Skip Navigation Links Historie 1. Verdenskrig Dokumentar Soldatermoral

Soldatermoral

Af: Journalist Benito Mussolini
Soldaterdagbog den 07. 04. 1916

Billed taget af en engelsk soldat i dødsøjeblikket
Skæbnetimen har slået for vort fædreland. De uigenkaldelige beslutningers time. Krigserklæringen er allerede blevet overrakt Englands og Frankrigs ambassadører.
Da jeg kom på Kontoret, opdagede jeg, der havde været et morderisk Anslag mod Mussolinis Liv.
Men når han blev bragt ind i Operationsstuen, blev han besynderligt livlig og fuld af "Verve".
Først en Bekendelse. Jeg hader dem, der vælger mig til Genstand for deres Skriverier og Taler. Enten de saa behandler mig godt eller daarligt; det er ligegyldigt.
Jeg ønsker over for marskal Badoglio, idet jeg mindes vort samarbejde i gamle dage, at forsikre, at der for mit vedkommende ikke vil opstå vanskeligheder, og at jeg er parat til i alle henseender at samarbejde.
Til deres oplysning kan jeg sige, at jeg i mine fortællinger om krigen forsøger at vise alle de forskellige sider i den og af den, jeg går langsomt og ærligt og omhyggeligt til værks, og jeg betragter sagen fra mange forskellige sider.
Soldiers, Sailors and Airmen of the Allied Expeditionary Force! You are about to embark upon the Great Crusade, toward which we have striven these many months.
Benito Mussolini var journalist/redaktør under første Verdenskrig, hvilket historisk er utroligt heldigt, da mange af hans tanker er gemt på papir til eftertiden.

Dette er et uddrag fra hans Krigsdagbog, hvor han fortæller om hans soldatertid. Emnet i dette uddrag er soldatermoral. Emnet i sig selv er spændende – sjovt betragter jeg ikke Mussolini som en mand, som under 2. Verdenskrig havde den store indsigt i, hvad som får en soldat til at slås og en hær til at fungere.
Soldatermoral". Jeg kan vel skrive om det efter så mange måneders intimt samliv med soldater. Hvad forstår man med soldatermoral?

At definere dette nøjagtigt i knappe sætninger som en dagsbefaling er umulig.

Soldaterånden hører til den uvejelige kategori; man kan ikke måle den, man føler, man mærker, man gætter sig til den. Soldatermoral er den større eller mindre ansvarsfølelse, den større eller mindre impuls til at opfylde sin pligt, den stærkere eller svagere angrebsånd, som en soldat ejer.

Men den relativt foranderlig fra det ene øjeblik til det andet, forskellig fra det ene øjeblik til det andet. Den sjæletilstand som man kort og godt sammenfatter i ordet soldatermoral, er sejrens grundlæggende koefficient, som gør udslaget, i modsætning til den tekniske og mekaniske element.

Den der sejre vil sejre, som disponerer over større reserver fysisk energi og over mere viljekraft. Titusind kanoner vil ikke være i stand til at skaffe sejr, når soldaten ikke er bevæget til angreb, hvis de ikke er i dette øjeblik ikke har modet til at se døden i øjnene uden dækning.

Man kan ikke bedømme soldatermoral efter en enkelt episode eller tilfældig kontrakt. En enkelt soldats gerninger kunne da indbilde os, at hæren bestod af helte, en anden soldats ord det modsatte.

Det er en generaliserings fejl de folk begår, som taler om "soldatermoral", uden at have levet blandt soldater. De trækker nemlig slutninger efter et flygtigt besøg eller en overfladisk samtale.

Soldatens moral i kamplinien er forskellig fra etapens soldater moral, Og forskellig er den også hos de ældre og yngre årgange. Himmelvidt forskellig er den hos soldater der har været bønder, og hos dem der født i byer og har levet der.

"Soldatermoralen" hos de soldater som har set sig om i verden, står højere end hos folk som aldrig har sat sine ben udenfor hjemstedet. Variationerne er mangfoldige som mennesketyperne er.

Jeg har "studeret" dem som omgiver mig, som spiser samme brød, og deler logi, savn og farer med mig. Jeg har overrasket dem i samtaler og konstateret hvorledes de forholder sig ved de forskellige variationer af sted og tidsforhold som krigen påtvinger soldaterne.

I første og anden frontlinie, i skyttegraven og på retablering, under kanontorden, før og efter ilden, i pansertog, på felthospitalet, i orlovstogene, på depotet, under marchen dag og nat, i regn, i sne, i maskingeværild . . . Og min endelige slutning er denne: De italienske soldaters moral er god: De er disciplinerede, de er modige og villige.

Når man tager dem på den rette måde, holder dem for skikket til at have en sund mening og ikke ser på dem som simple matrikelnumre, kan man få ud af dem alt det man vil, fra den uberømmelige, slidsomme hentning på depoterne til det hidsige bajonetangreb.


Pattons tale You are here today for three reasons. First, because you are here to defend your homes and your loved ones.
Eddie Slovik Den eneste amerikanske soldat, som blev henrettet for at desertere under 2. Verdenskrig.
Følg History Watch på :
Facebook Twitter YouTube