Skip Navigation Links Historie 1. Verdenskrig Militæret Tysk fagforening

Arbejder til sin Fagforening

Tysk julefeldpostbrev efter første krigsjul

Tyske soldater fejrer jul i fjendeland
Deres Brev, har været min eneste Trøst i disse forfærdelige Dage.
I vil næppe tro det, jeg fortæller jer nu, men det er den rene og skære sandhed.
Juleaften tilbragte vi i skyttegraven og istemte, stående i mudderet, julesange, som imidlertid blev overdøvet af englænderne med maskingeværer.
Nogle steder var der kun 100 meter til fjendens til fjendens skyttegrave. Her er et brev fra en menig engelsk soldat:
Nu har vi snart jul, men under andre forhold som vi har måttet fejre den i de sidste år. I år glæder jeg mig rigtig, det skal nok blive rigtig hyggelig.
"Pludselig hørte vi larmen fra maskiner i himlen: Tyske transportfly, der var på vej med julegaver til tyskerne. Vi skød efter flyene, og få minutter senere dalede enorme faldskærme med store pakker ned mod jorden."
Dér, ovre fra fjenden, er der en jublen, en kraftig sang, tydeligt hørbar i den frostklare luft.
En tysk soldat takker sin fagforening for julepakken 1914 og sammenligner de to organisationer – den tyske hær og fagbevægelse.

Arbejderberetning er fra en bog med titlen ”Medens de kæmper” (udgivet 1915) med breve fra Verdenskrigen.

Ærede Kolleger!

Skyttegravene i Frankrig.

Eders Hensigt med Brevet og Julepakken er nået.

Det har virkelig glædet mig, at I tænkte på os, ikke så meget på Grund af Pakken, nej, men Tanken om, at I derhjemrne også er på Post, fylder mig med Tilfredshed. Her I Skyttegravene har, vi det heller ikke let. I Ugevis har vi nu' ligget lige overfor "Fjenden", Mig besjæler ingen fjendtlig Følelse, kun dyb Medlidenhed. Thi hvem, der har set de Såredes Lidelser, de ødelagte Landsbyer og Markerne, som ikke bliver afhøstede, ved også, hvilke Værdier der går tabt for Menneskeheden.

I skriver til mig, at nogle af Kammeraterne tror, at der ikke mere er Brug for Fagforeninger (die Or-ganisation). De skulde bare komme her hen og se, hvad Organisation udretter! Hvis den tyske Hær ikke havde været så godt organiseret, så havde den vel slet ikke kunnet magte sin Opgave og vilde heller ikke kunne føre den sejrrig til Ende.

Altså, gør Jeres Pligt inden for Organisationen, således som vi gør det her i det store Hær-Forbund. Vi venter, at Fagforbundet står fast og kraftigt ved vor Tilbagekomst. Vi læser Bladene ligeså grundigt som hjemme ; vi får dem bare otte Dage senere.

Med kollegial Hilsen og på snarligt Gensyn.

Eders Kammerat


Følg History Watch på :
Facebook Twitter YouTube