Skip Navigation Links Historie 1. Verdenskrig Dokumentar ære og samvittighed

Fem spørgsmål på ære og samvittighed

Hvervekampagne af: Lord Kitchener

Skrivebords opstilling med billed af Kitchener
En nabo hovmodig ved sin styrke sønderrevet de traktater, som bar hans underskrift.
Jeg saa Tyskerne binde nogle af disse Soldater til Træer.
Krigens ophavsmænd, Grey og Asquith, delcassé og Briand er af deres egne folk jagede fra deres embeder og værdigheder!
Efter ordre af republikkens præsident er der befalet almindelig mobilisering af hær og flåde, ligesom afleveringspligten bliver effektiv for samtlige remonter, køretøjer og de til arméen nødvendige udrustningsgenstande.
Medlemmerne af republikkens regering har forladt Paris at give det nationale forsvar en ny impuls.
1. "Til at undertrykke enhver Publikation, som opirrer til Had mod og Foragt for Monarkiet, og hvis almindelige Tendens er rettet mod Monarkiets territoriale Integritet."
Herbert Kitchener vandt berømmelse i Slaget ved Omdurman, som leder af en engelsk – egyptisk hær (Winston Churchill var soldat i slaget). Sejren og senere slag gjorde Kitchener til en berømt hærfører med en stor autoritet.

Da 1. Verdenskrig startede blev Kitchener: Secretary of State for War (Krigsminister).

Det er en personlig appel, Kitchener her har til de unge mænd, som ikke har meldt sig til hæren. England fik først senere værnepligt.

Fem spørgsmål på ære og samvittighed

1: Forudsat at du er legemlig rask og mellem 19 og 38 år, er du så virkelig tilfreds med det, du for øjeblikket foretager dig?

2: Er du vel tilmode, når du går ned ad gaden og ser andre unge mænd bære din konges uniform?

3: Hvad vil du engang i fremtiden svare, når folk spørger dig: "Hvor tjente du i den store krig?"

4: Hvad vil du svare, når dine børn bliver store og spørger dig: "Fader, hvorfor blev du ikke soldat?"

5: Hvordan vilde det gå dit fædreland, hvis alle unge mænd bar sig ad som du nu?


Wilhelms opråb Men nu vil man ydmyge os. Man forlanger, at vi med korslagte arme skal se på, hvorledes vore fjender ruster sig.
Fransk Mobiliseringsplakat Den første mobiliseringsdag er Tirsdag den 2. august 1914.
Følg History Watch på :
Facebook Twitter YouTube