Skip Navigation Links Historie 2. Verdenskrig Danmark Danmarks Fremtid

Danmarks Fremtid

Propaganda fra: SS-Ersatzkommando Danmark

Et velgørenheds frimærke til fordel for Schalburgs Mindefond
Ingen ansvarsbevidst Dansker kan nu længere uvirksom betragte de meningsløse Ødelæggelser af danske Virksomheder.
Tænk derfor på, Kammerat, at du ved din indtræden i Waffen-SS eller Frikorps Danmark yder din del i kampen mod bolsjevismen
Nu som tidligere deltager Danmark ikke i dette krigeriske Opgør, men ud fra denne fælles europæiske Interesse kan Udviklingen ikke være ligegyldig for Danmark.
Vor Fane blafrer i Vinden
i Dagens brændende Sol.
Vore Hære gaar nu mod Fjenden
under Fædrelandets Symbol!
Vi er danske Legionærer!
Von Schalburgs sorte Bataillon!
Nazi-Pressen har med illustrerede Beretninger paa dennes særegne Vis skildret Ankomsten af de socialdemokratiske Førere Eberts og Heilmanns Ankomst til Lejren.
Andre siger om det uden agtelse, at det ikke føler sig kaldet til noget martyrium. Men for et folk, der engang har opgivet sin frihed, er underkastelse ikke alene nok.
Mange iagttagere af udviklingen var forud overbevist om, at på et eller andet tidspunkt måtte de store idelogier mødes - enten til en drønende og dødelig afgørelse, hvor den ene blev på pladsen, eller de vilde "finde hinanden" på fælles områder.
Alle pionertropper skal øjeblikkeligt tages ud af marchkolonnerne. De skal vende tilbage til de områder, de kommer fra, og dette skal ske under anførsel af vore energiske officerer.
Dette er teksten til en SS-hvervebrochure for at skaffe frivillige til tjeneste. Navnet på brochuren er Danmarks Fremtid. Jeg har forsøgt at opsætte teksten nedenfor efter de samme principper som i den oprindelige brochure.

Når jeg læser tekster som den nedenfor, så gør jeg nogle gange det, at jeg udskifter de værdiladede ord med nogle andre. Prøv f.eks. nedenfor at udskift ordet ”Bolsjevisme” med ”muslim”.
Bolsjevismen kender ingen statsgrænser.

Blod, Terror og taarer

Truer ogsaa dine kære!At beskytte Fædrelandet og Familien

Er din Pligt!


Tusinder af Frivillige fra alle europæiske lande kæmper skulder ved skulder mod den bolchevistiske verdenspest.


Din plads er i Deres Rækker.I denne skæbnekamp kommer det ikke an paa ens partipolitiske indstilling, mens ens samvittighed som dansker overfor Fædrelandet.


Kvinder som Røde-Kors Søstre og Mænd fra alle Kredse og Samfundslag staar i Dag i Kampen.


Mod Kaos og Undergang

For et frit Danmark i et frit EuropaKvinden som Sygeplejerske –
Manden som Soldat i Waffen-SSI Sejren over de bolsjevistiske horder ligger Garantien for et frit og lykkeligt Danmark i det nye Europa.Oplysninger ang. Optagelse i Røde-Kors eller Waffen-SS faas ved henvendelse til:

SS-Ersatzkommando Danmark

København V
Jernbanegade 7Følg History Watch på :
Facebook Twitter YouTube