Skip Navigation Links Historie 2. Verdenskrig Politik Adolf Hitler Hitlers Jernkors

Hitlers Jernkors

Douglas Reed i Galskabens kavalkade fra 1938

Hitler bærende sit jernkors
Interessen for Hitlers person og privatliv har med særegen styrke kredset om hans forhold til det det andet køn – i sladderhistorier og i ren fantasihistorier.
Tydningen af Hitlers Horoskop vil sikkert give Læserne et helt andet Billede af Nazismens Fører, end de hidtil har haft.
Nedenstående beretning giver et spændende indblik i organisationen omkring Hitler.

Hitlers Jernkors var åbenlyst vigtig for ham, da han bar det. Alligevel udtaler en del mennesker i flæng sig om, hvordan han gjorde sig fortjent til det.

Jeg tror ikke at Hitler haft noget imod, at folk interesserede sig for grunden til hæderen.

Jeg har dog på fornemmelsen, at han blev rasende da Krigsministeriet fortalte sandheden, der står nedenfor.
Den vane at udveksle rædselsfulde erindringer om deres bedrifter i krigen var fremherskende blandt nazilederne.

Hitler bøger
Det nazistiske blad "Angriff" fortalte en dag, at Hitler under krigen havde vundet sit Jernkors ved egenhændigt at tage 14 englændere til fange. (det socialistiske "vorwärts bemærkede sarkastisk: "Han omringede dem uden tvivl").

Og Sefton Delmer fra "Daily Express" gik til Hitler for at udbede sig nærmere detaljer om denne bedrift, hvorpå Hitler beskedens svarede: Nej, det var ikke englændere; det havde været for meget for selv en Hitler. Det var kun fjorten franskmænd.

for- og bagside af Jernkors af første klasse
Længe var den bedrift, der hæftede ved hans Jernkors, mystisk tilsløret, men på Hitlers 48 års fødselsdag, fire år efter, han var kommet til magten, offentliggjorde det tyske Krigsministerium pludseligt et dokument, hvoraf det fremgik, at Jernkorset var en belønning for almindelig god opførsel ved fronten.

Det nævnte ikke de fjorten franskmænd.Følg History Watch på :
Facebook Twitter YouTube