Skip Navigation Links Historie 2. Verdenskrig Politik Polen - Tyskland

Polen - Tyskland

De politiske forbindelser

Cigaret etui med Tyskland indgraveret
En uafhængig polsk stat. bør dannes på grundlag af de landområder, som bebos af en utvivlsomt polsk befolkning, og denne stat skal have fri og sikker adgang til havet.
Angrebet mod Polen skal udføres efter de i "Fall Weiss" trufne forberedelser med de ændringer, som giver sig af hærens næsten fuldførte opmarch.
Et af de første politiske Spørgsmål, som jeg blev stillet overfor kort efter, at jeg havde overtaget den øverste Hærledelse, gjaldt Polens Fremtid.
Jeres Regering fortæller Jer, at I nu kæmper fordi Polen forkastede Eders førers Tilbud og greb til Våben. Hvad er Sandheden?
Først gik han til Polen, slog dem ned med Magt Så gik han til Norge og til Dannemark. Nu er han i Rusland og faar bank Nu er han ikke mere saa rank /:det har vi spaaet saa tit:/
Men i Polen, ser du, i Polen mærkede vi først Krigen. Det var første Gang, de tyske Soldater mærkede, at de på den anden Side Fronten også måtte have, en Tro, som de vilde slås for.
Rusland og Tyskland har delt Polske landområder mellem sig flere lejligheder, så den hemmelige aftale mellem Sovjetunionen og Tyskland, om deling af Polen i 1939 havde historisk fortilfælde.
Tyskland lovede den 01. 12. 1656 Polen bistand mod Sverige.

Den 03. 05 1660 underskrev Sverige, Polen og Preussen en fredsaftale.

Den 05. 08. 1762 blev Østrig, Rusland og Preussen enige om at dele Polen imellem sig.

Den 21. 01. 1793 delte Preussen og Rusland Polen imellem sig.

Ved polens anden deling den 07. 05. 1793 fik Preussen Gdansk (Danzig), Torun, Poznan, Gniezno og Kalisz, og Rusland fik Litauen og det vestlige Ukraine.

Den 24. 10. 1795 delte Preussen, Rusland og Østrig det sidste af Polen imellem sig.

Fredsbetingelserne efter 1. Verdenskrig som blev fastsat i Versailles Traktaten, føærte til at Tyskland måtte afstå store landområder til Polens Gendannelse.

Den 15. maj 1922 afstod Tyskland Øvre Schlesien til Polen.

Den 24. januar 1931 påtalte Folkeforbundet Polen, for at forfølge det tyske mindretal i Øvre Schlesien.

Den 06. marts 1933 besatte Polen Danzig.

Polen og Tyskland underskrev den 26. juni 1934 en ikke angrebstraktat der skulle gælde for 10 år.

Tyskland gjorde den 21. marts 1939 krav på Danzig.

Den 31. marts 1939 blev England og Frankrig enige om at støtte Polen hvis de blev invaderet af Tyskland.

Den 28. april 1939 sagde Adolf Hitler, at den polsk – tyske ikke angrebstraktat stadig var gældende.

Den 23. maj 1939 proklamerede Adolf Hitler sit ønske om at gå ind i Polen.

Tyskland og USSR indgik den 23. august 1939 en ikke angrebstraktat, som indeholdt en hemmelig aftale om deling af Polen og de baltiske lande.

Tyskland gjorde krav på den polske korridor og Danzig den 27. august 1939.

Adolf Hitler underskrev den 31. august 1939 angrebsordren på Polen.

Om aftenen den 31. august 1939 udførte tyske SS-soldater i polske uniformer et fingeret angreb på en radiostation i Gleiwitz i Tyskland. Ved radiostationen blev der anbragt døde tyske fanger i polske uniformer, for gøre historie mere troværdig. Tyskerne kaldte angrebet en utilgivelig polsk aggression.

Den tyske hær angreb den 01. september 1939 klokken 07:45 Polen over en 1.750 miles bred front med 58 tyske divisioner.

Den 07. december 1970 besøgte Willy Brandt Polen, underskrev en venskabsaftale og garanterede og anerkendte Oder-Neisse grænsen.

Polen og Vesttyskland etablerede den 14. september 1972 diplomatisk forbindelse.


Følg History Watch på :
Facebook Twitter YouTube