Skip Navigation Links Historie 1. Verdenskrig Dokumentar Krigsfangebreve fra sønderjyde

Krigsfangebreve fra sønderjydsk krigsfange

Skrevet af: Augustinus Maack

Tyskere taget tilfange ved Verdun
Kære Hr. Thygesen og Familie!

Det gør mig ondt, men det er min Pligt.
Det lader næsten ikke til, at jeg får mere orlov, så jeg skal rejse i morgen.
Jeg hentede den tomme dåse og læste i kanten »Fabrikeret i Kopenhagen«.
Kogepotten fyldt med Smørrebrød og dejlige Småkager forlod jeg Klokken 1 om Natten ugerne dette gæstfrie Hus, med løfte om at skrive snart, ja at, komme igen efter Krigen.
Ja, kære broder, vi har i år oplevet en sørgelig jul og nytår. Juleaften var jeg på feltvagt.
Charley døde nu til Morgen. Jeg holdt ham i Hånden, idet han døde, og det var mig umuligt at holde mine Tårer tilbage.
I was at Beauvais at the time your boy died for his country at the French hospital (Caserne Saint Jean) there.
Han sover nu i fremmed jord,
min muntre, blonde dreng.
I alle Krige har Tabene som Følge af Sygdomme været betydelig større end Antallet af saarede.
Det var ikke mig, der slog dig ihjel, og hvorfor skulle du også, når nu du var læge, absolut deltage i det natlige angreb?
Though buried in a distant grave,
Amidst the shot and shell,
For Country's sake his life he gave
I vil næppe tro det, jeg fortæller jer nu, men det er den rene og skære sandhed.
Juleaften tilbragte vi i skyttegraven og istemte, stående i mudderet, julesange, som imidlertid blev overdøvet af englænderne med maskingeværer.
Nogle steder var der kun 100 meter til fjendens til fjendens skyttegrave. Her er et brev fra en menig engelsk soldat:
Nu har vi snart jul, men under andre forhold som vi har måttet fejre den i de sidste år. I år glæder jeg mig rigtig, det skal nok blive rigtig hyggelig.
Nu har vi snart jul, men under andre forhold som vi har måttet fejre den i de sidste år.
Ærede Kolleger! Eders Hensigt med Brevet og Julepakken er nået.
"Pludselig hørte vi larmen fra maskiner i himlen: Tyske transportfly, der var på vej med julegaver til tyskerne. Vi skød efter flyene, og få minutter senere dalede enorme faldskærme med store pakker ned mod jorden."
Ærede Kolleger!
Eders Hensigt med Brevet og Julepakken er nået.
Dér, ovre fra fjenden, er der en jublen, en kraftig sang, tydeligt hørbar i den frostklare luft.
Det er blevet anslået at ca. 500 Sønderjyder blev taget til fange af englænderne under 1. Verdenskrig, frem til april 1916 sad de i almindelige fangelejre sammen med tyske soldater. Fra april 1916 samlede de engelske myndigheder de dansktalende sønderjyske krigsfanger i en lejr ved Feltham ved Middlesex.
På denne side kan læses 13 stk. krigsfangebreve, sendt af den dansktalende menige tyske soldat og krigsfange Augustinus Maack, til Frau Marie Maack i Fedstedt ved Hügüm i Schleswig-Holstein.
De to ældste breve er afsendt fra en engelsk lejr i Frankrig, før han kom til den specielle lejr i England.
Onsdag d. 29. 08. 17
Kære Allesammen!
Jeg har heller ikke denne gang noget at skrive om, jeg venter stadig først at høre fra Eder. Dog skriver jeg hver gang der gives lejlighed, for jeg ved I er glad ved at høre fra mig, om det ikke er meget. Jeg er rask og har det godt, men venter, venter, efter at høre fra Eder.
Mange hilsen og på snarlig gjensyn. Augustinus

Søndag d. 7. 10. 17
Kære Allesammen!
Først tak for et kort fra d.3 august, med hilsen fra fødselsdagsgæsterne. Jeg ser at også I har sendt mig en tanke. Det havde naturligvis været bedre at kunde havde været hjemme og fejret den sammen med Eder. Men håber næste gang når du har fødselsdag, så er jeg der ganske bestemt. I de sidste dage har vi haft rigtig efterårsvejr. Jeg håber i har kartoflerne oppe, det vil ikke være behageligt at rede dem når vejret er ligeså hos Eder. Jeg er ellers rask og har det godt.
Mange hilsen til Eder alle Augustinus

