Skip Navigation Links Historie 2. Verdenskrig Danmark 3 Danske Spitfire

3 Danske Spitfire

Radiospot med Jørgen Thalbitzer

en dansk Spitfire
En dokumentarfilm om Spitfiren.
Der var, efter at Alarmberedskabet tidligt på Eftermiddagen var indtrådt, kommet Ordre til at en R-Maskine skulde starte ved Daggry næste Dag for Rekognoscering af den danske Grænse mod Syd.
Kl. 6,20 viste de første tyske Flyvere sig over Kastellet. Vi vinker glade til dem. Vi behøver ikke deres Hjælp.
Det store Luftslag, der har været i Gang over denne Ø i de sidste Par Uger, har for nylig naaet et Højdepunkt.
Jeg har prøvet på at bevare billedet i min erindring, fordi jeg er ganske vis på, at jeg er en af de sidste, der har set London.
Så langt fra at fremkalde Panik og Ønsket om at overgive sig, fremkaldte de indenfor alle Klasser en rasende og ubøjelig Modstandskraft.
Som tidligere nævnt bestemte vi os til at kalde vores hemmelige hær, bestående af 7 drenge fra latinskolen, for Churchill-klubben, og vi indførte fra starten - der blev ikke talt ret meget om juleforberedelser den dag - den optagelsesbetingelse, at ethvert medlem skulle have taget et tysk våben fra en tysker, således at alle var lige interesserede i at holde kæft, og det blev den første tids mest aktive indsats.
BBC sendte illegalt til Danmark. Dette er et kort uddrag fra en radioudsendelse, hvor den danske jagerpilot Jørgen Thalbitzer, har en hilsen til Danmark fra Winston Churchill af.
Her er B. B. C.'s Udsendelse til Danmark. Flyverløjtnant Jørgen Thalbitzer fra Royal Air Force kommer nu til Mikrofonen:

Jeg har en Hilsen til Danmark fra Winston Churchill, Englands Førsteminister. Jeg kan fortælle jer derhjemme, at det nu ikke længere kun er rundt omkring i Mødelokaler og i Hjemmene, at Tyskerne finder Fjender - nu er vi Danske med i Luften i vore egne Flyvemaskiner. Det er endelig lykkedes for os, der er kommet ud i Verden og væk fra det ækle Syn af Tyskerne hjemme i Gaderne og de tyske Vagtposter ved Kastellet og i Kastrup.

Vi var nogle Stykker, som besluttede os til at tage os af Sagerne selv, og i Dag kan vi som Danske for Alvor erklære Tyskerne Krig i Luften. Paa 2 Aars Dagen for den Ulykke, som overgik Danskerne, modtog Winston Churchill 38.000 £ Sterling til Indkøb af 3 Spitfire Maskiner, og jeg havde den Ære i Dag at være med i den Delegation, der overrakte Premierministeren Checken. Pengene er indsamlet blandt frie Danske i England.

Winston Churchill udtalte til mig:
„Luftstyrkerne er den Del af vort Angrebsvaaben, der stadig kommer i nøje Kontakt med vore Fjender." Han bad mig bringe mine Landsmænd hans Hilsen gennem Radioen, og han lovede os Europas og Danmarks Befrielse, blot vi vilde holde ud.

Naar jeg tænker tilbage paa den forfærdelige Sommer i Danmark efter Invasionen, hvor jeg kort efter selv stak af derhjemmefra, kan jeg nu rolig sige: Det var altsaa Umagen værd at rejse ud.


London brænder Jeg har prøvet på at bevare billedet i min erindring, fordi jeg er ganske vis på, at jeg er en af de sidste, der har set London.
Dreadful Raids We certainly have had dreadful times but things look brighter & if only these raids would end it would be a relief off our minds.
Følg History Watch på :
Facebook Twitter YouTube