Skip Navigation Links Historie 1. Verdenskrig Dokumentar Alberts opråb til hæren

Alberts opråb til hæren

Den belgiske løve bliver angrebet af den tyske ørn
Efter ordre af republikkens præsident er der befalet almindelig mobilisering af hær og flåde, ligesom afleveringspligten bliver effektiv for samtlige remonter, køretøjer og de til arméen nødvendige udrustningsgenstande.
Medlemmerne af republikkens regering har forladt Paris at give det nationale forsvar en ny impuls.
Da Efterretningen om Mordet på min Ven, Ærkehertug Franz Ferdinand, indtraf, opgav, jeg Kieler-ugen og rejste hjem, fordi jeg havde til Hensigt at tage til Bisættelsen i Wien.
Siden rigets grundlæggelse har det gennem 43 år været min og mine forfædres alvorligste stræben at opretholde freden og i fred at fremme vor kraftige udvikling.
Tyskerne har taget Termonde. Vi har oplejret Belejringsskyts af den sværeste kaliber rundt omkring hele byen.
Et Hurra for Hans Majestæt Kejseren og Kongen, vor øverste Krigsherre, Hurra, Hurra, Hurra.
1. "Til at undertrykke enhver Publikation, som opirrer til Had mod og Foragt for Monarkiet, og hvis almindelige Tendens er rettet mod Monarkiets territoriale Integritet."
Den belgiske konge taler til Nationens Armé efter Tysklands angreb på Belgien.

I talen fortæller den kong Albert, at han vil forlade Bruxelles for at stille sig i spidsen for hæren.

Tyskland angreb Belgien for at omgå det franske forsvar, som var rettet mod den tyske grænse.

Under 2. Verdenskrig forsøgte Tyskland en lignende strategi i angrebet på Frankrig i 1940.

Til Nationens Armé!
Soldater.


Uden mindste foranledning fra vor side har en nabo hovmodig ved sin styrke sønderrevet de traktater, som bar hans underskrift, og krænket vort fædrelands jord.

Fordi vi holdt på vor værdighed, fordi vi har afslået at handle mod ærens bud, har de angrebet os. Men hele verden beundre vor redelige adfærd, og dens ærefrygt og højagtelse vil styrke Eder i disse ophøjede øjeblikke!

Nationen skælver ved at se sin uafhængighed truet, og dens sønner iler til grænsen. Tapre soldater, der strider for en hellig sag, jeg lider på Eders tapre standhaftighed, og jeg hilser Eder i Belgiens navn. Eders medborgere stoler på Eder. Sejren er Eders, thi I stiller Eders kræfter i retfærdighedens tjeneste.

Cæsar har sagt til vore forfædre: "Blandt alle Galliens folk er belgierne de tapreste."

Hæderen er Eders, det belgiske folks soldater! Når i står foran fjenden, så husk, at i kæmper for friheden og vor truede arne. Husk, flamlændere, på de gyldne spores kamp, og I, Wallonere fra Liége, som i dette øjeblik tilhører berømmelsen, husk på de 600 Franchimontois.

Soldater!


Jeg forlader nu Bruxelles for at stille mig i spidsen for Eder.
Givet på slottet i Bruxelles, den 5. august 1914.


AlbertFølg History Watch på :
Facebook Twitter YouTube