Skip Navigation Links Historie 1. Verdenskrig Militæret August 1914 taktik

Tysklands august 1914 taktik

Brev fra: Helmuth Johannes Ludwig von Moltke

De to Kejsere fraØstrig og Tyskland
Da Efterretningen om Mordet på min Ven, Ærkehertug Franz Ferdinand, indtraf, opgav, jeg Kieler-ugen og rejste hjem, fordi jeg havde til Hensigt at tage til Bisættelsen i Wien.
Siden rigets grundlæggelse har det gennem 43 år været min og mine forfædres alvorligste stræben at opretholde freden og i fred at fremme vor kraftige udvikling.
Enkekejserindens Svar herpå var følgende: » Enhver, som vægrer sig ved at udføre mine Ordrer i alle Måder, vil øjeblikkelig få sin Afsked uden Pension.«
1. "Til at undertrykke enhver Publikation, som opirrer til Had mod og Foragt for Monarkiet, og hvis almindelige Tendens er rettet mod Monarkiets territoriale Integritet."
Den kongelige serbiske Regering fordømmer den mod Østrig-Ungarn rettede Propaganda, d. v. s. alle de Bestræbelser, hvis Mål det er fra det Østrig-ungarske Monarki at løsrive dertil hørende Landsdele, og beklager oprigtigt de grufulde Følger af disse forbryderiske Handlinger.
Utvivlsomt var man forberedt på et stort antal krøblinge og stort tab af liv. Men en ting syntes glemt eller ladet ude af betragtning: Flygtningene.
Charley døde nu til Morgen. Jeg holdt ham i Hånden, idet han døde, og det var mig umuligt at holde mine Tårer tilbage.
Allerede det, at vente hele dagen i mer eller mindre beskyttede stillinger er slemt nok; geværildens raslen og kanonernes drøn tillader os ikke at tænke på andet end de stakkels fyre, der bliver ramt.
Paris måtte for enhver Pris ikke høre Sandheden om Krigen, hvis der var nogle ubehagelige Sandheder at fortælle. For Paris måtte der altid være Sejre og ingen Nederlag.
Uden mindste foranledning fra vor side har en nabo hovmodig ved sin styrke sønderrevet de traktater, som bar hans underskrift, og krænket vort fædrelands jord.
I brevet redegør den tyske Generalstabschef for den tyske strategi i de første dage af den 1. Verdenskrig. Brevet er dateret den 5. August 1914 og blev sendt til Conrad von Hötzendorf, som var stabschef i Østrig-Ungarn.
"Deres Ekseellences Forsikring om, at Østrig-Ungarn vil gennemføre den Kamp, der er begyndt, i ubrydelig Trofasthed mod sin Alliance, bestyrker mig på et Punkt, på hvilket jeg dog aldrig har næret Tvivl.

Jeg havde ikke behøvet denne Forsikring, kære Kammerat, og jeg vilde før tvivle på min Gud end på de Troskabshånd, vi har knyttet imellem os.

Kampen vil blive svær for os, eftersom også England har stillet sig på Mordernes og den russiske Knuts Side. Vi håber med Guds Hjælp at kunne gennemføre den til Trods herfor. Vor Fremrykning i Belgien er visselig brutal, men . for os er det et Spørgsmål om Liv eller Død, og enhver, der står os i Vejen, må tage Følgerne.

Vi må Frankrig ind på Livet i åben Mark; vi kan ikke indlade os i en langvarig Stillingskrig foran dets befæstede Østgrænse, thi Afgørelsen skal og må falde så hurtigt som muligt. Til dette Formål har vi Brug for Liege og den direkte Vej gennem Belgien. Jeg er bedrøvet over, at der skal flyde Blod, men Belgien har blankt afvist alle vore Tilbud, skønt vi strakte os overordentlig vidt.

Nyhederne fra Rusland er gunstige; på vor Østfront er Russerne gået tilbage i Uorden bagved Narev; de synes at være ved at rømme hele russisk Polen.

Denne Krig, som sætter hele Europa, i Brand, vil muligvis koste os vor Flåde, men Afgørelsen vil falde i Land. Ånden hos vore Folk er fortrinlig; hver Mand ved, at Tysklands Eksistens står på Spil, og er rede til at ofre Livet for sit Fædreland. Hæren kan dårligt nok finde Plads til Mængden af frivillige. Det ganske Land - Mænd, Kvinder og Børn - er rede til Handling. Der er bitter Harme imod det troløse Rusland. Vor Mobilisering virker som et Urværk; ikke den mindste Friktion har der været indtil nu. Når først Troppernes Sammendragning er lykkelig gennemført, kan den Kamp begynde, som vil afgøre Verdens Skæbne for de næste 100 År. Det er mig en inderlig Glæde at være i Stand til at deltage i denne Strid sammen med Dem!

Gud være med Dem, kære Kammerat!" "Sammendrag hele Deres Styrke mod Rusland. End ikke Italien kan være så lumsk at falde Dem i Ryggen. Lad Bulgarerne tabe mod Serbien og overlad det Røverpak at sønderrive hinanden. Der må nu, kun være et Mål: - Rusland! Driv disse Knutsvingere ud i Sumpene ved Pripyat og lad dem drukne der!"


Behandlingen af de sårede I alle Krige har Tabene som Følge af Sygdomme været betydelig større end Antallet af sårede.
Taler med en død Det var ikke mig, der slog dig ihjel, og hvorfor skulle du også, når nu du var læge, absolut deltage i det natlige angreb?
Følg History Watch på :
Facebook Twitter YouTube