Skip Navigation Links Historie 1. Verdenskrig Militæret Levende begravet

Levende begravet

En fejlagtig meddelelse om en, som er "faldet i kamp"

tysk bunker ramt af en fuldtræffer
Kogepotten fyldt med Smørrebrød og dejlige Småkager forlod jeg Klokken 1 om Natten ugerne dette gæstfrie Hus, med løfte om at skrive snart, ja at, komme igen efter Krigen.
Jeg hentede den tomme dåse og læste i kanten »Fabrikeret i Kopenhagen«.
Deres Brev, har været min eneste Trøst i disse forfærdelige Dage. Jeg forstår så godt Deres Kærlighed til Charles. Alle hans Venner er fortvivlede over hans Død.
Charley døde nu til Morgen. Jeg holdt ham i Hånden, idet han døde, og det var mig umuligt at holde mine Tårer tilbage.
Det var ikke mig, der slog dig ihjel, og hvorfor skulle du også, når nu du var læge, absolut deltage i det natlige angreb?
I alle Krige har Tabene som Følge af Sygdomme været betydelig større end Antallet af saarede.
Allerede det, at vente hele dagen i mer eller mindre beskyttede stillinger er slemt nok; geværildens raslen og kanonernes drøn tillader os ikke at tænke på andet end de stakkels fyre, der bliver ramt.
Though buried in a distant grave,
Amidst the shot and shell,
For Country's sake his life he gave,
He stood his trial well.
Serien her kan kaldes billedarkæologisk, da billeder fra slaget analyseres og sammenholdes med slagmarken i dag.
Krigen har sin egen psyke.
Det lader næsten ikke til, at jeg får mere orlov, så jeg skal rejse i morgen.
Ja, kære broder, vi har i år oplevet en sørgelig jul og nytår. Juleaften var jeg på feltvagt.
En venlig soldaterkammerat underretter en familie om, at deres søn er død, efter han blev levende begravet i en bunker. Et hårdt brev for familien, især da soldaten ikke var død.

Soldaten var på et lazaret og undrede sig over, at han ikke hørte fra sin familie. Ingen sender breve til de døde. Ca. 1 måned efter er blevet så rask, at han med besvær kan skrive hjem.

Beretningen stammer fra bogen: Kun legetøj i deres hænder - Thyge Thygesens krigsdagbog og feltpostbreve - skrevet af Jonas Schultz Thygesen og Martin Bo Nørregaard.
d. 2. 10.16.
Kære Hr. Thygesen og Familie!

tysk bunker efter fuldtræffer Det gør mig ondt, men det er min Pligt.

Jeg har ikke kunnet skrive før. Den 29. Sept. om Natten havde vi udkastet en ny Skyttegrav, måske har Fjenden bemærket det, da Graven i Løbet af et Par Timer var helt jævnet. Vi havde dækket Graven til med Brædder da det regnede.

Eders kære Søn og min gode Kamerat, sad derunder og sov, Jeg stod måske 10 Skridt derfra i Graven, da kom der også en af de svære igen og slog i, lige foran os. Thyge var helt tildækket og jeg til Halsen. Vi blev så begge udgravede af vores Kamerater, men stakkels Thyge havde fået for meget, han levede endnu, men var uden Bevisthed. Han kom så bort, men igår hørte jeg at det var kommen at han var død. Der mentes at Rygraden var brækket.

Nu vil jeg ønske der alle Glæde i eders store Sorg, og ikke skrive mere, da det er svært for eder at overvinde.

Nu i Herrens Navn mange Hilsner fra
M. Iversen.


Meddelse fra Kompagnie

Om at Thyge er såret

Den 9. oktober 1916
Herr Niels Thygesen, Stepping, Krs. Hadersleben

Wir mussen Ihnen Leider mitteilen, dass Ihr lieber Sohn, der Gefr. Thyge Thygesen am 29.9.1916 in der Schlacht an der Somme durch Verschuttung verwundet wurde. Sein Lazarethaufenthalt ist der Kompangie noch nicht bekannt.

Mit deutschem Gruss 9. Kompagnie
Res. Inf. Regt. Nr. 30 A.B. Leibnitz, Feldwebel


Thyge skriver hjem

Ingen breve til de døde

Bonn bei Cøln d. 12. Okt. 16
Kære Allesammen!

Jeg har nu længere Tid ventet efter at høre fra Eder, men må nok hellere selv skrive først. I ved jo da nok at jeg er her. I morgen er det lige en Måned siden jeg blev begravet - det er jo godt at man er sådan ude af det!! Min Skrift er meget dårlig kan I læse den? Jeg ser også dårlig, det flimrer for øjnene. Jeg er nu ellers meget bedre som i Førstningen og føler da heller ikke de Smerter. Forplejningen og Pasningen er helt gode her.

Min Adr. er: Gefr. Thyge Thygesen
Res. Lazarett 2, Wenus Berg, Josephs Haus Zimmer 3, Bonn an Rhein Mange Gange løbe det lidt rundt mig, men forhåbentlig får jeg min fulde Forstand igen.

Kærligste Hilsen fra Eders Thyge.


Følg History Watch på :
Facebook Twitter YouTube