Skip Navigation Links Historie 1. Verdenskrig Civile Vladimir Lenin

Vladimir Lenin

Vladimir Lenin - sovjetisk propagandaplaket
Arbejderkontrollen gennemføres af alle Arbejdere og Funktionærer i Foretagendet, enten direkte, hvis Foretagendet er så lille, at dette er muligt, eller gennem deres valgte Repræsentanter, der vælges omgående på Fællesmøder.
Den russiske Revolutions Stilling er i Øjeblikket den, at næsten alle Arbejdere og det store Flertal af Bønderne utvivlsomt står på Sovjetmagtens og den af Sovjetmagten indledede socialistiske Revolutions Side.
Der udspredes hårdnakkede Rygter om, at Japanerne ruster, at de har koncentreret 600 Batailloner i Manchuriet til et Angreb på Rusland.
Mine højtelskede Soldater, jeg taler til jer for sidste Gang. Jeg har frasagt mig Tronen, på mine egne og min Søns Vegne, og Magten er overgået til den provisoriske Regering, der er dannet på Dumaens Initiativ.
Denne Bog viser klart, hvilken Hensigt Tyskland fra første Færd havde med at sende Lenin og hans jødiske Medskyldige ind i Rusland, og hvor fuldstændigt det nåede sit Mål.
Hendes majestæt, enkekejserindens to døtre og vi alle bor på Aj-Todor. Vi er alle enige om, at der for øjeblikket ikke eksisterer nogen magt i Rusland, som på effektiv måde kan beskytte hendes majestæt.
En tidslinje for Zar Nicolaj II.
Kolchak stod stille og så ned på sit våben - det gyldne sværd, som Kejseren med egen hånd havde overrakt ham. Så spændte han langsomt bæltet, som denne skat hang i, løs og holdt sværdet foran sig i sine udstrakte Hænder. Matrosen kom hen til ham for at tage det - og rakte en smudsig næve frem mod ham!
Vi forpassede også en glimrende chance i Italien i 1917. Italienerne havde ligesom russerne – om end ikke så grelt – et betydeligt overskud af veluddannet mandskab til fronten, men et samtidigt underskud af materiel og ammunition. Denne materiel mangel gjaldt især det tunge artilleri, der var af allerstørste betydning for at hamre hæren en fri vej gennem det stærkt befæstede bjergpas.
Jeg udsender denne Erklæring som en Handling af bevidst Trods mod al militær Autoritet, fordi jeg ved, at Krigen med vilje bliver forlænget af dem, som har Magten til at afslutte den.
Dokumentarfilm om belejringen.
I Rusland: Revolution!
Zaren er afsat!
Lenin ledede Bolsjevikkerne, som i 1917 overtog magten i Rusland.
Russisk og sovjetisk Præsident i perioden: 06. november 1917 - 21. januar 1924.

Fulde navn: Vladimir Ilyich Ulyanov Lenin.
Andet navn: Nikolai Lenin. Født: 22. April 1870.
Fødested: Simbirsk.
Død: 21. januar 1924.
Dødssted: Gorgij.
Dødsårsag: Slagtilfælde (det tredje) forårsaget af syfilis.

Den 26. maj 1922 fik Lenin et slagtilfælde.
Den 15. marts 1923 fik Lenin hans tredje slagtilfælde.

Den 30. august 1918 skød Fanya Kaplan og sårede Lenin. Attentatet skete efter at Lenin havde holdt en tale. Der blev affyret tre skud.

Faderens navn: Ilja.
Erhverv: Embedsmand.
Faderen blev adlet.

Søskende: 5. stk.
Aleksandr Uljanov (en storebror):
Død: 08. 05. 1887.
Dødsårsag: Henrettet ved hængning da han var med i et komplot der skulle dræbe Zaren.

Gener: Lenin havde russiske, svenske, tyske og mongolske aner.

Hustruens navn: Nadezjda K. Krupskaya.
Død: 27. februar 1939.
Smidt ud Central Kommiteen den 17. marts 1931 af Josef Stalin.

Elskerinde: Injesa Armand.

Lenin blev i 1897 sendt til Sibirien.

I 1900 rejste Lenin til Geneve (Schweiz).

Den 17. november 1903 resulterede Lenins forsøg på at få magten over det russiske Socialdemokratiske Arbejder Parti i en splittelse, i Lenins egen fraktion bolsjevikkerne og mensjevikkerne.

I efter 1905 vendte Lenin tilbage til Rusland, for deltage i en revolution der blev nedkæmpet i 1906.

Efter den mislykkede revolution i Rusland rejste Lenin til Paris og oprettede en revolutions skole.

Den 07. august 1914 blev Lenin arresteret i Østrig.

Som et resultat af februar revolutionen blev der i Rusland indført en generel amnesti i Rusland. En gruppe socialister i Schweiz ønskede at rejse til Rusland, blandt dem var Lenin.
Leon Trotskij var tidligere blevet tilbageholdt i England, da han var på gennemrejse for at komme til Rusland. Tyskerne ønskede ikke at Lenin og de andre socialister rejsende frit rundt i Tyskland, derfor blev denne socialistiske gruppe sendt gennem Tyskland i en forseglet togvogn, vogtet af to tyske officerer. Rejsen startede den 09. april 1917 fra Bern og i toget var der 32 revolutionære (deriblandt Lenins hustru Nadezjda Krupskaya).
Toget kørte til en tysk Østersøhavn og blev derefter sejlet til Sverige, hvor svenske sikkerhedsfolk overtog bevogtningen. Toget ankom den 13. april 1917 til Stockholm.

Lenin vendte den 16. april 1917 tilbage til Rusland (Petrograd).

Tyskerne støttede økonomisk Lenins revolutionære arbejde i Rusland.

Den franske efterretnings tjeneste undersøgte sagen, og kunne fremlægge bevis herfor overfor den russiske regering, der ville arrestere Lenin, men Lenin gik under jorden under navnet Ivanov.

06. november 1917 fik bolsjevikkerne ført af Lenin magten i Rusland (25. oktober 1917 ifølge den gamle russiske kalender), da Vinterpaladset blev stormet.

Lenin blev skudt den 30. august 1918 af Fanya Kaplan. Der blev affyret 3 skud.

Den 04. januar 1923 skrev Lenin sit politiske testamente, hvori han advarede imod Josef Stalin.

Den 04. marts 1923 blev Lenins sidste artikel offentliggjort i Pravda, og den omhandlende kommunistisk bureaukrati.

Petrograd blev omdøbt til Leningrad den 26. januar 1924 (dagen før Lenin blev anbragt i Mausoleet på den Røde Plads).

Lenin blev den 27. januar 1924 nedlagt i mausoleet på den røde plads i Moskva.

Ca. 115 mill. mennesker er gået forbi Lenins mausoleum.

Frankfurter Zeitung publicerede den 18. oktober 1926 Lenins politiske testamente.

Lenins politiske testamente blev den 30. juni 1956 udgivet i Moskva.

Det blev den 30. oktober 1961 besluttet, at Josef Stalins kiste skulle fjernes fra Lenins mausoleum den 31. oktober 1961.

Den 12. juni 1990 besluttede et flertal af Leningrads beboere, at byen skulle have dets gamle navn Sankt Petersborg tilbage.

Den 05. oktober 1993 var den sidste Æresgarde ved Lenins mausoleum.

Den 16. november 1993 lukkede Ruslands præsident Boris Jeltsin Lenins mausoleum.

Nulevende efterkommere af Lenin: En niece.


Følg History Watch på :
Facebook Twitter YouTube