Skip Navigation Links Historie 2. Verdenskrig Politik Adolf Hitler Hitlers Sydeuropa

Hitlers Sydeuropa

Fra hitlers politiske testamente

Amerikansk jeep med de vigtigtigste ledere fra Aksemagterne påmalet
Japans indtræden i krigen skabte ingen bekymringer for os, skønt det var ganske klart, at japanerne dermed gav Roosevelt en førsteklasses undskyldning for at sætte amerikanerne ind mod os.
Vigtige datoer for alliancen.
Tydningen af Hitlers Horoskop vil sikkert give Læserne et helt andet Billede af Nazismens Fører, end de hidtil har haft.
Jeres Regering fortæller Jer, at I nu kæmper fordi Polen forkastede Eders førers Tilbud og greb til Våben. Hvad er Sandheden?
Hvad vil Hitlers Budskab blive? Vil han alligevel bygge Bro til Freden? Hvordan er Situationen mod øst? Er det den store Indmarch eller ikke?
Den vane at udveksle rædselsfulde erindringer om deres bedrifter i krigen var fremherskende blandt nazilederne. Det nazistiske blad "Angriff" fortalte en dag, at Hitler under krigen havde vundet sit Jernkors ved egenhændigt at tage 14 englændere til fange.
Jeg har altid beundret Deres storhed, Deres holdning i denne gigantiske kamp og Deres jernvilje til at hævde Dem og nationalsocialismen.
Det var Hitlers skæbnesvangre fejltagelse at angribe Rusland. Det var dobbelt dumt af ham at gøre det, før tyskerne med heldigt resultat havde afsluttet krigen mod briterne i Middelhavet og Nordafrika.
Først saa ta'r vi Göring ved hans Vingeben
Og så ta'r vi Goebbels og slaar ham ned med sten
Saa hænger Hitler i en strop
Ved Siden af von Ribbentrop
Saa er de rent til Grin
De fire Nazi-Svin
Skæbnetimen har slået for vort fædreland. De uigenkaldelige beslutningers time. Krigserklæringen er allerede blevet overrakt Englands og Frankrigs ambassadører.
Mange engelske Venner af Tyrefægtninger støttede i Begyndelsen for Alvor den italienske Fascisme og dens Ret til at byde dem et smukt Skuespil.
Et spændende indblik i Hitlers tanker om Mussolini og Spanien. Hvorfor indtog Tyskland ikke Gibraltar i 1940?, hvad følte Hitler da han fandt ud af, at Mussolini havde angrebet Grækenland?

Den 20. februar 1945 skrev Hitler dette dokument, som er en del af en række dokumenter, som er blevet kaldt Hitlers testamente.
20. februar 1945.

Ved at udnytte den begejstring, vi havde fremkaldt i Spanien, og det chok, vi havde bibragt England, burde vi have angrebet Gibraltar i sommeren 1940, straks efter Frankrigs nederlag.

Men det var vanskeligt på det tidspunkt at forhindre Spanien i at gå med i krigen på vor side - ikke mindst, fordi vi nogle få uger forinden ikke havde kunnet forhindre Italien i at styrte til for at redde vor sejr.
Hitler bøger


Disse latinske lande har aldrig bragt os held. Deres anmassende indbildskhed står i omvendt forhold til deres svaghed, og det skaber altid forvirring. Vi mislykkedes totalt i vore bestræbelser på at hæmme italienernes ønske om at hente glorie på slagmarken trods den kendsgerning, at vi havde vist os mere end villige til at fejre dem for deres heroisme, overøse dem med alle den militære triumfs frugter og give dem andel i alle fordelene ved en vundet krig - hvis blot de ikke på noget tidspunkt ville have kastet sig ud i den.

Det skal dog indrømmes, at briterne blev taget endnu mere ved næsen af deres latinske allierede, end vi gjorde. Chamberlain ville ganske givet aldrig have erklæret krig, hvis han havde været virkelig klar over omfanget af Frankrigs demoralisation og svaghed. Briterne havde utvivlsomt forudset, at Frankrig skulle bære hovedbyrden af landkrigsførelsen på fastlandet. Intet havde været lettere for Chamberlain end at udgyde nogle få krokodilletårer for Polen og så have ladet os dele landet op efter forgodtbefindende.

Karakteristisk for de latinske lande er ikke blot deres materielle svaghed, men også deres fantastiske selvbevidsthed. Et venligsindet Italien eller et fjendtligt Frankrig, - det er det samme. Begges svaghed har været lige skæbnesvangert for os.

De eneste uoverensstemmelser, der nu og da er opstået - eller il duce og mig, er kommet som følge af de forsigtighedsforanstaltninger, jeg ind imellem er blevet tvunget til at træffe. Trods den ubegrænsede tillid, jeg nærer til hans person, mente jeg det nødvendigt at holde ham i uvidenhed om mine hensigter i tilfælde, hvor åbenmundethed ville have skadet vore interesser. Som jeg stolede på ham, stolede han på Ciano, - .men denne havde naturligvis ingen hemmeligheder for de smukke damer, der flagrede omkring ham som sommerfugle. Det kostede os dyrt, men vore fjender, for hvem det var ligegyldigt, hvad det kostede, fik ad denne vej nys om ikke få hemmeligheder. Jeg havde derfor al mulig grund til ikke at fortælle il duce alt. Jeg er imidlertid bedrøvet over, at han ikke kunne forstå dette, at han blev vred over min holdning og betalte mig tilbage med samme mønt.

Nej, derom kan ingen tvivl være, - de latinske racer bragte os kun ulykke! Medens jeg havde nok at gøre først i Montoire, hvor jeg søgte at sammentømre en i øvrigt værdiløs samarbejds-politik med Frankrig og derefter i Hendaye, hvor jeg måtte finde mig i at modtage tvivlsomme hædersbevisninger fra en falsk ven, benyttede en tredje latiner - og dette endda en, der virkelig var en ven, - lejligheden til, medens jeg var optaget andetsteds, at starte sit skæbnesvangre felttog mod Grækenland.


Doenitz - 01. maj 1945 Tyske mænd og kvinder! Soldater i den tyske krigsmagt! Vor Fører Adolf Hitler er faldet.
Nordens Neutralitet Englands og Frankrigs Indbrud på nordisk Højhedsområde kom ikke overraskende for Tyskland.
Følg History Watch på :
Facebook Twitter YouTube