Skip Navigation Links Historie 2. Verdenskrig Danmark Katyn Massakren og propaganda

Katyn Massakren og propaganda

Fra: Land og Folk den 31. 03. 1944

Tysk fremstilling
Russiske og tyske filmoptagelse fra katyn kort efter massakren.
En film som forsvarer den stalinistiske forklaring.
Tidslinje for angrebet på Polen.
Da der begyndte at komme Efterretninger om, hvor skrækkeligt Politifolkene havde det, syntes jeg, vi maatte gøre noget for at hjælpe dem.
De sidste Begivenheder har vist, at den danske Regering ikke mere er i Stand til at opretholde Ro og Orden i Danmark.
Den alvorlige Situation, i hvilken Danmark i Dag befinder sig, tvinger alle danske Statsborgere til den højeste Grad af Ansvarsbevidsthed.
Sovjetunionen henrettede før Operation Barbarossa flere polske soldater i Katyn Skoven, som blev taget i fange i Krigens første dage. Tyskerne fandt disse massegrave og fortalte, at Sovjetunionen var ansvarlig, hvilket truede alliancen mellem F.eks. Polen og Sovjetunionen.

Gøgeæg!

Et illegalt Blad, »Den danske Parole«, bringer bl.a. en Del Citater fra svenske borgerlige Blade. I et af disse hedder det. at »Moskva har fundet det formålstjenligt at grave den ulyksalige Katyn affære op igen«. I et andet, om Polens kommende Grænse, konstrueres der store Modsætninger mellem Sovjetunionen på den ene Side og England og USA på den anden Side.

Det forekommer os at være ret ejendommelige Meddelelser at bringe i et dansk illegalt Blad. Mon det ikke er gået op for alle undtagen altså for Redaktøren af Den danske Parole - at Katynmordene er begået af Tyskerne, og at det drejede sig om en Provokation Magen til Rigsdagsbranden. Såvel Katynmordene som de indbyrdes Forhold mellem de forenede Nationer er som bekendt Goebbels’ kæreste Emne og det, han stadig tyer til, når han skal bortforklare de mange Nederlag på Østfronten.

Spørgsmålet er da: tager man bevidst disse Nazihistorier fra svenske Blade og forsøger at gøre dem mere troværdige ved at bringe dem i illegale Blade for at svække det danske Folks Modstandsfront, eller er de slumpet med af Godtroenhed?

Enten disse Artiklers Fremkomst nu skyldes den ene eller den anden Årsag, så bør det ikke tolereres, at sådanne nazistiske »Gøgeæg« anbringes i den illegale Presse.


Regeringens og Kongens Opråb Tyske Tropper har i Nat overskredet den danske Grænse og har gjort Landgang forskellige Steder.
Dagsbefaling efter Besættelse Jeg ønsker at fremhæve, at ingen indenfor Hærens Rækker har svigtet sin Pligt mod Konge og Fædreland.
Følg History Watch på :
Facebook Twitter YouTube