Feltham d. 23. 12. 17
Kære Allesammen!
Nu har vi snart jul, men under andre forhold som vi har måttet fejre den i de sidste år. I år glæder jeg mig rigtig, det skal nok blive rigtig hyggelig. Mere ville jeg have glædet mig hvis jeg kunde havde været hjemme hos Eder og fejret julen og det i glæden.
Jeg håber bestandig at den tid snart må komme.
Nu er det allerede nogen tid siden at jeg har hørt fra Eder, det er måske fra dette flytten at posten er kommen nogen i uorden. Jeg håber I er alle raske og har det godt.
Nu en glædelig jul og mange hilsen til Eder og alle bekjente. Augustinus

Feltham d. 30. 01. 18
Kære Allesammen!
Denne gang må jeg nok hellere få skrevet til jer, sidste gang skrev jeg til Most, jeg skulde have takket hende for pakken. Jeg ved snart ikke nogen rigtig at skrive om denne gang. Rask er jeg og har det også godt. Hvor længe mener I, det kan vare før jeg kan komme hjem. Tror I så man kan finde sig i forholdene når man engang kommer, nu er det vist ikke sådan som da jeg rejste. Det er noget vi ofte taler om.
Nu mange hilsen til Eder og alle nabor og bekjendte. Augustinus
Det kan jo ikke nytte at jeg begynder at skrive til andre, jeg har ikke så mange breve til min rådighed.

Feltham d. 19. 5. 18
Kære Allesammen!
Tak for et brev som jeg har modtaget fra d. 13.3. Det blev omtrend pinse før jeg fik den. Blev træerne grønne til pinse i år, her har de længe været udsprungne, foråret kommer her også før. Hvornår blev færdig med såningen? og når fik i kreaturerne ud, har i ventet efter at få det. Denne gang er jeg temmelig nysgerrig, tænker i nok, jeg kunde også nok fortælle en hel masse, men det ved i nok at jeg vil vente med til jeg kommer hjem. Jeg er ellers rask og har det godt.
Mange hilsen til Eder og alle bekendte og naboer. Augustinus

Feltham d. 16. 6. 18
Kære Allesammen!
Denne gang har fået noget helt nyt at takke for, det er penge, som jeg har modtaget. Jeg vil blot sige for en anden gang, at penge skal i ikke sende, for det første har jeg penge nok i forvejen, og for det andet har de ikke meget værdi når der ikke er noget at få. Jeg takker derfor, og ved også nok at I gør det af en god mening. Et brev har jeg også modtaget fra d. 9/4. Det er dog en selvfølge som I gør det, det ville også kun nytte lidt om jeg ville kritisere, jeg kender slet ikke forholdene, som I har at leve under, gør blot ikke livet alt for surt med arbejde, hvem ved, hvorledes det engang vil blive når denne krig er tilende. - Jeg er rask og har det godt. Mange hilsen til Eder alle. Augustinus.
Feltham d. 14. 7. 18
Kære Allesammen!
På onsdag er det mors fødselsdag. Jeg ønsker dig rigtig hjertelig tillykke, og at du må være sund og rask når jeg kommer hjem som dengang jeg rejste. Det blev nu lidt sent jeg fik skrevet, men så trøster jeg mig med, at sent er bedre end aldrig. Brevene går ikke så regelmæssig at man kan træffe den bestemte dag.
I sidste uge kom den længe ventede regn, den var noget kold og hagel kom der også af, den kom mest i byger og derfor lidt stærk, som har slået kornet ned. Jeg er ellers rask og har det godt. Mange hilsen til Eder alle. Augustinus.

