Skip Navigation Links Historie 2. Verdenskrig Dokumentar Tysk forsvarsplan for Paris

Tysk forsvarsplan for Paris

Gustav V ser tropper marchere forbi
Vesteuropas Folk! Troppestyrker af de allierede Styrkers Ekspeditionshær gik i Morges i Land paa den franske Kyst. Denne Landgang er et Led i de Forenede Nationers fælles Plan, som er lagt sammen med vor store russiske Allierede, og som tager Sigte paa at befri Europa.
En spændende udsendelse om Market Garden.
Frankrigs Frafald har selvfølgelig været til stor Skade for vor Stilling i, hvad der med et lidt besynderligt Navn kaldes Det mellemste Østen. Ved Forsvaret af Somaliland, for Eksempel, havde vi regnet med, at stærke franske Styrker vilde angribe Italienerne fra Jibuti.
Det var gribende at se det franske Folks Sorg. Trods alt havde man haabet. Tanken om Miraklet havde alligevel ligget i Underbevidstheden som noget, der maaske alligevel laa indenfor Mulighedernes Grænse, og ingen havde for Alvor villet indrømme, at det bar mod Nederlag.
En Battlefield dokumentarserie fra slaget.
Det er et sørgeligt Faktum, men vi mangler alt, sagde han. Ved De, hvor mange Flyvemaskiner jeg, den Øverstkommanderende over en Arme, har til min Disposition?
Jeg havde det store Held at se noget af den Stormmarch til Undsætning, der gav Håb om, at trods alt vilde måske den Tragedie, der havde syntes uundgåelig.
Et dokument som fortæller hvad tyskerne ville gøre for at forsvare paris. Heldigt for Paris og eftertiden gik det ikke sådan.
Geh. Kommandosache, Chefsache
Nur durch Offizier
KR Blitz
O.B.West Ia
Okdo. D. H. Gr. B. la
A.O.K. 1
Pz. A.O.K. 5
A.O.K. 15

Forsvaret af brohovedet Paris er af allerstørste betydning, såvel fra et militært som et politisk synspunkt. Går byen tabt, vil det føre til tabet af hele kystsletten nord for Seine og berøve os vore raketstandpladser for den langtrækkende beskydning af England.

Gennem hele historien er Paris' fald uvægerlig blevet efterfulgt af hele Frankrigs.

Føreren bekræfter derfor kategorisk sin befaling: Paris skal forsvares for enhver pris og indgå som led i en stærk stilling. Han erindrer den øverstbefalende i Vest om, at forstærkninger til dette formål er udpeget.

I selve byen må de mest energiske foranstaltninger, som f. eks. Nedbrydning af hele kvarterer, offentlig henrettelse af oprørsledere, og tvangsevakuering af ethvert kvarter, der forekommer truende, bringes til anvendelse ved de første tegn til opstand; dette er den eneste måde, på hvilken det kan forhindres, at sådanne bevægelser breder sig.

Sprængning af broerne over Seine i byen skal forberedes.

Paris må ikke falde i fjendens hånd. Skulle den gøre det, må han ikke forefinde andet end en ruinmark.

O.K.W./W.F.St./Op. (H)
Nr. 772989/44

23.8.44
Kl. 11.00


Følg History Watch på :
Facebook Twitter YouTube