Skip Navigation Links Historie 1. Verdenskrig Civile Franz Ferdinand

Franz Ferdinand

Franz Ferdinand og hans hustru Sophie
1. "Til at undertrykke enhver Publikation, som opirrer til Had mod og Foragt for Monarkiet, og hvis almindelige Tendens er rettet mod Monarkiets territoriale Integritet."
Da Efterretningen om Mordet på min Ven, Ærkehertug Franz Ferdinand, indtraf, opgav, jeg Kieler-ugen og rejste hjem, fordi jeg havde til Hensigt at tage til Bisættelsen i Wien.
Men nu vil man ydmyge os. Man forlanger, at vi med korslagte arme skal se på, hvorledes vore fjender ruster sig til svigefulde overfald.
Den kongelige serbiske Regering fordømmer den mod Østrig-Ungarn rettede Propaganda, d. v. s. alle de Bestræbelser, hvis Mål det er fra det Østrig-ungarske Monarki at løsrive dertil hørende Landsdele, og beklager oprigtigt de grufulde Følger af disse forbryderiske Handlinger.
Jeg havde ikke behøvet denne Forsikring, kære Kammerat, og jeg vilde før tvivle på min Gud end på de Troskabshånd, vi har knyttet imellem os.
Men er end portene til vor park lukkede for os, så er de uheldigvis i høj grad åbne for uhæmmede bander, som snuser omkring os, og som ikke anerkender nogen autoritet.
Denne Bog viser klart, hvilken Hensigt Tyskland fra første Færd havde med at sende Lenin og hans jødiske Medskyldige ind i Rusland, og hvor fuldstændigt det nåede sit Mål.
En tidslinje over Zar Nicolaj II.
Franz Ferdinand var tronfølger til den Østrig – ungarske trone, da han i 1914, sammen med sin hustru blev dræbt i et attentat.

Attentatet førte til, at Østrig-Ungarn gav Serbien et ultimatum, som landet ikke kunne efterkomme, hvilket førte til krig, som udviklede sig til 1. Verdenskrig.
Født: 18. December 1863.
Død: 28. juni 1914.
Dødsårsag: Skudt ved et attentat udført af Gavrilo Princip der var medlem af Narodna Obrana.
Dødssted: Sarajevo.

Hans onkel: Kejser Franz Joseph.

Hustru

Navn: Sophie.
Viet: I år 1900 ægtede Ferdinand sin Bøhmiske ungdoms kæreste Grevinde Sophie Chotek (Hertuginden af Hohenberg), hvilket ikke i første omgang blev billiget af Kejser Franz Joseph. Ved ægteskabet måtte Ferdinand Afgive arveretten for sine børn. Parret fik tre børn (to drenge og en pige).
Død: 28. juni 1914.
Dødsårsag: Skudt ved et attentat mod hendes mand.
Dødssted: Sarajevo.

Ved sin død var Ferdinand Den egentlige leder af Østrig-Ungarn.
Det mentes at Ferdinand Ville bringe Slaverne frem i forgrunden af monarkiet ved hans tiltræden på tronen.

Navnet Ferdinand er tysk, og betyder den fredselskende.
Franz betyder fri.
Ferdinand kaldte sig selv for ærkehertug.

Ferdinand skulle have været en tavs og indesluttet mand.

Ferdinand var katolik og antisemit.

Ferdinand gik stærkt op i skabelsen af den nye Østrig - Ungarske hær.
Ferdinand tog juni 1914 til Bosnien for at overvære en militær manøvre. Den serbiske organisation Narodna Obrana planlagde et attentat, og indsmuglede våben til formålet.

Den 28. juni 1914 skulle Ferdinand til Rådhuset i Sarajevo, og kørte dertil i bil.
En serbisk typograf Cabrinovic kastede en bombe mod parret, men ramte bilens bagsmække og den sårede flere tilskuere og Ferdinands adjudant der kørte i den efterfølgende vogn. Hertug parret slap uskadt.
De sårede blev langt ind i regeringsbygningen.

Derefter gav Ferdinand audiens, men havde svært ved at godtage forsikringer fra byens borgmester om borgernes loyalitet. Han afbrød borgmesteren med: "Her kommer vi for at besøge Eder, og så kaster i bomber på os".

Efter rådhuset trodsede parret varsler om fare, og kørte hen til regeringsbygningen for at tilse de sårede fra bombeattentatet der i blandt Hertugens adjudant.

Under køreturen var sikkerheds foranstaltningerne mangelfulde, idet folk stod tæt på ruten og chaufføren var ikke stedkendt, så bilen kom til at holde stille ud for den unge serber Gavrilo Princip, så chaufføren kunne få instrukser om vejen, Princip skød fire skud mod hertug parret, og sårede dem begge dødeligt. Det første skud overskar hertugens halspulsåre, mens det andet ramte hertuginden i underlivet.
Gavrilo Princip:
Født: 25. 07. 1894.
Fødested: Obljaj, Bosansko Grahovo i Bosnien-Herzegovina.
Død: 28. april 1918.
Dødssted: Theresienstadt fængselshospital.
Dødsårsag: Tuberkulose.
Gavrilo blev idømt 20 års fængsel for mordene.

Efter Ferdinands død blev hans yngre bror Karl Franz tronfølger.

Da Franz Joseph hørte om Ferdinands død, sagde han: "Jeg skal da heller ikke spares for noget.

Ferdinand var blevet Tronfølger ved Franz Josephs yngre broders død i 1896.


Følg History Watch på :
Facebook Twitter YouTube