Skip Navigation Links Historie 1. Verdenskrig Civile Zar Nicolaj II

Zar Nicolaj II

Den sidste Zar
Mine højtelskede Soldater, jeg taler til jer for sidste Gang. Jeg har frasagt mig Tronen, på mine egne og min Søns Vegne, og Magten er overgået til den provisoriske Regering, der er dannet på Dumaens Initiativ.
Denne Bog viser klart, hvilken Hensigt Tyskland fra første Færd havde med at sende Lenin og hans jødiske Medskyldige ind i Rusland, og hvor fuldstændigt det nåede sit Mål.
"Hendes majestæt, enkekejserindens to døtre og vi alle bor på Aj-Todor. Vi er alle enige om, at der for øjeblikket ikke eksisterer nogen magt i Rusland, som på effektiv måde kan beskytte hendes majestæt."
Arbejderkontrollen gennemføres af alle Arbejdere og Funktionærer i Foretagendet, enten direkte, hvis Foretagendet er så lille, at dette er muligt, eller gennem deres valgte Repræsentanter, der vælges omgående på Fællesmøder.
I Rusland: Revolution!
Zaren er afsat!
Kolchak stod stille og så ned på sit våben - det gyldne sværd, som Kejseren med egen hånd havde overrakt ham. Så spændte han langsomt bæltet, som denne skat hang i, løs og holdt sværdet foran sig i sine udstrakte Hænder. Matrosen kom hen til ham for at tage det - og rakte en smudsig næve frem mod ham!
Der udspredes hårdnakkede Rygter om, at Japanerne ruster, at de har koncentreret 600 Batailloner i Manchuriet til et Angreb på Rusland.
Vi forpassede også en glimrende chance i Italien i 1917. Italienerne havde ligesom russerne – om end ikke så grelt – et betydeligt overskud af veluddannet mandskab til fronten, men et samtidigt underskud af materiel og ammunition. Denne materiel mangel gjaldt især det tunge artilleri, der var af allerstørste betydning for at hamre hæren en fri vej gennem det stærkt befæstede bjergpas.
Men hvorfor skal også den udarte i Despoti, i Underkuelse af ånden? Gives der ingen anden Vej i Rusland end Gentagelsens?
Jeg udsender denne Erklæring som en Handling af bevidst Trods mod al militær Autoritet, fordi jeg ved, at Krigen med vilje bliver forlænget af dem, som har Magten til at afslutte den.
Zar Nicolaj II blev den sidste russiske Zar, da han og hans slægt blev afsat i den russiske revolution, som startede i slutningen af 1. Verdenskrig.
Slægtsnavn: Romanov.
Den sidste russiske Zar: 26. 05. 1896 (kronet i Ouspensky Katedral i Moskva) - 17. 03. 1917 (abdicerede).
Øverstkommanderende for den russiske hær: 05. 09. 1915 -.

Født: 18. 05. 1868.
Død: 17. 07. 1918.
Dødsårsag: Skudt af rødgardister sammen med hans familie.
Dødssted: Jekaterinburg.
Begravet: 17. juli 1998 i Sankt Petersborg (på 80 års dagen for Romanov familiens død).

Faderens navn: Aleksandr III.
Født: 10. marts 1845.
Død: 01. november 1894.

Moderens fødenavn: Dagmar.
Inden brylluppet skiftede Dagmar til den russiske ordokse kirke og tog navnet Marija Fjodorovna.
Fødested: Danmark.
Fader: Christian IX.
Død: 1928.
Dødssted: Danmark.
Begravet 1. gang: Roskilde.
Russisk ønske om en 2. begravelse i Peter Paul Katedralen, og hendes datter Olga skulle have nedskrevet, at det var hendes moders ønske, forudsat at der var fred i Rusland.
Efter at kommunisterne kom til magten i Rusland blev hun tilrådet at flygte sammen med sine døtre. Kommunisterne fortalte om Dagmar, at hun kunne lide at danse og viste hendes store garderobe frem.