Feltham d. 4. 8. 18
Kære Allesammen!
Endelig har et brev fra Eder, det er også 5 uger siden jeg fik den sidste. Posten må have været standset en tid lang. Jeg ser at i har det godt og det er for mig hovedsagen. - Det bliver nok lidt sildig at komme hjem at slå græs i år, næste år må hellere bestille mig noget før hvis jeg skal komme i rette tid. Her har de allerede begyndt at høste for nogen tid siden, det går kun langsom, da kornet er gået ilye af den megen regn som kort før høsten. - I går var det din fødselsdag Marie, jeg huskede det nok kan du se, og ønsker derfor tillykke, det vil komme meget forsent, jeg trøster mig ved at jeg ikke kan træffe det alligevel. Jeg er ellers rask og har det godt.
Mange hilsen til Eder alle. Augustinus

Feltham d. 11. 09. 18
Kære Allesammen!
Jeg er dog glad ved at mor også skriver engang imellem, du synes måske at der er ikke noget at skrive om da Marie skriver alt, der er altid noget hun ikke husker. - Der er falden en fra Fasted som hedder Chr. Kolmar, han var gift og havde børn, jeg synes ikke at kende ham. - Jeg har lige haft brev fra Most, da havde Marie lige været og besøge hende, jeg kunde se I havde det godt. Rugen havde i inde, bygen havde i høstet. Hvorledes kan det være at hestene ikke vil gå for maskinen, har de heller ikke villet det før, det må så være den blisset den anden har dog gået før. Jeg har også haft brev fra Nies Hamme. Jeg er rask og har det godt.
Mange hilsen til Eder alle Augustinus

Feltham d. 2. 10. 18
Kære Allesammen!
Tak for to breve som jeg har modtaget, en fra mor og en uden dato, men den er skrevet med rød blæk, så husker i måske når den er skrevet.
Jeg er glad ved hver gang jeg hører fra eder at i er raske og har det godt, at det ikke går med bedriften som det skulde er kedelig nok. Den gang jeg var hjemme var det også gode år og man kunde få hvad man skulde bruge.
Jeg kan nok forstå at det må være kedeligt for jer at se det nu og dengang. Vi vil håbe at den her tid må være snart være forbi, og så må vi begynde på ny. Her tror jeg ikke der har været meget frugt, det frøs bort i foråret. Jeg er rask og har det godt.
Mange hilsen til Eder alle. Augustinus.
Feltham d. 24. 11. 18
Kære Allesammen!
Jeg har ikke noget særlig at skrive, da det går meget trevent med posten, der kan være længe imellem jeg hører fra Eder. Har jeg ikke meget at skrive om, kan i dog se hvorledes jeg har det, for I længes vel sagtens efter brevene så vel som mig selv. - Er der mange syge hos Eder i denne af den spanske syge? Den raser nok næsten over hele verden. I dag er den første af vore blevet begravet, som er falden som offer for denne sygdom. Han var fra Vistrup, Chr. Livna hed han, I kender ham vel ikke, men Karl vil nol kende ham. Det er sørgeligt for hans familie derhjemme, som nu snart har kunnet ventet ham hjem. - Jeg er rask og har det godt.
Mange hilsen Augustinus

Feltham d. 12. 1. 19
Kære Allesammen!
Tak for et brev fra d. 17/12 som jeg har modtaget. Ja nu kan man ikke sige andet end at posten går hurtig, imod før.
Det glæder mig at høre, at I er blevet raske igen efter denne slemme spanske syge, det var så kedelig at høre at I var syge. - Det er vist lidt tidlig I har begyndt at vente mig hjem, jeg tror ikke det vil gå så hurtig, skulde det komme før man venter bliver glæden desto større. Slagtningen af julegrisen kan I vist ikke lade vente efter mig, så vil den nok blive for fed. I skal ikke være kede af at i ingen pakke kan sende for jeg mangler intet.
Jeg er rask og har det godt.
Mange hilsen til Eder alle. Augustinus

Feltham d. 9. 2. 19
Kære Allesammen!
Nu er det enda nogen tid siden jeg har hørt fra Eder, et par gange gik brevene meget hurtig, nu er det snart som der er kommen nogen standsning. Fra Most har jeg lige hørt, hun skrev, at nu havde I fåt en karl igen. Måske er det ikke så vanskelig nu at få en. Det kan vist tage nogen tid endnu før jeg kommer, så I kunde ikke vente efter det. I denne tid har vi lidt vinter, det har frosset et par dage, ellers er vejret godt.- Jeg er rask og har det godt.
Mange hilsen til Eder alle. Augustinus


Følg History Watch på :
Facebook Twitter YouTube