Skip Navigation Links Historie 1. Verdenskrig Dokumentar Fransk Mobiliseringsplakat

Fransk Mobiliseringsplakat

Faderen i felten
Medlemmerne af republikkens regering har forladt Paris at give det nationale forsvar en ny impuls.
Uden mindste foranledning fra vor side har en nabo hovmodig ved sin styrke sønderrevet de traktater, som bar hans underskrift, og krænket vort fædrelands jord.
Paris måtte for enhver Pris ikke høre Sandheden om Krigen, hvis der var nogle ubehagelige Sandheder at fortælle. For Paris måtte der altid være Sejre og ingen Nederlag.
Da Efterretningen om Mordet på min Ven, Ærkehertug Franz Ferdinand, indtraf, opgav, jeg Kieler-ugen og rejste hjem, fordi jeg havde til Hensigt at tage til Bisættelsen i Wien.
Siden rigets grundlæggelse har det gennem 43 år været min og mine forfædres alvorligste stræben at opretholde freden og i fred at fremme vor kraftige udvikling.
Tyskerne har taget Termonde. Vi har oplejret Belejringsskyts af den sværeste kaliber rundt omkring hele byen.
Et Hurra for Hans Majestæt Kejseren og Kongen, vor øverste Krigsherre, Hurra, Hurra, Hurra.
Teksten fra en fransk mobiliseringsplakat, som fortæller at der mobilisering og hvad som forventes af de forskeelige værn.

Til hæren og flåden.


Befaling til almindelig mobilisering.


Efter ordre af republikkens præsident er der befalet almindelig mobilisering af hær og flåde, ligesom afleveringspligten bliver effektiv for samtlige remonter, køretøjer og de til arméen nødvendige udrustningsgenstande.

Den første mobiliseringsdag er Tirsdag den 2. august 1914.
Enhver værnepligtig franskmand skal under lovens strengeste straf efterkomme mobiliseringsbestemmelserne (findes på de farvede blade i soldaterbogen).

Denne ordre gælder for enhver mandsperson, der ikke allerede befinder sig under fanerne, og som tilhører:
1. Hæren, - herunder kolonitropperne og værnepligtige, der hører til hjælpetropperne;
2. Flådens mandskab, herunder værnepligtige med søfartsbog og marinens våbensmede.

De civile og militære autoriteter gøres ansvarlige for dette dokuments udførelse.

Krigsministeren               MarineministerenFølg History Watch på :
Facebook Twitter YouTube