Hustru: Aleksandra Fedorovna Romanoff.
Født: 06. 06. 1872.
Død: 16. juli 1918.
Dødsårsag: Skudt af rødgardister.
Dødssted: Jektarinenburg.

Romanov kors
Børn:
Olga.
Død: 17. juli 1918.
Dødsårsag: Skudt af rødgardister.
Dødssted: Jektarinenburg.

Tatjana.
Død: 17. juli 1918.
Dødsårsag: Skudt af rødgardister.
Dødssted: Jektarinenburg.

Anastasia.
Født: 18. juni 1901.
Død: 17. juli 1918.
Dødsårsag: Skudt af rødgardister.
Dødssted: Jektarinenburg.
Anna Anderson udgav sig for at være Anastasia og hun ankom til USA den 06. februar 1928. I 1994 beviste videnskabsmænd ved af hjælp af analyse DNA at Anna Anderson var den polak og hendes navn var Franziska Schanzkowska. Dobbeltgængeren døde i Død i 1968 i USA:

Maria.
Død: 17. juli 1918.
Dødsårsag: Skudt af rødgardister.
Dødssted: Jektarinenburg.

Aleksis (Tronarvingen).
Død: 17. juli 1918.
Dødsårsag: Skudt af rødgardister.
Dødssted: Jektarinenburg.
Aleksis var syg.

For at rede sønnens liv blev familien afhængige af bonden og munken Grigori Rasputin.
Negley Farson skriver i Over alle grænser om Rasputin: "De ved nok, hvad der er spået – at hvis der hændte ham noget, ville det være enden for Romanoff’erne!"

Den 30. oktober 1905 accepterede Nicolaj II Oktober Manifestetet, som resulterede i den Ruslands første Duma (parlament).

Nicolaj II opløste Dumaen den 16. juni 1907.

Den 08. juni 1908 besøgte Edward VII den russiske zar Nicolaj II for at forbedre forholdet mellem England og Rusland.

Nicolaj II sagde den 15. marts 1918 at han ville abdicere, men gjorde det først den 26. marts 1918.

Nicolaj II blev fængslet i november 1917.

Nicolaj II med familie blev den 06. december 1917 fængslet i Tobolsk.

Da "hvide styrker" nærmede i sommeren 1918 sig byen Jektarinenburg hvor Zar familien blev holdt fangne. Det var antageligt årsagen til Nicolaj II med familie og følge blev skudt af rødgardisterne.
Dr. Botkin.
Deres kok Charitonov.
Nicholaj II. lakaj Trupp.
Hofdamen Demidova.
Ligene blev overhældt med benzin og brændt. Derefter blev de brændte lig overhældt med svovlsyre og kastet i en mineskakt der derefter blev tildækket.

For henrettelsen og bortskaffelsen af ligene stod Distrikskommissær for levnedsforsyningen Vojkov.
Vojkov blev myrdet i Warszawa i Polen i 1927 som sovjetisk diplomatisk repræsentant.

Som begrundelse for at tage til begravelsen angiver Boris Jeltsin, da den russiske kirke har sået tvivl identiteten af ligene: "I 80 år har vi skjult og fortiet sandheden. Nu må sandheden frem, og jeg er nødt til at være til stede, når det sker. Det vil være det rigtige set fra et menneskeligt synspunkt."

I juli 1991 findes flere af Romanov familiens skeletter inklusiv følge.

Den 09. juli 1993 fastslås det med 99% sandsynlighed at det er Zarens skelet, hans hustru og de tre af deres døtre der er blevet fundet.
Skeletterne af to af deres børn Maria og kronprinsen Aleksis blev ikke fundet.

Den 14. 08. 2000 blev Nicolaj II helgenkåret af den Ortodokse Russiske Kirke.


Følg History Watch på :
Facebook Twitter YouTube