, som ikke blot har forrådt sit eget folk, men hele den vestlige Civilisation med alt hvad der er dyrebart for Jer og for os.

Måtte Gud forsvare Retten!Følg History Watch på :
Facebook Twitter YouTube