Skip Navigation Links Historie 2. Verdenskrig Dokumentar Dear Mrs. Roosevelt

Dear Mrs. Roosevelt

Sangtekst af: Woody Guthrie

Eleanor og Franklin Roosevelt med familien
Da jeg talte med P.M. i morges, var han tydeligt deprimeret. Han havde t et brev til præsidenten med forslag om, at de skulle spise frokost sammen, men præsidentens svar var et høfligt „nej". „Det ligner ham ikke," mumlede P.M.
Om morgenen den 11. december erklærede Tysklands regering, som dermed fortsætter ad vejen mod verdensherredømmet, De Forenede Stater krig.
Deres Lande tilstræber ikke nogen Magtudvidelse, hverken i Landområde eller paa andre Punkter.
Your prompt and patriotic response to the NAVY'S call for binoculars is most appreciated. The glasses will be very useful in the prosecution of Naval Operations until victory is won.
Med fuld overbevisning har Roosevelt udtalt disse ord: "Aksemagterne kan ikke vinde denne krig"
I do solemnly swear that I will faithfully execute the Office of President.
Jeg har den Ære at underrette Deres Excellence om, at der er indtrådt Krigstilstand mellem Deres Excellences Land og Japan fra idag.
Dette er også vigtigt, fordi spørgsmålet om en anden front i Europa, der blev rejst af Præsident Roosevelt i hans sidste telegram til mig.
En sang skrevet i anledning af Roosevelts død, hvor det gennemgående omkvæd er: This world was lucky to see him born – så en Roosevelt venlig tekst. I sangen bliver en række ledere fra 2. Verdenskrig nævnt – hvor Churchill og De Gaulle ikke faldt i mandens smag, mens Stalin var ”the man”. Guthrie var associeret med det amerikanske Kommunistparti, dog uden han nogensinde blev medlem.

Woody Guthrie er mest kendt for sangen: This Land Is Your Land.

Dear Mrs. Roosevelt, don't hang your head and cry;
His mortal clay is laid away, but his good work fills the sky;
This world was lucky to see him born.


He's born in a money family on that Hudson's rocky shore;
Outrun every kid a-growin' up 'round Hyde Park just for fun;
This world was lucky to see him born.


He went away to grade school and wrote back to his folks;
He drew such funny pictures and always pulling a joke;
This world was lucky to see him born.


He went on up towards Harvard, he read his books of law;
He loved his trees and horses, loved everything he saw;
This world was lucky to see him born.


He got struck down by fever and it settled in his leg;
He loved the folks that wished him well as everybody did;
This world was lucky to see him born.


He took his office on a crippled leg, he said to one and all:
"You money changin' racket boys have sure 'nuff got to fall;"
This world was lucky to see him born.


In senate walls and congress halls he used his gift of tongue
To get you thieves and liars told and put you on the run;
This world was lucky to see him born.


I voted for him for lots o' jobs, I'd vote his name again;
He tried to find an honest job for every idle man;
This world was lucky to see him born.


He helped to build my union hall, he learned me how to talk;
I could see he was a cripple but he learned my soul to walk;
This world was lucky to see him born.


You Nazis and you fascists tried to boss this world by hate;
He fought my war the union way and the hate gang all got beat;
This world was lucky to see him born.


I sent him 'cross that ocean to Yalta and to Tehran;
He didn't like Churchill very much and told him man to man;
This world was lucky to see him born.


He said he didn't like Degaulle, nor no Chiang Kai Shek;
Shook hands with Joseph Stalin, says: "There's a man I like!"
This world was lucky to see him born.


I was torpedoed on my merchant ship the day he took command;
He was hated by my captain, but loved by all ships hands;
This world was lucky to see him born.


I was a Gl in my army camp that day he passed away,
And over my shoulder talkin' I could hear some soldier say:
"This world was lucky to see him born."


I guess this world was lucky just to see him born;
I know this world was lucky just to see him born;
This world was lucky to see him born.


Følg History Watch på :
Facebook Twitter YouTube