Skip Navigation Links Historie 2. Verdenskrig Politik Adolf Hitler Nazismen og ægteskabet

Folkesundhedstjenesten om ægteskabet

10 nazistiske regler for ægteskabet

Bryllup på Østfronten hvor kvinden er repræsenteret af en stedfortræder
Man synes åbenbart, det kræver en forklaring, at føreren for en nation, der doserer ægteskab og rig børneavl som en patriotisk pligt, lever i cølibat, og de forklaringer, de nyfigne selv brygger sammen, går lige fra patologiske til det romantiske.
Det er et held for mig, at jeg ikke har giftet mig. Det ville være blevet en katastrofe!
Vi troede alle, at han ville træffe sit valg alene på baggrund af vores udseende, og blev temmelig rystede, da Bormann dagen efter forklarede os, at så let gik det ikke, vi skulle også lave et prøvediktat.
Interessen for Hitlers person og privatliv har med særegen styrke kredset om hans forhold til det det andet køn.
Du er ædel og ridderlig af sindelag og har talent for at optræde. Det vil sikkert genspejle sig i et optimistisk tonefald i din stemme, som giver det indtryk, at du virkeligt ved, hvad du taler om.
Jeg vil ikke gense mennesker, der har indladt sig på at være med til dette, endog at forherlige og idealisere det.
I Krigens sidste Måned søgte Dr. Goebbels ved en voldsom Propagandakampagne at hidse det tyske Folk op til at fortsætte med en fanatisk Partisankrig, når den militære Modstand holdt op.
En film om en kærligshedshistorie.
Ægteskabet var i det nazistiske Tyskland en pligt, som den enkelte borgere skulle påtage sig for statens ve og vel. Staten opsatte ti reglerne som den enkelte skulle indtænke inden de indgik et ægteskab.

Billedet til historien er et proxy-ægteskab, fra Østfronten, hvor en stedforstræder varetager kvindens interesse.

1. Husk, at du er tysker.

Alt hvad du er er, er du ikke af egen fortjeneste, men gennem dit folk. Tænk altid på, om det du gør, er gavnligt for dit folk.

Fællesnytte går forud for egennytte.

2. Du skal ikke forblive ugift.

Alle din krops og sjæls egenskaber er forgængelige. De er en arv, en gave fra dine forfædre. De lever videre i dig i en ubrudt kæde. De der uden tvingende grunde forbliver ugifte eller barnløse, bryder denne slægternes kæde. Dit liv er kun en forbigående tilsynekomst, slægt og folk er evige. Sjælelig og kropslig arv fejrer genopstandelse i børnene.
Hitler bøger


3. Hold din krop ren.

Du er hvad du er, kun en gang til stede. Hvad der gives til dig af sundhed, født af rene forældre, bevar det for at tjene dit folk.

4. Du skal holde ånd og sjæl ren.

Hold ånd og sjæl ren for først og fremmest det, der er dig inderligt frem-med, hvad der imod din art, hvad din samvittighed forbyder dig. Udsigt til penge og materielle goder, udsigt til at komme hurtigere frem, udsigt til nydelse fører ofte til at man glemmer dette.

5. Vælg som tysker kun en ægtefælle af tilsvarende eller nordisk blod.

Hvor egenskab passer til egenskab hersker samklang. Hvor forskellige racer blander sig, er der en misklang. Sammenblandingen af racer der ikke passer til hinanden, fører i menneskenes og folkenes liv til degenerering og undergang. Jo hurtigere, jo færre raceegenskaber der passer til hinanden. Beskyt dig mod undergang, hold dig væk fra rnindreværdige! Lykke er kun mulig hos ligesindede.

Hvad betyder nordisk blod?

Historien lærer os, at vores germanske forfædre i høj grad svarede til nordiske menneskers idealbillede. Den nordiske race er i følge al forskning den mest værdifulde for menneskeheden og dens udvikling. Det tyske folk indeholder stadig en særdeles betydelig bestanddel af nordisk blod. Enhver tysker har en større eller mindre del heraf. At bevare og udvide denne andel er hellig pligt. Den der blander sit blod med mindreværdige racer, er en for-bryder mod sit folk.

6. Ved valget af ægtefælle spørg efter hans eller hendes forfædre.

Du gifter dig ikke alene med din ægtefælle, men så at sige også med hans forfædre. Værdifulde mennesker kan kun findes, hvor der er værdifulde forfædre. Forstandens og sjælens gave er en arv ligesom øjnenes og hårets farve.

7. Sundhed er vigtigere end ydre skønhed.

Kroppens skønhed er forgængelig. Den beskytter ikke mod sygdom. Sundhed er den bedste garanti for varig lykke. Forlang af din fremtidige livsledsager at vedkommende lader sig undersøge for ægteskabsduelighed, sådan som du også selv skal lade dig undersøge.

8. Gift dig kun af kærlighed.

Penge er et forgængeligt gode og giver ingen varig lykke. Hvor kærlighedens guddommelige glød mangler, kan ingen lykke udvikles. Hjertets og sindets rigdom er den bedste garanti for varig lykke.

9. Søg ikke efter en legekammerat, men en ledsager til dit ægteskab.

Ægteskabets formål er opfostring af efterkommere. Kun ved sjælelig, kropslig og racernæssig forbindelse med ensartede kan dette høje mål lykkes til velsignelse for en selv og for folket. For enhver race har sin egen sjæl. Kun ensartede sjæle vil forstå hinanden.

10. Du skal ønske dig så mange børn som muligt.

Mange værdifulde børn forøger et folks værdi og er det bedste våben i kampen for folkets tilværelse. Du er selv forgængelig, men hvad du giver dine efterkommere, bliver ved med at være der. I dem fejrer du genopstandelsen. Dit folk lever evigt.


von Schirach om Hitler Jugend Folk kan sige, hvis de har lyst, at Hitler Jugend blot var en form for nazistisk ideologi i en form, som ungdommen kunne forstå.
Føreren og propaganda Efter min Indtrædelse i det Tyske Arbejderparti overtog jeg straks Ledelsen af Propagandaen.
Følg History Watch på :
Facebook Twitter YouTube