Skip Navigation Links Historie Mellemkrigstiden Dokumentar Sidste Kejser

Den sidste Kejser

Fra: Pu-Yi erindringer

Et samlekort af den sidste Kejser Pu-Yi
Tidslinje for Chiang Kai-Shek.
Den sidste Kejser af Kina Pu-Yi bliver tvunget til endeligt at forlade magten og hans palads i Republikkens 13 år. Dette er dekretet han blev tvunget til at acceptere.

Efter præsidentens befaling.

Lu Chung-lin og Chang Pi er befuldmægtiget til at forhandle om revisionen af de artikler, der omhandler en velvillig behandling af Huset Ching.

5. november i Republikken Kinas 13. år.

Huang Fu (signeret )


Fungerende ministerpræsident Revision af den »Velvillige Overenskomst«
Eftersom kejseren af Det Store Ching-dynasti er besjælet af ønsket om fuldt ud at forsone sig med Republikkens ånd og de fem nationaliteter, af hvilke den består, og afviser at opretholde et system, der ikke er forligeligt med de republikanske institutioner, fastsættes artiklerne vedrørende den velvillige behandling af manchu-kejserhuset som følger:

1. Kejser Hsuan Tung af Det Store Ching-dynasti aflægger fra i dag at regne sin kejserlige titel for alle tider; han vil fremtidig nyde alle de rettigheder, som loven tildeler Republikken Kinas borgere.

2. Med nærværende revisions ikrafttræden vil den republikanske regering bevilge en årlig apanage på 500.000 dollars og derudover et engangsbeløb på 2.000.000 dollars til opførelse af en fabrik med det formål at skabe arbejdspladser for Pekings fattige. Manchu-bannerfolk skal herved have førsteret til ansættelse.

3. I overensstemmelse med artikel 3 i den oprindelige» Velvillige Overenskomst« skal Ching-familien omgående forlade Den forbudte By. Det står den frit for at vælge domicil efter eget tykke; derimod skal ansvaret" for dens beskyttelse fremtidig
ligge hos Republikkens regering.

4. De hidtil i Ching-familiens forfadertempel og i de kejserlige mausoleer bragte ceremonielle ofre opretholdes for alle tider; Republikken vil ved styrker af sin væbnede magt sørge for disse steders beskyttelse.

5. Ching-husets privatejendom forbliver fortsat i familiens besiddelse og er undergivet Republikkens særlige beskyttelse, hvorimod den offentlige ejendom overgår til Republikken.

Den ... november i Republikken Kinas 13. år


Følg History Watch på :
Facebook Twitter YouTube