Skip Navigation Links Historie Mellemkrigstiden Dokumentar Efter München aftalen

Efter München aftalen

Neville Chamberlain den 17. marts 1939 i Birmingham.

Billede af Neville Chamberlain, der erklærer Tyskland krig i radioen
Det er blevet påstået, at hvis Hans Majestæts Regering havde gjort sin Stilling mere klar i 1914, så kunde den store Katastrofe have været undgået
GERMANY, the United Kingdom, France and Italy, taking into consideration the agreement, which has been already reached in principle for the cession to Germany of the Sudeten German territory.
Efter hint berømte Møde i Berchtesgaden, hvor Schuschnigg bøjede sig for Hitlers Krav, skrev jeg: »Dette betyder Finis Ausiriee«, - og det bebrejdede man mig bittert.
Det er blevet påstået, at hvis Hans Majestæts Regering havde gjort sin Stilling mere klar i 1914, så kunde den store Katastrofe have været undgået
Efter at alle politiske muligheder for på fredelig vis at få afhjulpet en for Tyskland utålelig situation ved dets østgrænse er udtømt, har jeg besluttet mig for en voldelig løsning.
Hvad vil Hitlers Budskab blive? Vil han alligevel bygge Bro til Freden? Hvordan er Situationen mod øst? Er det den store Indmarch eller ikke?
Chamberlain holder denne tale efter, at Tyskland har brudt aftalen fra München. Chamberlain sagde da denne aftale blev indgået, at den sikrede ”Fred i Vor tid”.

Talen slutter med spørgsmålet: Er dette i virkeligheden et forsøg på at beherske hele verden med magt?
Jeg er overbevist om, at efter München delte et stort flertal af det britiske folk mit oprigtige ønske om, at denne politik skulle videreføres, men i dag deler jeg deres skuffelse og harme over, at disse forhåbninger så formålsløst er blevet tilintet gjort.

Hvordan kan denne uges begivenheder bringes i overensstemmelse med de forsikringer, som jeg oplæste før?

Hvem kan andet end at åbne sit hjerte i sympati for dette stolte, tapre folk, der nu pludselig er blevet offer for et overfald, har mistet sin frihed og set sin nationale uafhængighed svinde bort?

Det bliver sagt til os, at det var nødvendigt at tage dette territorium i besiddelse som følge af uroligheder i Tjekkoslovakiet … Men var der en sådan uro, er den da ikke blevet fremkaldt udefra?

Er det sidste gang, vi skal være vidner til et overfald på en lille stat, eller vil der følge andre efter?

Er dette i virkeligheden et forsøg på at beherske hele verden med magt?


Nordslesvig og grænsen Det er vort Folks første Grænsepligt at tilegne sig grundige, saglige Kundskaber om vort Grænsespørgsmål.
Dansk - tyske ikke angrebspagt Der er fast besluttet på under alle omstændigheder at opretholde freden.
Følg History Watch på :
Facebook Twitter YouTube